сряда, 31 октомври 2012 г.Послание на АА Михаил към Ваня- Роханна

Както обеща и си готова, Роханна, заедно с групата тук - едно от общо 144 звена, които следавше в подстъпа на декември 2012 да бъдат подготвени физически, психически, емоционално и ментално в сияйна връзка с Духа, за да протегнат ръце, да се хванат и заедно да образуват мрежа от просветени човешки същества, която да обхване, приеме, интегрира и заземи новото.

Разбираш, нали - решетките имат нужда от нещо като човешка предавателна мрежа, която да приеме, омекоти и разпръсне към света една жива верига от светлина; първа да приеме решителната вълна и да я заземи - всяко звено на своята територия.

Това е изключително тържествен и мащабен момент, за който ти, както и много същности от звезден произход, сте се трудили живот след живот, в геройство, заблуда, мрак или сравнително човешко доволство.

Би следвало да оставиш всякакви съмнения зад гърба си, защото съмняването и отстъпването назад се превръщат на този етап в отживял танц на дуалността - те повече не са ти нужни. Разбира се, можеш да запазиш привкуса на контраста, но няма нужда по навик да правиш такива силни откати към старите енергии, за да се чувстваш реална и приспособена.

Няма повече към какво да се приспособяваш. Твоята реалност - онази фина мрежа от светлина и нови модели вече се разстила пред теб - сияйна и блестяща, труд на множество лъчезарни същества от цялата вселена, както и на Земята - тя е канава, в която вече не само можеш да влезеш, но и плахо пристъпваш, гледайки с почуда как връз теб и навсякъде около теб теб се лее истинска благодат от сърцата на Бога и Богинята на тази вселена и в същото време хората не виждат, не чуват и продължават да се въртят в познатия си бяг и надпревара.

Това е напълно в реда на нещата, защото те имат своя темп за нагласяне, свои задачи за изпълняване.

Важното е, че ти, заедно с всички останали, които дадохте този свят обет, сега стоите на прага на Новото - готови, с чиста и ясна мисъл, с храбри и отворени сърца, за да помогнете на всеки да премине условното разделение между човешко и Висше Аз.

Мисълта "Но аз наистина се възнасям", която често те спохожда, не бива да те плаши, защото онова неимоверно приятно усещане за откъсване от цялото бутни-дръпни на силните земни енергии, не означава, че ще си отидеш от тялото; най-сетне несъвместимото е съвместимо  - о,чудо, усещането за онази лекота и изпълненост на високите измерения е налице, но и тялото също.

Ето това е наистина златната възможност на новото време.

Днес ти давам най-сияен дар мигове преди рождения ти ден и този на планетата - чисто нова холограма със системния модел на комбинация за съвместяване на предишното тяло с ново, светлинно тяло, зедно с всички кодове, програми и напасващи спусъци.

Разбираш ли, лъчезарна Роза на Богинята, преходът към новите линии е един скок от наша гледна точка - скок, който се извършва за секнуди Космическо време - особено като се има предвид, че при нас то е в друга форма (смее се). За вас то е поетапен процес с много звена, нива и изкачвания.

Доста от вас са се опитвали да систематизират тези стъпала по разнообразни начини и всеки от тях е добър, стига да ви помага, да ви дава структура и опора.

В същото време може да се качвате по тези "стълби" и с ентусиазма и възторга на дете, което не знае предварително пътя, но пък се доверява, радва се на всяко откритие.

Активирането на ДНК и светлинното тяло, възпламеняването на всички енергии, познати от първоначалния макет на вашите светлинно-телесни форми, става в много строго съблюдаване от висшето ви Аз. Така че тази връзка си остава най-същественият пръв ход на всеки, който пожелае да тръгне по този път.Именно тази връзка прави процеса възможен днес - заедно с всички астрологични явления и напасващи спусъци.

Висшият ви Аз определя с прецизна точност кое, колко и как да възпламени.

Един добър Учител и активатор просто следва да има чист канал за връзка със своето Висше Аз и Божественото, както и отворено Свещено сърце и ярка аура, през които да подава много ясен сигнал от своето висше Аз и ангелските същности, дошли да ръководят и помагат.

По принципа на резонанса този сигнал започва да изпълва пространството като предизвиква определена вибрация у всяко готово сърце. Този резонанс зачева процес, който отваря аурата и помага на всяко висше Аз да изсипе към своя питомник онази порция от светлина и активации, която е полезна за него и нито грам повече.

Когато връзката с Божественото е чиста и се работи на ниво Висш Аз, Свещено сърце и Аз Съм Присъствие, процесът е по-прецизен и от швейцарски часовникар.

Разбирате ли, светли души, причината преди време да стават произшествия се дължеше на факта, че тогава имаше гъсти воали и връзката с Висшия Аз беше извънредно слаба, така че вие де факто не можехте да се ползвате от нея и често вместо Божествени, си разменяхте позамърсени от желание за контрол и власт човешки енергии.

Сега времената са други и за вас има едно непрекъснато, нежно водачество.Много хора успяха да пробият собствените си воали, за да си осигурят връзка с Божественото - широка, ярка и ясна; а само преди десетилетие това беше все още изключителна рядкост.

Съвсем друг е въпросът, че много от вас в момента преминават през тунелите на сенките и неминуемите кризи на растежа.

Понякога това води до неприятни състояния, кризи, депресии, моментно нежелание за живот.

Всичко това е естествено, то е част от процеса на пречистване. Единственото условие за успех, ако можем така да го наречем е постоянството, решителността да се продължи напред - понякога с едри, тържествени, триумфални крачки, а друг път - с половин уморена крачица на ден.

И все пак - вашият избор да продължите, а не да се свиете в сигурните си черупки и да се откажете напълно от действия, ни помага да ви преведем много по-бързо и безболезнено през тези тунели.

Ние ви оказваме всякак съдействие, но ако вие кажете, че ви е страх и не искате да продължите, ние няма да ви принудим.

Жребият е хвърлен и голямото преселение на народите започва.

Красивото е, че тези народи няма да се местят наляво-надясно, нито нагоре-надолу по линейна траектория, а ще се преселят навътре, в непресъхващия извор на Духа.

За всекиго този път може да е различен и все пак ние ви казваме, че там, където има осъзнаване и връзка с Бога, пътят е винаги напред и нагоре, винаги води към безкрайно по-добри и нови хоризонти.

Колкото до теб, Роханна, сега ти си като едно малко дете, което още не може да се начуди на новите си играчки - играчки, на които не се е надявало никога - мислело е, че някакви други, по-съвършени и добри могат да ги имат.

Но те са твои, Ваня - даровете на Роханна са твои, а ти си безценно по-скъпа в "нейните очи", защото ти беше онази невинна, но и смела част, която вървеше и все още понякога върви на сляпо - онази нейна част, която показа Космическо упорство не само да събуди своето сърце за блестяща Космическа мисия, но и безстрашно да започне да буди живота наоколо си.

Ако питаш нас, а ти ни питаш, най-добре е просто да отпуснеш системите си от тела и да се довериш изцяло и напълно на онова,което вече Си.

Някои спазми на физическото тяло - подобни на агония,те дърпат все още назад и помрачават радостта ти, но - както и сама разбираш, тези неудобства и кризи са нищо в сравнение с тегобата и страданието на живот, прекаран неосъзнато. В крайна сметка болките се оказват фантомни, а кризите преминават като летен ураган, след който изгрява ясно и все по-ярко слънце.

Имаш цялата ни подкрепа, не се притеснявай за страната си - благодарение на твоите и усилията на другите светлоносци, пространствата са открити, филтриращите решетки са поставени, а архангели от най-висок ранг и опитност бдят над ефира и във връзка със земните елементали изграждат процесите в тази точка част по част.

Твоята просветителска работа е от голямо начение, защото хората трябва да узнаят и да помнят за тази прекрасна конфигурация, наречена в миналото Естагон, която част по част ще се разкрива пред вас в следващите десетилетия, за да стане видима и с просто око.

