вторник, 30 декември 2014 г.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас послание на трите М - Михаил, Метатрон и Мелхиседек, за 2015 и България.


Ето защо би било подвеждащо да се даде само една обща насока. Като цяло ние често говорим за процесите на единение. Ако си спомняш – в нашето послание от началото на 2012 говорихме много за обединението, а след това в същото послание аз ти казах, че идва „време разделно“ и ти веднага забеляза противоречието. След което изживя това послание на практика, виждайки много добре, че силната и ярко обединителна Христова енергия действа понякога точно по обратния начин – тя разпръсква елементите с центробежна сила. Както вече се досещаш, за нас това не е противоречие, защото – за да се обединиш като цялостна светлинна същност с другите в Христовата енергия, следва най-напред да осъзнаеш себе си; не можеш да го направиш, ако не си преминал през личните си етапи на Майсторство и изцеление. Ето защо – след силното сливане на енергия идва и центробежната сила, в която всеки продължава по своите индивидуални пътеки, докато намери точно онази мощ и висша енергетика у себе си, които да могат да го поддържат в Христовата решетка с другите Майстори, но по един нов и осъзнат начин. Когато това себе-отстояване и Просветление настъпи, моментната форма – в големи групи заедно, или в отделни звена, ще се сформира според случая. Много по-същественото е обединяването в полетата на Духа и умението да работите с чувство на разбирателство и яснота помежду си.

За онези, които са изминали по-голямата част от този път, 2015 – която носи знака на осмицата,  при всички положения ще донесе едно разширяване и качествен скок – иглата на плочата най-сетне ще мине напред и ще престане да чегърта на едно място, много от вас ще изпитат своите дългоочаквани изцеления, себеразкривания, качествени промени, скокове в кариерата и дори от едно работно или житейско място на друго. Пламъците близнаци ще имат възможност най-сетне да преминат от зоната на хаотичната турбулентна борба към един нов тип по-плавни и хармонични отношения и това е тенденция, която ще се разширява и в идните години.

В други отношения това може да се окаже много предизвикателна година, защото осмицата предизвиква всичко – тя  преекспонира и откъм двата края; така че в някои точки на Земята усещането за избухване, размирица и хаос може да нараства. В този смисъл ще се увеличава чувството за разделение –  по-плътният слой ще продължи да се нагнетява с Космическия огън през тази и следващите години, докато миазмите не бъдат изчистени напълно. От друга страна – единици и групи хора ще започват да намират своята пълна свобода в Христовото съзнание – магични  коридори с имунитет, в които да се движат и живеят в един изцяло по-фин слой, който да ги поддържа вече и материално.

Финансовите системи също ще  продължат този двустранен процес – от една страна разчистване на стари сметки, а от друга – активиране на нови пътеки, фондове и възможности.  Процесът, който е започнал отдавна, ще се разширява и през идната година като лека-полека всички кармични и тежковибрационни финанси ще започнат да бъдат пречиствани по един или друг начин, а средства, подпомагания, разкрития и пренасочвания ще бъдат осъществявани към онези, които искат да живеят изцяло в сърцето и Любовта. Разбирам, че това все още ви звучи доста уточпично, но всъщност процесът отдавна е факт. За много от вас изглежда, че все едно нищо не се случва – все едно „лошите“ все още владеят финансите и ключовите позиции, но това далеч не е така, защото подмолният процес на прокопаване на техните позиции е започнал. Както говорихме още преди – това е един процес на изгасване на старите системи и създаване на нови типове обществени структури, лидери, звезди, пътепоказатели. То наистина не е процес за един ден, нито за една година.  Но потокът вече е запуснат и не може да бъде спрян. От друга страна – с решителния си избор към осъзнаване, вие можете да го ускорите и направите по-плавен и безболезнен – това е изцяло във вашите ръце.

