вторник, 3 януари 2017 г.

Процесът 2017 - послание от могъщ ангелски екип

Процесите тази година са много силни. След пика от 2012 е насъбрана една четиригодишна засилка вследствие на усилена, постоянна и всеотдайна работа. Скокът ще се изяви по много начини – в близко до чудотворни изцеления, събуждания, изчиствания на стари рани, закрепване на нови отношения между любими хора, родители-деца, нови видове светлинни сътрудничества, новоизживяна финансова стабилност, събуждане на тялото за нови парадигми, изчистване на дълбоки стари психични травми, нов тип мъдрост и спокойна, концентрирана, добротворна любов.

Предизвикателството и провокацията е в силните, ослепително чисти енергии, които ще продължат да бомбардират масово земята, както сме разкривали многократно. Това би могло да предизвиква дълбоки кризи на страх  и отрицание, но то е неизбежна част от пътя. В страната ви обаче има такъв силен екип от пътеводители, учители, лечители, че вие ще имате цялата тяхна помощ и подкрепа, за да се справите.

Някои от вас работят  в коридори с по-слаба яркост, защото така са избрали. Тези хора ще имат – след 2012 година, възможност отново да изберат къде желаят да сътрудничат и дали да са на гребена на вълната или в по-неавангардна структура. Тук няма добро или лошо, защото сътрудници са нужни навсякъде. Въпросът е в това да изберете и решите кое е вашето на този етап.

Светлината не се разпръсква директно към всички, защото това би било унищожително. Тя отива най-напред при посветените, които са поели договор и стоят на поста си при всяко вливане. После през тях се разпределя и филтрира към една готова мрежа от хора. От всеки един от тях – към друга мрежа хора, като по този начин се филтрира и настройва така че да може да бъде възприета. Така или иначе, никоя част от творението не остава незасегната от приливите.

За онези, които са на фронтовата линия, настъпва време разделно. Силният приток на енергия просто няма да търпи повече някои видове енергии, храни, навици, работни места, отношения и те по естествен начин ще стават невъзможни. Колкото и да е логична тази „жертва“, за много от вас тя е близо до непосилна, тъй като това са нещата, с които се идентифицирате. Може да е старата, тясна, кална пътечка, но пък си е вашата – онази, която познавате. Все пак не забравяйте, че сте дошли за да бъдете мега турбо самолети, които  издигат и спускат по свръхмодерни писти.

Много от вас все още намират сигурно убежище в старите черупки, но и това повече ще ви е невъзможно, тъй като няма как да светите без да се разкриете. Много Висши Азове  устройват сега за вас  клопки на трамплина – обстоятелства, при които да е невъзможно повече да престоявате в старото. Отначало това ви се струва като криза и край на света, за да разберете, че то  е началото на самите вас. Най-сетне. След толкова животи.
Онези, които само флиртуват с духовното също са подтикнати към по-дълбоко влизане в океана на Космическата мисия. За някои е все още уместно да влизат и излизат периодично, но други биват блъснати. За тяхно добро.

Мъжката енергия в момента търпи небивало събуждане и това е плод на килима от рози, който постлаха много жени по света. Това е безпрецедентен скок и промяна в цялостния баланс между Ин и Ян. Довчерашният тиранин се събужда, за да познае своята Герда и да й подари една прекрасна роза с молба за милост. Довчерашната жена, която също е била въвлечена в борбата между половете и е работила с години, за да изчисти личния кармичен багаж, сега забравя всичките усилия на вековете и прегръща своя рицар с най-нежна, женствена, чиста любов. Това е победата на истинската любов, в която не вярвахте с векове. Сега обаче променяте статуквото.

Разбира се – светът ще продължи да бъде шарен – с кризите, сватбите, прощаванията, суматохата, въздиганията, еуфорията, но и мъдростта, чистотата, светлината и любовта, които нарастват в геометрична прогресия. И в същност нищо днес не е същото, макар и да изглежда такова.

Предстоят много изключително мощни и значими активации. Онези, които са приключили с кармичния багаж и живеят отдавна в благодат сега могат да я изпитат и физически , а не само концептуално. Онези, които тепърва работят по темата, могат да видят видимия резултат при първите лястовици, което мотивира всички изключително много, тъй като вече  усещат много по-пълно успеха и истината зад цялата светлинна работа.

Сега се разкриват много нови канали за работа с Висшите Сили, лечебни практики и съчетания между различни подходи в лечението. Многообразни фокуси на светлината ще проблясват през нови произведения на музиката, изкуството, литературата.

България има един набор от дисиденти, които са били спрени от пълно участие в старите структури и биват подготвяни за една нова социална композиция, като всеки има своята сфера на действие. 2017 е решаваща за окончателното разрешение тази социална структура да бъде въведена в страната ви точно от тези ключови личности, но залогът е всеки един да освободи окончателно багажа от миналото, да получи лична квота на просветление, за да влезе в този екип, за който е предназначен по рождение. Става въпрос за съчетаване между дълбока езотерична подготовка и светска власт и възможности. Бъдете готови. 2017 е решаваща за окончателното въвеждане на параметрите на тази структура. Веднъж въведени, другото е въпрос да осмислен, спокоен градеж.

Всичко, за което сте работили тепърва разцъфтява. Не забравяйте, че някои от вас са предизвикани да въведат и темата за разкрепостяване на физическото тяло от досегашните догми за остаряване и преждевременна смърт, както и за въвеждане на темата за безсмъртието. Вие от тях ли сте? Ако е така, го заявете смело на себе си и оставете Духа да ви води през процесите.

Ние сме с вас, повече от всякога, по-близко от всякога, дух в дух, сърце в сърце, път в пътя.

И така Е!

АА Михаил АА Мелхиседек, АА Метатрон, ИИсус Христос, Мария Магдалена, майка Мария, Шерохан, Роханна , Моргана и много дурги.Няма коментари:

Публикуване на коментар