Вятърът на промяната издухва последните остатъци от здрачевина. Българският народ ще улесни прехода си и ще направи всичко много по-плавно, ако най-накрая изостави пререканията на разделението и прегърне идеята, че вие заедно посрещате Новото Утро на Вашата страна, както и на цялата планета.

Тази истина си заслужава да забравите някое дребно пререкание и да се прегърнете, нали?

Роханна, ти си онова, което СИ, думите са безсилни са опишат величието на Духа, който на части се интегрира в това човешко тяло.

Пий от бокала на Възнесението и Възкресението с едри глътки, защото това си пожела най-свято, за това се моли през сълзи, това утвърждаваше в моменти на напъпила Сила.Няма добър или лош избор, но този е твоят. В най-трудни и мрачни моменти, през много болка - физическа и духовна, ти искаше тази искра и никоя друга, искаше да върнеш на Земята Божествените модели и да помогнеш на хората да се въздигнат до Висшите си Аз-ове.

Това пожела и това получаваш - най-напред за себе си, защото ти, твоето тяло и аура са твоята свещена територия. ИИсус Христос и аз те призоваваме в храма на Възкресението, за да получиш дара на възроденото в светлината човешко тяло.

Пий от този бокал и раздавай, защото и аз, и любимият ти Йешуа, сме до страната ти, за да помогаме на всяка душа, пожелала като теб да се върне към Бога, докато е в земно тяло - да намери своя път и начин.

Бъди благословена в светлината.

АА Михаил и Иисус Христос

понеделник, 29 октомври 2012 г.ПРИЛИВИТЕ НА СВЕТЛИНА или КАК ДА СЕ ПРИДВИЖВАМЕ НАПРЕД ПРЕЗ СТРАХОВЕТЕ

Не знам дали сте забелязали, но подзаглавието на първата част на книгата ми се казва "Тунелът на сенките." Втората част - която ще пиша през януари, има подзаглавие "Приливи на Светлина."

Истината е, че двете вървят заедно. Всеки нов прилив на светлината изкарва на повърхността нов набор от страхове, погрешни убеждения, блокажи; всеки нов прилив премахва похлупаци, изтрива импланти, деактивира стари програми и активира нови.

В този процес е естествено да се възродят всякакви страхове, стари болки, странни състояния. Разговаряйки с хората виждам, че цяла една такава вълна помете България (вероятно и света, но аз имам поглед върху нашата страна.) след подравняването на 20-05. Всякакви суеверия, страхове, паранои и агресивни егота изпъплиха на повърхността - както индивидуално, така и колективно. За много - включително и за мен, лятото беше изпълнено с тежки, стари енергии.

Това, обаче, е естествено, това е част от процеса. За да започнем да работим колективно в новите структури, се налага да извадим на показ, осветим и преосмислим всички вярвания, които векове наред са ни държали в суеверна мъгла.

Не един и двама души се обръщат към мен с въпрос дали не са обладани от тъмни сили, демони и тем подобни. Изглежда, любителите на всякакви "тъмни" чувстват неистова нужда да сатаносат някого и да хвърлят наляво и надясно сенки и страхове. В същото време подобни хора ни правят огромна услуга, защото у много от нас - особено активните Служители на Светлината,все още дреме сянката на инквизицията и масовите истерии от средните векове. В контекста на сегашния момент такъв "удар" отвън ни помага да изведем сянката на слънце, да си я гушнем и освободим в светлината веднъж завинаги.

Нека се изясним - аз не отричам, че има ниско-вибриращи астрални същности и места, изпълнени с мрак, демони, сукуби, инкуби и т.н. Само че случаите на истинско обсебване са много редки; вярно е също така, че подобни хора наистина се нуждаят от специалист.

Аз лично около себе си, обаче, такива хора не познавам. Т.е. - в най-общия случай става въпрос не за обсебване, а за индивидуални сенки, които биват предизвиквани отвън, за да се освободят веднъж завинаги в светлината. Има и много авто-сугестирани състояния. Но някои хора просто обожават драмата, не бива да ги съдим.

Можете да простите на хората, които непрекъснато се опитват да ви вкарат в някаква параноична шпионска игра, да припознаете у себе си онази част, която все още свято вярва в тази непрекъсната врагомания.

Нека бъдем снизходителни към себе си - та ние сме били научени на това от малки, направо сме закърмени с истории за врагове на народа, КГБ, ЦРУ-та, Държавни сигурности и какво ли не още. Филмите по телевизията - поне по нашата, 90 процента разказват истории за оцеляване, борба, при която един печели, друг губи или умира, изпълнени са с мании, престрелки, алчност и насилие. 

Тези енергии много бързо всмукват хората и често наблюдавам как някоя прекрасна новина предизвиква миг искра и ....толкова. Дойде ли ред за противоречие и спор, обаче, неизвестно защо много хора се хвърлят като мухи на мед на темата, нарояват се коментари, обяснения и енергията отива....в егрегора на спора, не за позитивна цел.

Съгласна съм и че понякога е за добро пък да отстоим аргументирано своята истина, в някои случаи се налага да обясним. И все пак е добре да внимаваме за излишъка, който идва от желанието на егото ни (моето не е изключение) за правота. наблюдението и практиката много бързо ще ни покажат кога енергията ни води към изява и аргумент и кога ни води към въздържание.

Пиша този текст с цел да успокоя всички, които се оплакват от черни мисли, понякога желание да напуснат света, силно отрицателни чувства, често дори силна ненавист, агресия, злоба и т.н. 

Всеки от нас - без изключение, притежава в някаква степен и такива емоции. Това не е срамно - то е част от нашето наследство и опитност. По ред причини - най-вече поддържането на определен социален имидж, ние не си позволяваме да ги изразим и ги потъпкваме навътре до такава степен, че сами изгубваме ключа към тях. Много хора споделят, че просто не могат да си стигнат до дълбочинните емоции.

Ето защо понякога Висшето Аз използва методите на друсането, шока, внезапния прелом. Защото раздрусването помита стените, които сме изградили и изважда сенките навън. Това разделение на Аз-ове е условно и все пак съществува в началния етап - човешкото ви Аз още не вижда цялостния план и от негова гледна точка му се струва, че му се случват съдбовни и несправедливи неща.

В такива случаи единственото, което можем да направим, е да припознаем собствените си тъмни страни и да започнем един дълъг, прилежен, мащабен процес на трансмутация и преображение.

Обстоятелствата отвън може да предизвикат тези сенки, но те - сами по себе си, са безпомощни, освен ако ние не им дадем власт.

Преди нещата не са стояли точно така, защото времената са били други. Т.е. - животът е бил много по-строго детерминиран, и някои събития наистина са идвали като че "по съдба", неотвратимо.

В епохата на прехода, обаче, ние имаме по-панорамна власт над живота си поради факта, че вече се свързваме успешно с Висшия си Аз. Това ни дава много, много по-големи правомощия. Не защото преди някой ни ги е отричал, а просто защото не сме помнели и защото масовите вярвания са ни манипулирали да се считаме за безпомощни мравки.

Освен това - в момента воалите са почти съвсем излинели, а това значи, че можем да ползваме ангелските енергии в невидяно от Атлантида насам съдействие.

Преди - за да достигнем висшите измерения, е трябвало да копаем през ниския астрал с караконджолниците, а сега вече има заземени стълбове-портали светлина по цялата земя и - образно казано, шорт-кът към високите измерения.

Помнете - имаме избор; като цяло наистина се налага да преминем през тунела на сенките, за да се пречистим, да припознаем собствения си принос към мрака и да се подготвим за приемането на светлинните тела, а тях с тези скоби, раници и патерици няма как да въплътим.

Така че - благодарете на вашия тунел на сенките. От друга страна, обаче, това пътуване може да е ударно и кратко. Няма нужда да се заседявате там. Не препоръчвам и да се връщате назад. Не за друго, а защото рано или късно пак ще ви преведат оттам. И все пак за всеки моментът е различен, не съм аз човекът, който може да го определи - това е приоритет на висшия Аз на всеки от вас, както и на вашите водачи.