Разбирам че много от вас - Служители на Светлината, все още се чувствате като фини листове от прозрачна хартия, които треперят всеки месец, не знаейки откъде ще дойде следващият доход. И все пак нека за пореден път ви уверя, че именно вашият път е най-сигурният, защото той се опира на връзката с Висшия Аз и Духа. Да  - може би пред очите ви няма огромна структура, със сгради и офиси, която да ви поддържа или пък – ако работите в такава, копнеете да я напуснете и тук идва вашето умение да разберете, че не всичко е такова, каквото изглежда и че най-огромната структура може да колабира буквално за дни, както е ставало. Пътят на Духа обаче, е гъвкав и той не зависи от финансови кризи, политически игри….много от вас вече го изживяват от няколко години – каквото и да си мислите, колкото и да се плашите, вие не само оживявате, но и процъфтявате, занимавайки се с онова, което наистина ви пали и разгаря. А бъдещето принадлежи именно на онези бизнеси и занимания, които се опират върху Космическия огън в сърцата ви и служат на Духа.

Ето защо дори да ви се струва, че вие не получавате все още пълните бонуси от вашите акции, всъщност процесът никога не е спирал и вашите небесни лихви се трупат. Висшият Аз знае точно кога да ви отключи бонусната ситуация и синхронизация , но вие не трябва повече да се съмнявате, че тя е там, на пътя ви – по-сигурна от данъците и смъртта:))

2015 година носи възможности за новооткривателства или излизане на бял свят на дълго укривани технологии – тя ще е годината, в която много дълго натрупвани количествени усилия ще дадат своите първи видими плодове. Всеки Служител на Светлината ще има възможност да получи своето разширение и нарастващо усещане за сигурност. Все повече от вас ще измайсторят умението да не се поддават на кризите на околния свят, а да запазват своето непрекъснато усещане за спокойствие и от тази позиция да помагат с каквото могат.

Много от вас окончателно ще загърбят старите модели на драмите, което ще доведе до нови състояния, безпрецедентни възможности за подобряване на здравето, както и до революция в изкуствата, които най-сетне ще се наситят на пресолените и нездравословни адреналинни подправки и ще започнат да изискват по-леки, нежни, дълбоко любящи енергии, повече пряко вдъхновение от Духа, за сметка на заучените форми и канони. Дори традиционните изкуства ще бъдат обновявани и освежавани с нов енергиен поглед и заряд.

Една голяма част млади хора приблизително между 20 и 30 години започва своето образование в различни учебни заведения, но тази група ще изпита силно недоволство от остарелите методи на преподаване. Лека полека тези млади хора ще започнат да търсят нови начини да открият и наситят духа си и между тях се крият много от ключовите личности на бъдещето. Те ще се възпротивят на съществуващите учебни модели и ще започнат да замислят реформи.

Други от вас, които са на средна възраст към момента, ще започнат да отключват силите на Младостта в себе си, за да променят отново стереотипите за възрастта и за това какво и кога се прави.

По планетата и във вашата страна започват да се раждат децата от семейството на „Е“ (терминът е въведен от Стийв Родър за пръв път, сега с уточнението, че и в България идват децата от това семейство.) Със самото си присъствие те вече носят огромен еволюционен заряд и – дори и без да говорят или проповядват, със самото си физическо присъствие те започват буквално да променят въздуха около себе си и цялото статукво. Моля ви – не превръщайте тази информация в сензация или в желание вашето дете да е най-специалното, защото всяка искра божия, всяка линия и всяко ангелско семейство са еднакво ценни за еволюцията.