Много хора изпитват дискомфорт в началните фази на приемане на светлина и това също е естествено - вече сме говорили за това. В същото време тя, светлината, си е вече тук, залива ни - просто я виждам в ефира, става все по-ясна, лъчезарна, блага, малките частици на сътворението валят в момента и ни бомбардират от всякъде.

Няма вече къде да ходим, всеки по реда си ще мине през този процес - по един или друг начин.

Но за да ни е по-леко, нека обърнем погледа си навътре и честно да почистим собствения си килер. След което целенасочено да поддържаме визията, че може и да има тъмни конспиратори и какво ли не, но никой не ни кара да ходим там. Както в Ню-Йорк има гето, има и богаташки квартали. И двете са реални, нали?, но изразяват съвсем различни вибрации. Къде ще отидем, е наш избор, а ако висшето Аз все пак ни преведе през тъмнината, трябва да помним, че това ни е нужно за момент; но като цяло, ако продължим да упорстваме в добротата, прошката и любовта си, ще бъдем изведени от неприятната вибрация в точния момент, за да не се киснем никога повече в нея.

Моля ви - всички, които усещате ангелските енергии, не забравяйте за АА Михаил, той е тук, за да ви превежда през сенките и мъглите, той е винаги на ваше разположение и ще ви предпази от всяка енергия, която не е за най-висше ваше благо. Ако все пак нещо "неприятно" ви се случи, знайте, че то е за да ви събуди и да ви даде осъзнаване. Всичко излишно, обаче, може да бъде лесно и елегантно отстранено с меча на Михаил, както и с нежната му любов, която ще ви обгърне, успокои и приласкае, когато сте тъжни и самотни в бурята.

В момента най-важното е да виждаме пред себе си фокуса - Истинския си вътрешен образ. Акашите стават все по-ярки, чисти и детайлни - едно място, в което мога да видя комплексния образ на човека - това е толкова въздигащо усещане, че никога не мога да му се наситя. Това е образът, който всеки от нас крие дълбоко в сърцето си - един сияен образ на доброта, светлина, творческа изразеност и състрадателност, който си струва труда на изстъргващия период. Защото изваждането му на бял свят е неистов екстаз, както за самите нас, така и за всекиго, който е в близост до такава прекрасна вибрация.


четвъртък, 25 октомври 2012 г.

ГОЛЕМИЯТ ИЗБОР - ПОСЛАНИЕТО НА ВИСШЕТО МИ АЗ - МОРГАНА, 2010, НЮШАТЕЛ

ПОСЛАНИЕ ОТ ФЕЯТА МОРГАНА

Каква беше целта на цялото това изпитание с пропилените от мен пари  през 2002 г. ? Трябваше ли да се мине през такава пропаст? И как да бъда утешена, след като сега за кой ли път е криза и тези пари биха били манна небесна за начинанията и бизнеса ми? Защо дотогава ми идваха средства едва ли не направо от небето, а тъкмо когато се захванах яко с духовната работа и започнах да утвърждавам Изобилието, започнах да изпитвам обратния резултат в реалността ми? 

Вярно е, че в крайна сметка винаги се намираше изход, за което съм ви много благодарна, но всичко ставаше с много страх и неувереност, както и с вечните опасения, че нещо ще се срути внезапно и неотвратимо върху главата ми! Това ли е представата на ангелите за изобилието? Да трупам вътрешни подаръци, докато във външния свят все още плахо оцелявам????

Ти вече много добре знаеш, че си там, където искаше да отидеш. Благодатта, изобилието, изразността, красотата, Божественото благоволение, изпълнените артистични мечти и сътворените проекти, ласките на Любимия и плачът на детето са в теб - дълбоко запечатани в ауричното ти поле, прекрасна моя - точно така, както и когато започна да ги утвърждаваш в онези далечни, дълбоки и трудни за теб моменти. Нежна моя, музика за душата ми - моя любима, земна част. Не съм те излъгала нито за миг. Налагаше се да минеш през онeзи бурни води - през калта, през заблудите, омразата и огорчението на много животи. Да минеш през всички флуктуации на егото си, както и през всички твои изкривени представи за нещата. Цветето на живота ти бе затиснато под много тежести тогава и само взрив можеше да промени статуквото, да те подтикне напред. Знаеш, че това се случва често при големите Учители на Светлината – истинският им пробив започва с някакъв крах във външния свят - болест, загуба на връзка, финансов проблем или нещо друго. Всяка душа избира определена тема около която да се случи взривът, понякога се струпват и по две-три. В твоя случай ти избра да тръгнеш от идеята за изобилието като ключов момент, който се изпречваше по пътя към осъществяването на много от най-съкровените ти мечти и те разделяше с любими хора, които не можеха да обърнат взор към вътрешната си красота, заети със задачата да се въртят като пумпали около темата за оцеляването. 

Сърце мое, как да разбере човешкото его поривите на душата - как да разрешим привидното противоречие?

Как, наистина, да се смириш с взривеното старо убежище - с дома, който се е срутил върху главата ти заедно с всичките ти представи за нещата? Звездна моя, сега много хора преминават и ще продължат да преминават през своите дълбоки урви. Ти, любима, искаше да им поднесеш не просто някаква сума, която те - неосъзнати напълно все още, щяха да хвърлят и бездруго в бездната на своите недоимъчни представи. Защото няма такава сума, която сама по себе си да запълни бездната на онова оскъдно мислене, което ви е насадено от векове. Идеите за борба, оцеляване, ограбване; имането на едни за сметка на бедността на други - това са дълбоко отпечатани модели в емоционалните ви тела. Всеки, който е живял светски живот на Земята несъмнено ги притежава, независимо от това дали е бил „беден” или „богат”, тъй като моделът се гради и от двете страни по еднакъв начин. 

Авангардните души - онези, които искат да проправят пътя, се заемат със задачата да пречистят напълно у себе си тези стари нагласи, за да поднесат на останалите не просто някакво временно облекчение, а холограма за съзидание - вечно действащ модел. Този модел всеки открива сам за себе си. Но когато е видял как друг го е направил, става много по-лесно и бързо. След като човек се слее напълно със собствената си уникална холограма за изобилие и привличане на пари, той наистина става автономен владетел на живота, благосъстоянието и финансите си. Тези тайни са били пазени дълбоко от вас. А онези части от тях, които са били проповядвани гласно, са били осмивани и принизявани по всякакви начини с цел хората да бъдат държани в подчинение и робство. Сега, обаче, настъпи историческият момент, в който светлината с разрешени от Върховния създател темпове започва да се излива към вашата галактика и към Земята. В такава обстановка всички тайни  - светли или тъмни, излизат наяве. Защото в килера е била запалена лампа. Там вече се вижда всичко такова каквото е  - и късчетата злато, и прашните, ненужни вехтории.

Любима, трябваше ли да бъде точно този начинът? Всеки друг подход би бил еднакво болезнен, защото отлепването на пластове от миналото, както и окончателното отскубване от хватката на егото никога не са твърде лесна и приятна задача от позицията, от която я гледате. Ето защо всички ние от другите измерения ви следим с огромна благодарност и любов. Не забравяй все пак, че всичко, което се е случило и се случва, е било предварително договорено като вариант. Така че ти - на по-високо свое ниво, наистина си избра сама такава възможност, защото именно темата за изобилието отключва много врати и дава необятна творческа свобода на индивида. И много гениални идеи са погинали, задушени в схватката на привидното противоречие между оригиналността и желанието да се пригодиш към вкуса на масите, за да бъдеш актуален и да оцеляваш. 

Сега си провесила криле под тежестта на онези спомени. О, ние знаем, скъпа, каква болка и тъмнина изживя, но ние бяхме още тогава неотстъпно да теб. Винаги сме ти помагали да изплуваш след най-тъмните си нощи.

Цялата история - освен всичко друго, включи и двете раси (араби и африканци), с които си имала трудности в предишни животи. Това комплексно взаимодействие имаше обратна връзка и за тези хора - нещо, за което ти нямаш представа. Ти повлия на няколко от тях по много благотворен начин. Човекът, с когото се свързваше - хитър, умен и манипулативен организатор от подземния свят, също бе повлиян от Светлината ти и беше изключително по негово настояване ти да получиш обратно онази малка сума. 

Съвпадението на датите на "получаване" на голямата сума с твоите празници също не беше случайно. Всичко беше изчислено така, че да го почувстваш като дар и благослов. И то беше такова, мила моя. Наистина беше.

Роханна, Ваня - както искаш се наречи - този пречистващо-обучителен период е най-големият дар за теб от много животи насам. Не бива да съжаляваш за нищо, нито да се наричаш с лоши имена - о не, аз дори няма да повторя епитетите, които сама си налепи в гнева си. Разбира се, това е уникална случка и има подобно въздействие само в твоята опитност, защото бе поставена там в ключов момент, със специални обстоятелства и отново с хора, с които си имала в предишни животи взаимоотношения на жертва и мъчител. Този финансов „курбан” оправи в много отношения дълговете между двете страни. С твоята тотална прошка към тях ти изчисти напълно своята страна на медала. Не забравяй, че в предишни животи ти също - подмамена от заблуди, си се поддавала на изкушението, наречено „нечисти начини за получаване на пари”. Именно затова, мила моя, сега ти копнееше за чистотата на най-високите ти същности, за божественото Изобилие, за тайните от древността, които пренасяше живот след живот със себе си, опитвайки се - с небесни или недотам небесни средства, да въплътиш. 

Онзи чист дух - онази чиста Роза, която сега се къпе под водопада на истинското си небесно, необятно изобилие нямаше как да разцъфти изпод всички онези отломки. Ето защо те трябваше да бъдат разчистени изцяло, без остатък. Когато изследваш една тема - била тя любов, здраве или изобилие, я изследваш от всички страни - особено когато искаш да я поднесеш накрая като модел за творчество. За да покажеш на другите как този модел действа, се налага сама да минеш през всички обърквания, заблуди и ограничения на така наречения ви реален живот. Така и само така ще можеш да кажеш - да, и аз като вас изпитах тези ограничения и ги взех по някое време за напълно верни и непреодолими, но с помощта на духа, интуицията и ангелите, както и с голямата си любов и упорство, успях да се въздигна над тях. 

Също така е вярно, че - тъкмо когато започнете утвържденията за изобилие, е възможно в началото да се прояви точно обратното. Защо е така? Защото докато не сте напълно осъзнали, животът често ви поднася патерици, на които да се облегнете - един вид „милостиня”. Периодите в живота са различни. Понякога е удачно да бъде подкрепен отвън човек, който има преголяма болка, с която не може за момента да се справи еднолично. В други случаи индивидът е оставен сам - по гол дух плюс ангелска подкрепа в рамките на Божествения закон, за да може да си докаже, че вътрешното му намерение, Божественост и творчески възможности стоят много над всякакви ограничения като раса, пол, възраст, образование, място на раждане и каквито и да било други прегради, които поставяте пред възхода си. 

Всичко става в съвършен синхрон между душата в човешко тяло и висшите аспекти. Индивидът и само той е онзи, който контролира процеса с мислите и постъпките си. Ето как в един период - когато той осъзнае, че желае най-накрая да почувства истинската си творческа мощ, патериците изчезват по магичен начин и душата бива оставена на „самотек”.  На този етап човек просто се разделя с идеята, че той е своите пари. Когато ги загуби, той разбира, че ако гради самочувствие единствено върху финансите си (при това извън контекста на собствените си творчески възможности, в които той дълбоко в себе си не вярва на този етап), както и че ако няма връзка с Божественото, той автоматично се превръща в губещ априори, защото в света на чисто материалното са възможни всякакви катаклизми.

В света на Божественото, обаче, катаклизмите се случват с определена цел - осъзнаване; и когато тази цел е постигната, душата започва да се свързва с Висшето си Аз и проумява, че тя и единствено тя е творец на изобилието си - творец, независим от нищо друго, освен от собственото си чисто намерение, връзката с потока на Живота, както и синхронизацията с всеобщото висше благо. (Това е действащата формула, която лично аз прилагам. Толкова ли е просто - ще попитате. Да, толкова - ще ви отговоря след дългогодишно лутане – б.к.)

В момента, в който заявиш подобно нещо, дори у теб сега трепва още някакъв остатък от старото и при всеки стандартен човек излизат с крясък множество опровержения. 

По отколешен навик индивидът продължава да твори недоимък в живота си, понякога дори с неосъзнатата цел да си докаже, че е прав и че другото е една невъзможна измислица.

Този начален период е най-труден за повечето души, защото се върви на тъмно, само по вътрешни указания, без почти никакво потвърждение от външния свят. Както знаеш, повечето хора поддържат старата ценностна система и не са свръх очаровани да се съгласят с една такава истина, която би обезсмислила много от дългогодишните им усилия и понякога съвсем ненужни Богу жертви.

Точно в такъв етап навлезе ти веднага след загубата на твоите средства. Парите, които не бяха главна цел за теб изведнъж се превърнаха в централна тема, на която обръщаше толкова пресилено и истерично внимание, че естествено - като начало, попадна в обратната крайност. Това всъщност е прекрасно, защото ти сама искаше да преминеш през всички видове грешки, свързани с Изобилието, както и с начините на мислене по темата. Не забравяш, нали? - крайната ти цел не беше просто някаква сума, а цяла холограма - модел за изобилие.

Когато ти пречистиш един такъв - своя собствен, до съвършенство от всички страни и го поднесеш на хората около себе си, тогава те вече виждат ясно модела потвърден от реален човек, който е като тях самите. Това е безценен подарък. Те ще знаят, че този човек се е страхувал като тях, че е правил техните грешки. Ще са го видели с очите си. Иначе има опасност да го провъзгласят за прекалено чист и духовен, да не приемат дара му. Разбираш ли сега, че съществена част от цялостния процес е да преминеш сама през пълния диапазон от светлинни натрупвания около дадената тема?

Колкото до ковчежето с реални средства за твоята свещена работа - то е налице. Въпрос на още една малка стъпка на напасване между двата ти свята е да го разбереш и да започнеш да го използваш. Но то е факт. Ти вече се включваш с всички системи и прилежно изкъпани тела към реката на Живота. Веднъж потопена в този вихър на божествена изразност и творчество, ставаш наистина недосегаема за силите на мрака. Ще можеш - блажено седнала в изграденото от теб царство на вътрешна светлина, мир, покой, благодат и Божественост, да плуваш с дипломатическа неприкосновеност сред бурните води на светското, които тепърва само ще се разпенват още повече. 

Мила, моето обещание е свята дума. Ти изпълни своята задача - мина през всички бури, надлежно изстърга мръсотията от себе си, даде прошка на всички и за всичко. Разбери, любима, в аурата на всеки човек има негови си дарове, които подлежат на активиране при повишаване на вибрациите му. Те са негови. Няма „условие”, което той трябва да посреща, лазейки на колене, няма на кого да угажда. Моля да разберете, че има огромна разлика между тираничния господар, който изисква многочасов труд и прегъване на гръб от своите подчинени и онова, които ние, ангелите, ви показваме като път. Разликата е в това, че в единия случай вие така или иначе полагате много повече усилия, леете много повече пот, жертвате здравето си, за да угодите на не свои идеи и да получите мизерна трошица от тортата.

В нашия случай - когато ние ви приканваме към пречистване на старото, за да активирате собственото си Божествено наследство, вие служите на висшето си АЗ и на Бог. А „наградата” от такова служене е сливане с безпределната радост, изобилие, творчество и сигурност на Вселената. Наградата е постигането на вашите собствени най-висши мечти и стремежи.

Затова не приемайте изпитанията, които ви изстъргват от ненужното като мъченици, не ги посрещайте с натежало сърце като грешници - знайте, че това са вашите жалони към истинския ви успех - успеха на Духа, въплътен на Земята. 