Енергиите ще продължат да се смесват, а всеки от вас ще търси многоизмерността в себе си. Като начало у много хора това би могло да създаде хаос, объркване и депресия, тъй като – от една страна новото зове, а от друга – за да пристъпиш към него, следва да се пуснеш от закостенелите, но сигурни и познати калъпи на миналото. Все пак, импулсът ще е толкова силен, че все повече от вас ще искат да направят прекрачката и да поемат риска.Така лека полека полярностите ще започнат да се сливат – младите ще могат да действат със зрелостта на възрастни, а възрастните – да бъдат ентусиазирани и свежи като младите, мъжете ще се научат да развиват и женската си страна, а жените – при нужда, да се справят и с типично мъжки задачи. И когато добиете тази самодостатъчност, ще започнете да разбирате, че не е важно какво точно правиш, за да изразяваш определен тип полярност. И че е енергията е енергия, независимо от това дали шофирате или бъркате яйца. Можете да шофирате прекрасно по женски и да бъркате яйца смело и по мъжки. Важен е зарядът, с който правите нещата.

Тогава ще можете да дефинирате точно онази полярност на енергията, в която да се чувствате най-добре и в която да се изявите във връзките от нов тип. Така или иначе вашата женска или мъжка част е само малка издаденост от цялото ви многоизмерно аз.

България ще продължава да претърпява своята трансформация, като вълните на Светлината ще се разпространяват във все по-широки и дори светски кръгове. Това обаче зависи и от вас, както и от желанието ви да не се отделяте в малки, враждуващи или отричащи се групи, а да смесвате енергиите във все по-всеобщи вълни, да намирате диалог помежду си в зависимост от конкретната задача. Така много нови кръгове на взаимодействие ще бъдат наченати и те ще произведат по-масово разпространение на вашите идеи и продукти.

България е и си остава един от силовите стратегически пунктове на Възнасяне. Вашите деди (твоите включително) са живеели живот, в който всеки ден са били готови да умрат за родината, да се жертват радостно за нейната свобода и благо. От вас сега не се иска да умирате, а да преосмислите живота си, освобождавайки се от робските окови на миналото, които сега поддържате в съзнанието си, да определите много точно коя енергия ви дава Сила, Полет и Ентусиазъм, макар и да не ви ласкае с бързи дивиденти и коя ви дава бърза наслада, изчерпвайки обаче енергията ви от линиите на бъдещето. 
Това наистина е много фин процес, който изисква непрекъсната бдителност, постоянство да изковете своята истина  и все пак – в този живот не ви грози бесило, клада или сабя, а само някоя друга тъмна нощ на душата.

Енергийните заряди и вибрационни модели ще продължат да се вливат на талази, включително към вашата страна и ние ще сме благодарни ако отново застанеш на поста си, за да рефрактираш тези мощни светлинни вълни в честота и обхват, подходящи за тези земи (тъй вярно, сър!:))

Както сме говорили често – България има скрит потенциал от ресурси – както вътрешни, така и външни – такива, които ще се вливат от други страни. Тези потенциали могат да бъдат отключени едва тогава, когато човешкият ресурс бъде готов да действа в единство в Христовата енергия. Висшите ви Аз-ове наблюдават внимателно вашия прогрес и преценяват кое кога и как да бъде отключено. Сама разбираш, че ако тези ресурси се отключат преди да бъдете готови, това отново ще доведе до ограбване, завист и хаос.

Ето защо връзката с Висшия Аз, умението да отстоявате Себе Си, да говорите Истината, да се просветлявате продължава да бъде ключово умение, което ви води към всеобщо благоденствие. Това нарастване на светлинния потенциал – противно на всичко, което знаете от досегашната си опитност, е и най-сигурният път към вашето финансово процъфтяване, макар че то ще бъде в една изцяло нова концепция за Изобилието и ти вече усещаш много често това ново състояние. От друга страна - ако вие си кажете отново и отново, че животът в благодат е утопия, а че реалността е само такава, каквато я познавате – сива, инертна, бавна и пълна с интриги, това за вас ще си остане така – по закон Божи.