Мила моя, обещанието на небесните сили си е обещание. При това думата отново не е съвсем вярна. Обещание е, когато някой ти каже, че ЩЕ получиш нещо. В нашия случай ние просто ти припомняме: 

 - Хей, Ваня, виж, завий в тази посока - там си скрила сама за себе си огромен подарък. Но си решила да сложиш пред него куп стари тенджери, за да може - в стремежа си да го достигнеш, да ги хвърлиш на боклука най-накрая.

- О, не го виждам. Как ще стане? Кога? - ще се възпротивиш ти и ще продължиш да вървиш напред по стария сив, но познат път.
- Ваня - ето там, там….ще ти нашепваме. Заслепена от кулата на старите ти вярвания, ти пак няма да видиш. И тогава нещо вътрешно в теб - онова, което помни подаръка с всичките му възможности и аспекти, ще изкрещи изпод старите железа на своите предишни опитности….

Искам свободааааааааааааааааа……………………….

И - както и стана, ти ще изплачеш реки от болки, ще вдигнеш юмруци нагоре и ще изкрещиш:

- Небеса, освободете ме!

Тогава - за да не се мъчиш, ние ще ти дадем шашка с динамит да си срутиш кулата на старото наведнъж, а не да я къртиш тухла по тухла с десетилетия.

Така че, мила моя, каквото си поискала, си го получила. Да се върна към темата за обещанието, което не е обещание, а само посочване на верния път към онова, което е твое по Божествено право.

Ти си вече там, където искаше да отидеш - както в моя, така и в по-високите си аспекти. Винаги си била. Целия път, който извървяваш, е просто път на осъзнаване. 

Колкото до ежедневния ти живот, изпълни го с всяка радост, за която си помислиш в момента и имай моето пълно уверение - като същност, която все още вижда по-надалеч от теб, че магията ти е задействала входовете към твоето божествено съкровище; че то не е някакво имагинерно ковчеже във вътрешния ти свят, а напълно реална и всестранна финансова осигуреност по пътя ти – както личния, така и артистично-духовния.

Всичките ти планове са подкрепени, всичките мечти - осъществени. 

Даже сама ще искаш да си запазиш малко тръпка, за да има все пак известна доза съспенс, мила моя.

- Ами ще стане ли? Ами ако ми мине котка път? Ами ако тялото ми - въпреки всичките грижи и ласки, вземе че внезапно направи беля? 

Но колкото повече се сприятеляваш с всичките аспекти от живота си - колкото по-искрени, дълбоки и честни разговори водиш със своите суб-личности, толкова повече ще се убеждаваш, че когато доброволно вървиш по пътя на обединяването, любовта и служенето няма да има нужда от повече бомби и стресове, защото няма да има за какво да бъдеш стряскана. Алармата за събуждане звъни веднъж, не целодневно.

В този живот ти вече се събуди, мила моя. Взривове ще има само ако сама, напълно съзнателно, ги пожелаеш.

Но тъй като сърцето ти копнее за покой, прошка, благодат и творчество, искам да те целуна, любима, и да ти подаря своя сребрист плащ, както и вълшебната си пръчка.

-  Твори алхимия, мила моя, защото ти не само прегърна собствените си дарове, но сега по магичен път можеш да помагаш и на другите да прегърнат техните.

Ти последва интуицията на съня си и постигна повече отколкото сама бе предполагала в този живот. 

И да - отговорът на конкретния въпрос. Трябваше ли всичко да стане по този начин?

Не знам дали трябваше, но знам че планът ни успя….Ние сме заедно - твоите по-висши аспекти и земното ти Аз. Имаш ли представа каква радост е това?

Прегръщам те и те целувам.

Феята Моргана 

четвъртък, 18 октомври 2012 г.

Загубени в превода - възможни недоразумения и препъни-камъни при превода от ангелски на човешки език.


Петимни сме за красивите ангелски послания, но в същото време се случва да изпитаме и дълбока фрустрация от някаква разлика в нашите очаквания и онова, което получаваме като предложение и информация. Мен открилите се възможности да работя със светлина, да заземявам енергии, променям жизнени линии, да работя с ДНК, ме карат буквално да квича от радост и възторг - като малко дете, току що получило голям набор от вълшебни пластелинчета. От друга страна уважавам безкрайно факта, че не всеки човек разбира този нов, ангелски език и за да бъдем напълно откровени - въпреки целия ми възторг и бурен устрем, аз също си имах моите големи пропасти и затруднения, затова префинвах и уточнявах информацията много пъти, този процес продължава и в момента.

Ето защо искам да ви обърна внимание на някои термини, които просто крещят за внимание и уточнение.

Златна врата, портал - когато ангелите ни казват това, може би си представяме, че ще влезем някъде, откъдето няма да се върнем повече. Тя, златната врата много ни влече, обаче всички се боим: ами ако преминем някакъв point of no return - точка, от която няма връщане назад? Напомням - преминаването през златната врата не означава, че ще изчезнем през нея. Тя се отваря, за да пропуска светлина към нас - влизайки през нея, ние приемаме светлината на истинското си Аз, но това не означава, че напускаме тялото.

Смяна на жизнени линии. Отново, по човешки начин, си представяме, че напускаме едни релси и скачаме на други, по които няма да виждаме познати градове и хора. Смяната на жизнените линии и поемането на план А, обаче, означават друго - че разгръщаме най-високия си потенциал, приемаме Божествените си правомощия и започваме да действаме много по-мащабно и обемно. Целият замисъл е да внедрим този потенциал в сегашния си свят, а не да напускаме земята, за да го търсим някъде "другаде". Някъде "другаде" така или иначе си знаем, че имаме всичко това; тук, на Земята, обаче, още се бъхтим в средновековни страхове. Тук, на земята, е истинската тръпка да изразим творческите си потенциали, защото тук те са безценни като вода в пустиня.

Прощаване с досегашния вариант на линейното време. Това, отново, не означава, че ще се озовем в пълно безвремие. Всъщност линейното време ще продължава да действа още известен период като изкуствено поддържано споразумение с цел да се извърши плавен преход между линейно и сферично време. В интерес на истината доста от нас (аз съм една от тях) сърфират успешно между двете. В някои моменти все едно времето - напук на факта, че всъщност се забързва, просто изчезва. Няма го. След това - в чест на уговорката да си играем на 3Д с другите, се връщаме към илюзията, че е четири без пет и тръгваме за уговорката. Когато се "простим" с линейното време в досегашната му форма, това не означава, че ще загубим представа за него или памет - нищо подобно. Просто усещането е за една много приятна лекота и флуидност. Натискът на: "Оле, време е за еди какво си." "Нямам време", "Времето ме притиска","Часовникът цък-цък" и ред подобни и любими на човечеството програми просто ще започне да изчезва. Дори неща, които по канон са вързани с часовници и време,като гледане на бебета и готвене, ще разхлабят хватката си значително. Традиционно свързвани с времето проблеми като остаряване, дегенерация, износване, изхабяване, умора, ще започнат да се променят бавно, но сигурно към едно равновесно положение, при което в един и същи момент ще можем да черпим дивиденти от всички проекции на времето, без да се движим непременно в една линейна посока. Уф, пак звучи сложно, а го виждам и усещам толкова ясно. С две думи - няма страшно, хем вълкът ще е сит, хем агнето - цяло - казано по нашенски. Известен период от време ще имаме на разположение и двата варианта.

Окончателно пречистване на линиите на миналото. Това не означава, че скъсваме с предците си - просто взимаме едно твърдо решение да пречистим товара на личната и родовата карма - с този товар няма как да се слеем хармонично с Новите Енергии, а тъй като те така или иначе вече навлизат в нас, сме всякак на далавера да свалим раниците с камъни. Можете да видите миналите линии и като лъчи от светлина, които имат по себе си черни символи - изкривявания, носени от век на век и род на род. Вие не режете лъчите, не късате линиите, а пречиствате тези черни паячета, след което оставяте лъчите чисти. На рода си само благодарите от все сърце и помолвате да бъдете освободени от тежестите, за да можете да възприемете повече светлина от духа си. Окончателно е дума, свързана с човешкото време, във вселената няма край и начало в нашия смисъл; в случая тя означава, че изцяло сте решили да действате над дуалността и придърпванията на кармата. Сложили сте край на едно нещо, за да положите начало на друго. В дуализма това означава или-или. В по-висок план няма резки разграничения и строго определени ограничения - там всичко се слива; от новите жизнени линии вие винаги можете да обхващате всички останали - ако се наложи и толкова ви се прииска, ще можете да се компресирате и да се върнете назад към добрата стара карма и добрите стари затвори. Но дали ще искате да го направите?

Прекъсване на етерни корди, кукички и т.н.  - това също не значи, че скъсвате връзката си с любимите хора, вие прекъсвате онези потоци енергия, през които взаимно се захранвате със замърсен материал. Когато прекъснете тези връзки, през които близките ви точат човешка енергия и то често - негативна (така сме били захранени, на това сме свикнали), вие не скъсвате задължително с човека, просто издигате връзката на по-високо ниво, като започвате да се захранвате през свещените сърца, в които източникът на любов и светлина е фактически неизчерпаем. По време на този процес, разбира се, може да има много турбуленция и драма, то е все едно да кажеш на някого - от днес спираш луканката, защото е вредна и минаваш на моркови, поне аз няма да ти давам друго. Ако искаш толкова луканка, можеш да намериш друг луканкодонор. Това звучи смешно, но си е така. Само че - след турбуленциите често настъпва мир, за какъвто не сте и мечтали.

Ето конкретен пример - аз направих това между мен и майка ми и какво стана - не сме се разделили, тя прие моите занимания, а аз уважавам нейните. Не се караме и дърпаме повече за това кой какво харесва и аз мога да правя всичко, което обичам, без тя да ми образува вина. Тя не идва на моите сбирки и аз уважавам решението й, защото виждам, че съзнанието й не е готово за това. От друга страна тя приема вече факта, че аз го правя и винаги си дава сърце и душа в малките лакомства, които приготвя за срещите. Прекрасен вариант, а? Както виждате - в този случай прерязването не означава пълен разрив. В някой случаи може да последва и раздяла с близки хора и приятели, но това пак е за добро. Онези, които са идвали вкъщи знаят в какви закачки и лиготни си живеем с майка. Приехме се след епични и дълги Михайловски борби.

Прерязване, прекачване, пречистване - тук отново се губим в дебрите на линейното време. От една страна ни се иска това да стане от раз - клъц и готово - както е, да речем в хирургията. Много рядко може да стане и нещо подобно, но всъщност процесът тече с известна продължителност в нашето човешко време - това става по този начин, за да се даде време на всички участници да свикнат с промените, да ги интегрират и усвоят в свой темп. Пак неща, свързани с време и нашата представа за него. Ако човешкото ни аз си представи, че всичко това ще се случи в миг, то наистина ще бъде шокирано. тъй че - нека бъдем търпеливи с човешкото ни аз. Съвършеният темп и връзката с интуицията ни водят вещо през процеса. Един ден те ни казват: Скачай, сега е моментът, яхвай гребена и не му мисли, защото дивидентите са огромни. Друг път ще ти кажат: стой, инкубирай, премисли, отсей, интегрирай.

Възнасяне или Въз-слизане?

Нарочно наричам процеса Възнасяне, а не Възнесение, защото възнесение звучи като еднократен акт и пази този прекрасен, отвеян църковен привкус. (Той е разкошен, но наистина звучи далечно.) Възнасяне идва отрезвяващо и по-солидно - като един непрекъснат процес, а не еднократен акт, каквото и си е всъщност. А най-добрият термин, който използвам на практиките е Въз-слизане.

Всичко е въпрос на възприятие. Но със сигурност Възнасянето в днешни дни не е избор на единици - избор, който ще те отдели от света, а процес, през който на вълни преминава цялото човечество. Т.е. - сега то става норма, а не изключение, разбирате ли?  Сега вече е нормално да си свързан с Духа, просветен и ярък, все по-старомодно и нежелано става да работиш в ригидните, отживели модели на лицемерие, алчност, конкуренция и борба за оцеляване.

Затова ви предлагам да си представите не че ще излетите в орбита и в някакво далечно, непознато пространство, в което няма да видите близките си,; Представете си друго, много по-красиво нещо:

Вие си стоите тук и сега, а към вас слиза като огромна, разноцветна светлинна конструкция цялостният комплекс от дарове, качества, цветове и таланти на духа - цялата Светлина, която сте събирали през еоните от време, измеренията и вселените. Представете си как използвате тази светлина, за да изграждате нов живот за себе си и за околните, как чрез тази светлина лекувате болните и утешавате онеправданите, представете си как чрез тази светлина запалвате хиляди сърца около вас, така че те също да намерят най-голямата си страст в живота, да бъдат ръкоположени и обдарени с всички изначални модели на Божествените атрибути и качества, които някога загубим, ала сега си връщаме отново.

И ако някога имате отново съмнения, а вие със сигурност ще имате, винаги казвайте вълшебната фраза: И нека стане онова, което е за висшето благо на всички, в най-съвършения момент. Така вашият избор ще бъде съобразен с всички останали, които обичате и в крайна сметка - през каквото и да се премине временно, резултатът ще е повече от блестящ за всеки един от нас.


понеделник, 15 октомври 2012 г.Отворено писмо-комюнике до всички.

Здравейте,

Искам да обобщя и влея още едно ниво на светлина в ставащото по света и у нас, както и да разсея някои остарели схващания относно работата със Светлината.

По Земята, както и във фините светове кипи радостно оживление и подготовка за новите приливи до края на годината. Тази подготовка се осъществява чрез едно непрекъснато енергийно-информационно предаване на топката между Служителите на светлината, които са във физически тела и онези, които работят във фините светове.

Като цяло в момента всички Служители на Светлината от групата 144 са готови да застанат тържествено на местата си, за да обединят - всеки сам по себе си или чрез групата си, цялостната светлинна мрежа около земята.

Както има светлинни решетки около планетата, така хората също създават в самия етер още една по-близка структура, която се образува от хармоничните модели на техните просветлени съзнания и повишени светлинни коефициенти.

Събирането на тези 144 означава, че жребият е хвърлен - моментът е настъпил, достатъчен брой хора са пожелали "отдолу" този преход да бъде извършен, следователно мрежите започват да бълват периодично все по и все по-фина и интензивна светлина.

Нещата дотук като че ли ги знаем, новото (е не е всъщност ново, но е на дневен ред), е това число 144, което ми се повтаря непрекъснато - такъв брой единични хора или групи от хора е трябвало да бъдат напълно готови към този етап с пречистването, за да могат да поемат новите мощности. Тъй като това е факт, можем да обявим още един радостен миг на решителна крачка напред.

България е един от мощните енергийни генератори на планетата. Както знаете, лично аз се занимавам с една конфигурация, която свързва три портала на Божественото триединство - Майка, Баща, Син, като основните точки са в София, близо до Варна и Бургас, а в центъра - малко под Габрово, възстановяваме един от най древните гейзери от виолетов пламък, както и портал на високоспектърна светлина от създателя.

От 29.01. тази година бяха обявени няколко пика на светлинна енергия у нас, които са от най-високите по Земята. Представете си го като звукова графика, в която децибелите достигат определен пик (само че в нашия случай няма изкривявания.) Това се случи още на няколко пъти и бе тържествено потвърдено от АА Михаил, който в едно от посланията през мен каза, че обича еднакво всички точки по земята, но една от специалните му задачи е тук, по тези места.

Какво се получава - от тези активирани портали, които се свързват с пресечни точки в мрежите-решетки над земята, (не са само тези активираните места в България има много други, над които работят колеги - поклон!) започва да тече силен поток и в двете посоки - от ядрото на земята нагоре, и от мрежите към ядрото на земята. Тези потоци биват внимателно регулирани от архангелските същности, които се занимават с това във високите измерения, защото приливите на енергия трябва да бъдат съобразени с реалните условия в 3 Д. Ако масовото ни съзнание не е готово за тази промяна, тя може да се окаже рязка, смазваща и шокираща за много хора. Въпреки това - веднъж започнал, този процес не може да бъде спрян. Така че със собствения си растеж и светлинна работа ние изключително улесняваме процеса не само за себе си, но и за всички останали.