В навечерието на Новата Година забравете малките и неизбежни експлозии на растежа и просто разгърнете Висшите си Азове в пространството – така че другите да ги усетят и без думи. Без никакъв задължителен алгоритъм просто вижте как преставате да играете сами със себе си на криеница и показвате своя Божествен, Могъщ, Светлинен Аз на другите. С разгърнати криле обхванете България и вижте как буквално я покривате с любовта и закрилата си. Защото вие сте нейните ангели и предците ви са до вас и с вас, в техните висши форми; и те искат да видят делото, за което дадоха физическия си живот, завършено.

В глобален план вълните на Светлина, прииждащи през порталите и астрологичните отваряния ще ви дават нови и нови постъпления от възможности, вдъхновение, таланти, здравословни подобрения.

Много от вас ще бъдат освободени от последните кармични товари или остатъците от такива (защото често - дори когато товарът е бил свален на фин план, остава могъщият локомотив на инерцията в по-ниските астрални и физически нива, но идва моментът, в който и те се разтопяват.)

За много от вас това ще е година на приключване на един цял цикъл и започване на нов. Помнете – каквото и да преживявате в момента, Духът ви ви води само към по-добро за вас.

Много бутилки с шампанско ще бъдат отворени през 2015 година, за да честваме нови и нови преминати предели от човечеството.

И онези, които го правите, намерете в себе си търпението към частите от вас самите или от хората, които още не са се настроили към Новото. Знайте, че вие не зависите от бавността или бързината, с които другите напредват, макар че често ви се струва така. Всеки от вас -  разтваряйки воалите, може да пие от своя най-висш потенциал и сега. Дори когато това ви се струва самотно занимание, знайте, че това не е така, защото когато си мислите, че сте сами, всъщност цялата Вселена ликува с вас.

Където и да сте в момента, вие можете да запалите най-висшия си потенциал и да го изживеете. Да, не винаги това ще изглежда по един и същ начин, не винаги то ще прилича на нещо, което егото желае, но какво значение, след като вие можете да се почувствате екстазно щастливи, доволни от живота, изпълвайки го с нов смисъл и възторг? Може би за много от вас това е само приятна концепция, а не основно изживяване, но ако прегърнете тази идея с цялото си същество, ще започне да става обратното – вие ще изживявате основно екстаза, а всички други обстоятелства ще ви се струват като временно объркване, разместване на пластовете – турбуленция, която ви изкарва през облаците към нови и нови хоризонти.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас. Как ще я използвате, ще сложите ли себе си в центъра на енергията или ще изчаквате пасивно, зависи от вас. Ние сме положили новия пакет Светлинни акции на масата.

Бъдете благословени и обичайте себе си безкрайно, защото ние сме много горди с вас, с труда ви, с цялата ви всеотдайност.

АА Михаил, АА Метатрон и АА Мелхиседек.
-         


понеделник, 29 декември 2014 г.

Разговор с АА Михаил за процеса на Възнасяне и насоките за 2015
Скъпи мой братко, кажи ми сега какво стана  с Възнасянето?

Разреши ми, Rosa – Ahna, да обръщам топката на твоите въпроси. А ти какво мислиш, че става – енергията спирала ли е някога, приливите на Светлина стихват ли, вдъхновението ти угасва ли, темите за работа секват ли или е тъкмо обратното?

Не, енергиите никога не са спирали да се разгръщат, темите бликат неудържимо, енергиите стават все по-силни, все по-близо до физическото тяло, това е факт. Защо обаче около зимното слънцестоене все започват едни мрънкания, че нищо не е станало, че сме прецакани, че Възнасянето се отлага, че поколения наред няма да се възнесат - отново се тиражират и поставят като години на Възнасяне числа напред във времето.

Твоята част е да приемаш и предаваш в пълна чистота точно онова, което минава през теб. И ето какво ще ти предам аз сега, мила моя звездна сестрице. Възнасянето е многоизмерен процес, който тече в сферичното време. Ето защо възклицания като „отлага се“, „ще стане през еди-коя  -си година“, отразяват една частична, но не пълна истина. Възнасянето на  Земята и Човечеството е в пълен ход и сега. Всеки отделен канал обаче може да хване една частица от сферата „време“ и да я преекспонира като единствено вярна. Какво имам предвид – точно онова, което говорим от самото начало.