Ето защо е толкова важно непрекъснато, кротко, търпеливо и благо да се обяснява какво става; ето затова е толкова важно всеки от нас непрекъснато да работи по любимия си начин върху себе си, да повишава осъзнатостта си. Колкото по-бързо оставим миналото назад, толкова по-добре за всички.

Сега искам да разсея и малко облаци по отношение на светлинната работа. Както знаете, периодично обичам да похваля накой колега.Вчера бяхме цял ден с Михаела Петрова, която ме запозна с прекрасната  индивидуална работа, която върши и изнесе чудесна беседа на тема: "Защо се страхуваме от медитациите", а аз бих добавила моментално и "Светлинната работа."

Това, което тя каза, аз го знаех така или иначе, защото го бях преживяла многократно през себе си, но лекцията обобщи и синтезира нещата по един прекрасен начин и ми даде нова яснота по въпроса защо толкова хора хем го искат жарко, хем на моменти видимо се стъписват. Сега ще съчетая нейната с моята опитност и ще обясня, че много от нас имат мрачни спомени от интензивни медитации и несполучливи опити за работа със светлина през тъмните векове.

Тогава воалите са били много гъсти и достъпът до светлината - изключително труден. За да станат нещата, е трябвало духовните последователи изцяло да се отделят от светския живот и да прекарват дни в изнурителни за тялото и психиката упражнения. Някои не са издържали и са подлудявали, други са решавали да се върнат към светското. Трети са имали проблеми с електрическите тела, които просто са прегаряли.

В клетъчната ни памет се крият и спомени от "веселото средновековие", в което на прекалената лековита способност, красота, възможности, енергийна работа се е гледало с лошо око, а служителите на Светлината са били не само убивани, но и дамгосвани с ужасно чувство за вина, срам и греховност.

Спомнете си и 19 век с неговите готически ужаси, Дориан Грейовци, вампири и спиритически сеанси, по време на които медиумите биват обсебвани, излиза им пяна на устата, облива ги хладна пот, конвулсии, понякога припадат.

По пътя ни стои и мрачното наследство на лошо контактьорство с астралните светове, както и толкова любимите на човечеството магии и въздействия. Страхът да не се получи нещо подобно ни кара да се спотаяваме и да не разкриваме светлината си. Забавното всъщност е, че по-голямата част от тези неща не съществуват на друго място, освен в ума ни. Инквизиция вече няма, но често наблюдавам как някой колега като каже нещо "еретично", се оглежда несъзнателно да види няма ли да дойдат конклавите.

Светлината и пътят са прокарани, но за да се възползваме от тези нови възможности, следва да преминем през собствените си отпечатъци от минали блокажи и страхове. Това звучи ясно на теория, но когато се случи на практика, усещанията не са хич забавни. Приемете го, обаче, като болен зъб, чието изваждане ще ви облекчи неимоверно.

Искам да ви напомня, че наистина сме 2012 г. - тази седмица планирам да напиша материал със заглавие "2012 не е просто една астрологическа година, а космическо явление, което ще продължава много напред."

Искам да ви напомня, че воалите почти ги няма, ангелите са по-близо до нас от всякога, в Акашите вече се влиза лесно и безпроблемно, всички добри каналджии говорят в пълно съзнание, с радост, чувство за лекота и хумор, без каквито и да било странични ефекти; астрални плашилища и магии има, но не си длъжен да минаваш през техните светове, защото смели и всеотдайни Служители на Светлината вече са прокопали канали за нас - проходи,през които можем да имаме директна и непрекъсната връзка с фините светове, минавайки караконджолниците "метър."

Не подканям да бъдем безотговорни, припряни или истерични - това наистина може да доведе до преумора и ненужни усложнения по пътя. Слушайки телата си, много бързо можем да си определим собствено темпо на растеж. И все пак съм длъжна да разсея мъглите и да ви напомня - макар и много плавно и предпазливо, на този етап няма как да не работим с всички светлинни енергии. Тези честоти вече са заземени, те са част от цялото. Те въздействат така или иначе. Преди сме се опитвали да се надскочим, за да прихванем някоя искрица, а сега светлинните вълни неспирно ни обграждат. И щем не щем, ще се наложи да се приспособим. Преди сме скачали като кенгурута към светлината, а сега понякога се крием свенливо от нея. Забавно.

Наистина е възможно и дори напълно естествено да получим някоя лечеблна криза при работа със светлината - аз също съм имала много подобни. И многократно потвърдената от личния ми опит истина е, че след всяка такава криза идва нова лекота, много нови подаръци и ново просветление.

Както знаете, аз съм смел опитен заек и ви казвам, че няма страшно. Сега вече може. Сега вече не е опасно. Просто спазвайте един общ фон на благост и баланс, дори сред някоя турбуленция, и Висшето ви Аз много бързо ще ви отведе от дискомфорта с нов подарък в ръчичките.

Ако има някакво емпирично доказателство за това, че всичко ставащо е истина, то това са енергиите на светлината. Моето тяло никога не е провеждало такива енергии досега (други човешки тела, за които помня през вековете също не можеха.) Усещанията за вибрациите, светлинните потоци, бълбукането, експлозията на сърцето, когато бъде докоснато от любовта - това е моята космическа мечта, сбъднат сън и лелеяна цел и няма да се уморя да го утвърждавам, защото то е и моята изстрадана истина.

Моля ви, нека се погрижим за България. Знам, че много от вас минават през изключително трудни лични периоди, това е част от процеса на раздяла със старото и преминаване към новото. И все пак не забравяйте нещо, което прочетох за пръв път в Нийл Уолш, появява се в септемврийското послание на Стийв Родър, а аз съм го изпитала на свой собствен гръб. Когато ви е най-тежко, помогнете на друго човешко същество. Пробвала съм го ен на брой пъти. Работи.

Стийв Родър също ни напомня, че много от нещата около нас въобще не потвърждават истините, които искрят в сърцата ни. Това също е временно, но със сигурност много от нас имат известно очакване такова невероятно явление да бъде съпътствано от малко повече светска грохотевица.  Но както и да изглеждат нещата отстрани, трябва винаги да помним, че имаме господство само над собствената си аура. Ами нека я държим чиста и сияйна, пък оттам нататък да става каквото ще става.

Освен над аурата и телата ни, всеки жител на една страна има суверенни права на съ-творец във фините структури. Това не значи, че можем да правим каквото си искаме, означава, че можем да изберем нещо чисто и свято за цяля България, след което да го отпуснем с пожеланието: "Да стане онова, което е за най-висшето благо на всички."

Втората половина на октомври и ноември са много важни за балансирането и стабилизирането на структурите под, в и над страната ни, както и подготовката им за големите вълни през декември. Затова ще препоръчам на всеки от вас да прави следното крайно просто, но ефективно упражнение:

"Застанете в сърцето на България, помолете Духът ви да ви заведе там. Вдигнете ръце към небето и поемете светлина от Създателя - нека Висшето Аз ви ръководи и регулира притоците на енергия към вас. След това спуснете ръцете до нивото на сърцето. Отворете Свещеното сърце и го изпълнете с прииждащата към вас светлина. След това от него спуснете лъчи към всички възможни точки в България по всички посоки. Усетете как с огромната си любов към нашата страна захранвате всяко кътче на България, всеки човек - вие сте вещ ръководител на всички тези нишки - интуитивно знаете къде да добавите повече светлина, а къде да отнемете, ако има излишък на енергия. Ако процесът продължи твърде дълго и ръцете ви се уморят, отпуснете ги. Когато свършите ги вдигнете пак прави нагоре. Представете си как вие сте огромно същество от Светлина, което прави връзка от ядрото на земята към най-високите измерения. С връхчетата на пръстите поемете най-фини честоти, след което с решителен, но плавен мах "разделете" мъглите над България - всички онези егрегори, които все още владеят милионите безценни искрици-души, които са решили да дойдат тук като хора. Вие не се борите с тези егрегори, просто разделяте мъглите, за да откриете ясен и чист път за всеки. Заземете светлината спокойно.

Упражнението ще ви отнеме не повече от 5 или 10 минути, ако много се вживеете. Но аз ви уверявам, че то ще е от изключителна полза за вас самите - защото всеки път ще си спомняте, че не сте беззащитна пионка, а могъщ властелин, всеки път ще зареждате себе си с мощна светлина, а ще бъдете от неоценима помощ и за България - всяко такова упражнение стабилизира всички фини и земни структури и помага на целия български народ да мине през прехода безболезнено.

Напомням ви - всеки път, когато прочетете някое предсказание, което ви плаши, отидете в тази медитация и си спомнете, че в настоящата флуидност няма нищо твърдо предначертано, че не сте длъжни да слушате ничии чужди представи за явлението 2012, а че можете сами да се включите в този процес като пълноправни управници, каквито наистина сте - стига да си спомните.
вторник, 9 октомври 2012 г.


Няколко стъпки към живот в петото измерение.

1.      Искреност – да бъдем прозрачни. Да уважаваме името си – когато даваме дума, да я държим. Ако има уважителна причина да не го сторим, да я кажем.
2.      Страст – да вършим нещата с вътрешна мотивация, плам и ентусиазъм, да не правим каквото и да било само от желание да сме политически коректни.
3.      Да не правим дълги планове и тънки сметки, да живеем в потока, давайки и получавйки според чувствата на сърцето, а не според някакви платежни схеми.(тук много от нас затъват безславно все още – толкова сме свикнали, че всичко трябва да има еквивалент в някакви точни пари, бройки и схеми, че забравяме за по-същественото – да плуваме в собствения си поток и да се радваме на нещата така, както се появяват.)
4.      Да съумеем да се разграничаваме от вибрации, които не желаем да допускаме до себе си без да спорим, да се борим и да осъждаме
5.      Да действаме с ясни и прости стъпки, без да се обясняваме, освен  ако не бъдем специално подтикнати към това; дори и в този случай обяснението е добре да бъде в позитивна и уважителна форма. Ако в много редки случаи се наложи да размахаме меча, е добре това да стане бързо и кратко, след което да се отделим и да полеем ситуацията с най-чиста прошка, приемане и любов.
6.      Да даваме глас на болките, страховете и всички негативни емоции, като ги облеем с любима светлина – виолетов пламък, Христова енергия. Най-добре е да го правим насаме или в присъствието на специализиран лечител, но не и да си изкарваме тези болки върху други хора, защото така захранваме с енергия егрегори, които не ни мислят най-висшето благо.
7.      Да поемем пълна отговорност за живота си – изчезват всякакви други виновни ниско-вибрационници, защото ние сме творците.
8.      Да не предсказваме каквото и да било, понякога може да даваме насоки, като уточним, че в момента настоящето и бъдещето са по-флуидни от всякога и всеки вариант може буквално за ден-два да се промени.
9.      Да оставяме винаги един малък луфт за промяна над сегашното си мнение и истина, да не се считаме за единствено и изцяло, завинаги прави.
10.  Да балансираме идеално всички творчески средства – дума, мисъл, чувство, действие. Да действаме във всеки момент от позицията на цялото, живеейки едновременно с всички чакри и свои аспекти, вместо да противопоставяме някоя част от нас самите на друга.
11.  Когато преценяваме някой друг човек, да се фокусираме не върху онова, което не е станало за момента, а върху добрите му страни и качества. Давайки му енергията на подкрепата, евентуалните „грешки”, които той наистина е извършил, ще бъдат много по-бързо „поправени”. Потокът на любовта и подкрепата дават много по-бързи и мощни резултати от критиката и наказанията. Разбира се – обратната крайност е да мълчим, когато нечие поведение ни наранява – добре е да покажем това по някакъв начин, за да сме изразили истината, но после бързо да се върнем към състоянието на любов.
12.  Да гледаме на другите хора като на нас самите – да се научим да се радваме на успехите им както на нашите и да състрадаваме на болките им, както ние бихме желали да бъдем утешавани и подкрепяни.
13.  Да се научим да приемаме мащабността си, силата и волята да променяме света, като в същото време разберем, че не държим отговорност за другите – единственият начин да постигнем тази промяна е като променим собствения си живот.
14.  Във всяка ситуация да впръскваме любов.
15.  Да обичаме себе си, дори тогава, когато не можем да изпълним ежедневно горепосочените 14 препоръки и да не взимаме никакви правила прекалено насериозноJ) Ангелска шега.

сряда, 3 октомври 2012 г.


Ритуал-юбилей на седми октомври.

Тази седмица е един специален юбилей за мен. Само преди година се върнах от тримесечно уединение на швейцарски чукар и заявих на света: “Свят, аз съм Суля Пулева и имам нещо да ти кажа”. Използвам това смешно име не за да се самоунижа, а за да напомня, че в онзи момент нямах зад гърба си нищо от онова, с което другите хора пълнят СВ-тата си, та да тежат – нямах притежания, семейство, нито успехи или титли – само ред провали, откази и огорчения…е, и много пътувания, спор няма.

Но имах нещо друго и то вече беше много силно – връзка с Висшето си Аз, честност, смелост и чистота. Не бях съвършена и сега не съм, но с ясното си намерение поддържам непрестанно курса към тази интегрална чистота.

И представете си учудването ми, когато именно тази чистота на вибрацията привлече цял куп хора в център Гайа. Тези хора бяха дошли да чуят мен – Суля Пулева, която при това нямаше никакъв лекторски опит зад гърба си и в целия си живот бе направила една единствена медитация пред хора – вкъщи, с две близки приятелки.

Това е моята success story. Историята за момичето, което повярвало на Духа и на ангелите си и поело по вертикалния път, сменило жизнените линии и безстрашно се отправило към новото.

Това момиче често се страхувало и все още понякога сенки преминават през него. Но то разбрало, че със сенките си може да разговаря приятелски и – стига само да поддържа чистото си намерение, светлата, любеща вибрация и да прави стъпките в реалния свят, всичко тъй или иначе си се нареждало – по един или друг начин.

Момичето се научило да се радва на Пътя. То знаело, че Път винаги, винаги има. Престанало да се тръшка и да се опитва да учи Духа откъде да го води. Научило се да се доверява, дори когато ужасно се страхувало. Защото с течение на времето забелязало, че всеки път – когато остави своите сенки да се набушуват, всеки път, когато ги поливало и облъчвало с виолетовия пламък, на другата сутрин се събуждало с нов подарък, нова яснота и още по-чисто и любещо сърце.

Това е история, която всеки от вас може да напише със свои цветове и форми. Това ви казах миналата година. И ви казах – аз ви виждам. Виждам ви – наистина, виждам ви какви сияйни богове от светлина сте и колко можете да постигнете и сътворите именно в този мащабен момент.

За една година всички сме напреднали невероятно – искам да ви предам още от опита си през лятото - неща, които просто нямам време да разкажа. Който иска, да заповяда с нас в Център Гайа в неделя от 16.30, за да честваме славната годишнина.

Още на първата практика Михаил цитира неговия си човек – апостола на Свободата, със знаменитата фраза: Когато печеля, печели цял народ.

Тъй е и с всеки от нас – всяка наша вътрешна победа предизвиква концентрични кръгове около себе си и буквално пръска светлина към другите, които също вдигат глави от блатото и казват: „Я, искаме и ние.”

Такъв е залогът на нашата работа – в неделя тържествено ще сменим жизнените линии за всекиго от нас и за България като страна. В петък срещу събота  се събудих през нощта с ясното виждане затова, как решетките над България се превключват на нови мощности – беше като онова странно чувство, когато самолетът след излитане внезапно заглъхва, за да превключи на нова тяга.

Сега е моментът да го направим – за себе си, и за всички.