Ние можем да дадем общи насоки за геофизмичните, магнити, времеви, планетарни, пространствени и суб-атомни промени, които текат във вашето развитие. И все пак всички тези фактори може да бъдат изживени по съвсем различен начин от отделните индивиди. Ние говорихме за трите линии.

Онези, които продължават да живеят по старому, все едно нищо не се е случило (въпреки, че процесът на едно по-дълбоко ниво засяга и тях, но техните будилници ще звъннат малко по-късно.) Тази група включва не едно, а няколко поколения. Част от нея ще бъде събудена едва след напускането на физическото тяло. Но това е повече от ОК за душата – тя е искала да изживее живота си по този начин. За нея това е успех. Не мерете никого със своите аршини, защото всяка опитност си има специфика, която не винаги можете да разберете в дълбочина.

Втората група също включва членове, които най-вероятно няма да пожелаят да приемат новото статукво,  няма да могат да преработят енергийните промени и ще напускат планетата с бунт и възмута в душата, за да продължат опитността си в подобни енергийни пространства при други обстоятелства. Точно тази група е много възможно да предизвиква размирици в идните години, докато не вземе окончателния си избор – или да приеме парадигмите на новото време и да пречисти дисхармонията и хаоса на по-ниските енергийни наслоявания или да бъде събрана с други души, които искат да живеят с по-ниска плътност, но не повече на планетата Земя.

Третата група включва всички онези, които са избрали за себе си пълния пакет с акции – процеса на Възнасяне. Дори и в тази група ще има души, които ще искат да помагат вече от другата страна на воала. Други ще продължат да изнасят първопионерската задача – да слеят Висшия си Аз със земното тяло, създавайки една цяла нова хибридна раса от просветлени хора.

Сега – ако говорим за просветлените общества като масово явление, наистина – определен брой земни години е най-вероятно да минат, докато процесът стане всеобщ. От тази гледна точка може да се каже, че пълното Възнесение на човечеството ще мине през няколко поколения още. От друга страна обаче – ти и много други, можете да изживявате благодатта още СЕГА – не е необходимо да чакате. Вие сте като автономни вселени – макар и отделни индивиди и малки групи, вие имате правомощията да изживявате и създавате първите малки общности на Тера Нова сега. Има и такива места, които вече поддържат вибрационно подобно решение. Така че за вас Тера Нова е вече факт. Не след  години, а сега. Разбира се – вашата задача е по-предизвикателна, защото трябва да поддържате едни по-различни вибрации сред плътна среда. Но вие се справяте блестящо.

Както виждаш - това са разнородни протичания на енергия и вие често тълкувате нашите обяснения превратно. При всяко пояснение, че ще има напускане на планетата“ си представяте някакъв нов Содом и Гомор, Божие наказание, а това не е така, защото вие от векове живеете в този цикъл на раждане –израстване-смърт. Периодично – по навик, а и със съдействие от някои все още дейни егрегори търсите да си измислите някоя страшна болест, епидемия, бедствие. Но такова нещо няма в сферите на високото съзнание.  И всичко зависи от вашия фокус, от гледната точка. Когато започнете да виждате всичко с очите на Духа, каквото и да изживявате, ще изпитвате само благодат, любов, напредък и разцвет.

Защо „ще“ и „когато“? Това се свързва с време.

Прекрасен въпрос – сега най-голямото предизвикателство пред вас е да свържете термините на Духа с термините на човешките тела – ментално, етерно, емоционално, физическо. Когато духът в достатъчна степен проникне физиката, вие изживявате някакво усещане за време, но в същия миг сте извън него. Промяната е тук и сега, фината настройка е направена за Земята и за вас. Но физическата част носи огромна инерция и именно заради това се налага да преминава все още време, в което тази инерция да бъде овладяна и пренасочена. Затова от момента на фината настройка до момента на проявлението все още минава известен „период.“ И когато ние казваме „ще“ – имаме предвид времето, което ви е нужно до пълното изживяване.

Е значи признаваш, че все още не го изживяваме напълно. А щом не го изживяваме напълно – няма как, все нещо чакаме, искаме да свърши тегобата – илюзорна или не.

Да, това е така, освен дето не е. Ти сама знаеш, че в моментите на пълна самота изпитваш безтегловност, лекота, радост, усещане, че плуваш в огромна чистота. Когато се свържеш отново с други хора обаче, миналото все едно се връща и това те дразни. Но няма да е точно да се каже, че все още никога не го изживяваш напълно, защото знаеш, че има безкрай много такива моменти, в които си едно с Възнасянето – и те са Истината за теб.

Е да, целта не е да съм непрекъснато сама, а все още понякога реагирам на това или онова, иска ми се и тези моменти да изчезнат.

Остави си една кошница от човешки подправки. Не е ли истина, че тези раздразнения просто отшумяват и се отмиват все по-бързо, че не засягат личността ти, постъпките ти – отношението ти към самата теб? Ако загубиш съвсем тези човешки сигнификатори, ще бъдеш трудно смилаема за околните, те все още имат нужна от някаква твоя реакция, която да им е разбираема. Пък и целта не е човешкото да бъде напълно заличено.

Аз не искам да го заличавам. Просто има състояния, които хич не са приятни, знаеш го – те хич не ми трябват повече, бездруго цялата ми младост беше помрачена от тях.

Точно там е разковничето на драмата за много от вас. Вашият договор е различен и голяма част от вас в младите си години повече сте чистили и работили, по-активно сте преминавали през тези състояния. В същото време обаче всяка душа по свой начин преминава през разочарованията на илюзията и достигането до истината – какво значение в кой живот и в кой период от това превъплъщение го правите – процесът е един и същ. Все някога всеки ще трябва да изкопае своя кладенец в дълбочина – и тогава Висшият Аз безпрекословно ще го подтикне към същия път, който изминаваш ти в момента.

Разбира се, човешкият аз иска своята материализация. Ние също ви поощряваме да материализирате, да предприемате смели крачки в реалността, да се отстоявате. Ти и аз не сме поставяли основи на някаква илюзия, а здравия фундамент на ново тяло и ново общество. Ако започнеш да живееш в многоизмерността обаче, няма да изживяваш само една точка от ставащото, а цялото – то е все едно да си в един и същ миг личността от предишните животи,  висшите си аспекти, паралелните проявления – и всичко това СЕГА. Имаш и такива мигове, нали?

О, имам и те са прекрасни! Но не мога още да ги споделя – дойде ли живо същество и магията някак се пресича…

Не винаги

Всъщност – да, не винаги …и когато това състояние се сподели с друг, става нещо чудесно, върховно.

Точно така.

И все пак някаква част от нас страда безпределно, все едно агонизира – всичките тези години, вложени в безкрайно пречистване, практики, вливания на светлина …и все още тези тъмни нощи на душата….мислиш си, че ще минат, а то…

Агонията идва от преминаването на пределите…защото всеки преминат предел е една малка смърт. Не си ли заслужава обаче създаденият прецедент, откритото пространство и за другите.

Заслужава си и ти знаеш как да ме подкукуросаш. Но всеки от нас иска и сам да опита плодовете на труда си, не само да ги остави за другите.

Какъв е проблемът?

Някои неща изискват младо тяло….

Кои например?

Ами сексът, танцът…

Имаш ли проблем с някое от двете?

Всъщност не, но…

Си мислиш, че би могла да имаш

Да, много от вас си мислят така – че нещата закъсняват, защото някои работи като любовни връзки, семейства, кариери трябва да стават  в по-ранна възраст. А вашата ранна възраст много често е преминавала под знака на страховете, психотичните състояния, невграждането в системите, чувството за отчужденост. Знам това.

Сега статуквото се променя, възрастовите граници също. Да , предизвикателство е за вашите сетива и възприятия, но пък и ние сме с вас, да ви помогнем и окуражим. Любовта е по-силна от всякакво ограничение.

Говориш си така, но всъщност тя рядко взема превес в решенията засега…на думи е лесно, но когато Любовта се изправи срещу някое дълбоко залегнало убеждение и предизвиква първосигналните ни механизми, в повечето случаи печели нашето старо чувство за защита…

Любовта винаги печели, защото няма срещу какво да се бори, тя е извън този контекст. Друг е въпросът какъв е резултатът, който си представяш, че тя трябва да предизвика.

И оставаме пак в точка първа – да се научим да сме щастливи и влюбени в живота независимо от обстоятелствата.

Точно така. Това е най-голямата сигурност. Което не значи, че не можете да материализирате и всички онези малки и големи чудеса, за които говорихме - те са в ход. Но пътят често е странен за ума. И винаги има един фактор Х- една малка частица, която все още не разбирате и проумявате. Оставете я на Духа – това все още е част от играта да сте хора.

Значи ли това, че никога няма да разберем процесите напълно.

Значи, че можете да разберете достатъчно, за да се почувствате майстори на живота си.

Все още не се чувствам напълно така.

Знам. Но вече се чувстваш и много често така.

Вярно е. И все пак имам някои проблеми с тялото, които ме притесняват.

Но няма ли и обратните, изцелителни процеси, няма ли решителни, фрапиращи промени в енергетиката? Онези термини, които отначало бяха само мъгляви езотерични концепции не са ли вече част от физическите ти усещания (вярно е - свещено сърце, Кундалини, потоци енергия, дишането на осмици – това вече не е просто практика, а част от ежедневното ми изживяване б.к.) - Имай предвид, че тялото закъснява с реакцията. Дай му „време“ и търпение, а с духа живей в необятността – тя е твоя и СЕГА.

Предизвикателство за много от вас е и че живеете между времевите линии. Така все едно не сте напълно в нито една реалност. В същото време това е и голямото обещание на Възнасянето – да разполагате едновременно с няколко вибрационни операционни системи, докато сте в тялото. В течение на времето ще се научите да сърфирате умело между тях и да се забавлявате. Сега обаче все още усещате по-силно объркването, чувството че сте в ничия зона, тъгата, депресията…но те ще отминат като лош сън.

Защо пламъците близнаци търпят такива крахове в опитите си да се съберат?

Защото огънят е силен и не търпи и грам от фалша и изкуствеността на старите модели. Основата трябва да е любов, а формата – гъвкава, преливаща се, многостранна.  В същото време и сама усещаш, че еднакво се радваш и на моментите на самота, защото пламъкът-близнак всъщност никога не е отделен от теб – така даже често чувстваш по-ярко любовта му, тъй като плътните блокажи и съпротивителни реакции отсъстват.

Е да, но ти ни приканваш и към физическа част.

Така е, но няма нужда от старите драми и истерии около връзките и ти го усещаш, вече не ти е интересно; сама разбираш, че реакциите на другия често са предизвикани от негови собствени неотработени рани, страхове….

Даааааааааа, за разбирането разбирам, а ти не разбираш ли, че човек просто иска да бъде щастлив и повече да не мисли за блокажи, рани, комплекси и други глупотевици.

Ами че бъди щастлива и не мисли за тях.

Не винаги става.

Все по-често става. И това не е мое ангелско неразбиране на дълбоките човешки болки. Само че когато сама си прокопала тунел към безкрайната радост – ползвай я. Инструментите са в ръцете ти.

Ми трудно е – понякога излизат странни чувства – дори гняв и съпротива, които не знам откъде идват.

Оставяй ги да минат и пак се настрой към своята многоизмерна същност и радостта. Най-трудното е разбереш, че нямаш планирани проекции в бъдещето – мислиш си, че нещо ще стане и трябва да реагираш, а то не е проектирано за теб – ти сама го правиш в момента.

През 2012 имахме величествен ритуал и ти каза, че кармичните договори са приключени, а наталната карта – неутрализирана.

Да, това е така.

Обаче съвсем не мога да кажа, че плувам в тотална хармония с кармичните възли, напротив – все още има дълбоки избухвания.

Но и нарастваща хармония. Разбирам твоето усещане, че тъпчеш на едно и също място. Уверявам те обаче, че договорите са приключили в първоначалния си вариант – нямаш клаузи, които да те задържат към определен човек или обстоятелство. Но вие всички непрекъснато избирате сами да подновявате връзките и отношенията си, защото много добре разбирате заряда в тях. Същото важи и за теб. Ти си вече в зоната на напълно свободния избор. Не си мисли, че във висшите измерения има сила, която да ви кара принудително да слизате на земята. Бихте могли и да не го правите - изборът е изцяло ваш. Разбира се – има слоеве, реалности и измерения, в които тази истина варира. Ти самата би могла да работиш по твоите задачи и по друг, по-лек начин. Но предизвикателствата винаги са те възбуждали. Така че дори от самото си раждане не си имала обвързващ ангажимент, а само насоки. След април 2012 нямаш повече обвързване с тази планета – би могла да стоиш, да напуснеш – каквото си пожелаеш, без драма, с еднакъв аплауз от наша страна.

Знам, казвате ми това, за да се почувствам свободна, а не все едно някой ме държи с вила на врата в едни все още турбулентни обстоятелства.

Точно така.

Но аз сама избирам да стоя тук, ден след ден – интересно ми е какво ще стане.

Да.

Все пак си представях, че след 2012 ще е по-леко с хората.

Не е ли?

Всъщност да. По-леко е.

Преминаването към връзки с другите в Христовата енергия е предизвикателство за вас, тъй като много от вашите дърпания през слънчевия сплит са единствените ориентири, които познавате  и които ви показват кога и как да реагирате. Както сама изпитваш, връзката от високото сърце е много свободна и няма претенции. Това обаче в началото може да се изтълкува като безразличие и безхаберност – поради простата причина, че все по-малко те вълнува точно с кого и къде ще си, става ти безразлично, удоволствието някак е еднакво във всички случаи.

Така е. И все пак тук също се давим понякога. Особено в интимните връзки – някак не излиза уравнението и там да обичаш всички или много мъже или жени еднакво. Трябва да има някаква спецификация, някакво отделяне на точно определен човек.

Точно така, защото в това има предизвикателство, динамика, енергията на затворения кръг между ин и ян, разгарянето на пламъка, който иначе би се разпръснал в една проста любезност и приятни, но не чак толкова дълбоки и енергийни отношения. И въпреки това – дори избирането на тази специфика на двойката не означава обсебване, загубване на връзката с околния свят, прекарване на двамата само в общуване помежду си. И в този баланс много от вас все още се давят.

Забавно ли е да ни гледаш как цабмуркаме.

Ние ви обожаваме и обичаме безкрайно. Части от вас самите саботират, осмиват, дори освиркват тази любов. Но и това ще мине.

Кажи насоките за 2015 – хората обичат насоки и поне малки подсказки.

А ти самата все повече заживяваш в една многоизмерност, в която не можеш да бъдеш само един зодиакален знак или да следваш насоката само на едно число или една карта – каквато и да била, защото знаеш, че нещата не текат линейно и във всеки миг можеш да имаш мъдростта на всички знаци, числа, стари архетипи, нови структури и да ги ползваш по избор. Това е Пътят на Майстора, който вече се отделя от линейността и дуалността. И все пак всички слоеве на сътворение съществуват, за да бъдат изживявани, за да могат хората да продължават пътя на Възнасяне през неговите много етапи , учебни лиини и помагала.

....следва продължение.