сряда, 30 януари 2013 г.


За здравето и подмладяването - АА Михаил, АА Рафаил, Учиелят Иларион, майка Мария, Иисус Христос


Много се говори за подмладяването, но все пак аз не виждам живи примери - въпреки масажите, кремовете, спа-то, лазера и пластиката, никой досега не е бил в състояние да укроти процеса на остаряване - Холивудските звезди са добър пример за това - колкото и да са богати, колкото и да могат да си позволяват най-доброто в материален план, не постигат траен успех с преодоляването на пораженията от възрастта. Откъде-накъде сега тъкмо ние ще можем?

Житейските теми винаги са комплексни - взаимосвързана мрежа от обстоятелства, фактори, колективни и лични решения. Тъй е и с темата за старостта и смъртта. Хилядолетия наред плътността на материята, сковаността на времето и гъстотата на изкривяванията в третото и четвъртото измерения правеха почти невъзможно преминаването отвъд бариерите на човешката генетика. Такъв подвиг се отдаваше само на неколцина смели души, които успяваха да преодолеят у себе си натиска на колективните нагласи.

По ония времена изкривяванията в тези теми бяха в синхрон с уговорката контрастността на светлината да бъде увеличена до краен предел - така възникнаха много драматични архетипи, много разклонения и варианти на човешките емоции. Тогава тази опитност ви обогатяваше, вие обичахте драмата на смъртта и старостта....крехкостта на красотата, която - едва-що днес напъпила като роза, утре си отива с един замах, покосена от страшната ръка на старостта и насетне...от косата на смъртта. Макар и страховити, тези образи ви изпълваха с едно особено усещане за преходност, те създаваха най-голямо разнообразие от човешки страсти. В много култури старостта е била почитана като свещена и доста хора са я очаквали едва ли не с нетърпение - кога ще дойде мигът, в който ще са отработили своето и ще заслужат почит и авторитет, кога ще им се кланят като на мъдреци.

Първата крачка към Космическото подмладяване е да се отдадете почит старостта, да целунете съсухрената й ръка, да почитате, обгрижвате и пазите като святи възрастните и страдащите хора по земята. Първата крачка към космическото подмладяване е да се преклоните пред предците си - да им благодарите за многобройните жертви и решението да идват на тази Земя, за всичко онова, което те са преживели, отстояли, за всичко,с което са се преборили с цел да ви има вас, ТУК и СЕГА.

В същото време - не се страхувайте, че ако възродите генетиката и активирате телата си от светлина, ще прекрачите традицията. Всяка традиция си има пазачи и разчупвачи. Просто изберете от коя страна желаете да сте в момента.

Космическото подмладяване не е и не може да бъде акт на суета - то е една дълбоко осъзната вътрешна потребност от сливане с Божественото, един акт дори на саможертва. Защо? - защото онези, които ще направят тази крачка осъзнато,трябва да имат смелостта да бъдат различни, да се откроят, да бъдат пионери. Колкото и добре да звучи това на думи, в реалността то се оказва най-трудната задача за хората, тъй като колективните стереотипи ви дърпат мощно към старите вибрации, модели, обичаи, връзки и храни.

Космическото подмладяване не е самоцел  - то може да бъде "постигнато" само от високо осъзната личност, която в достатъчна степен е прегърнала Божественото си Аз. Този процес изисква овладяване, трансумтиране и балансиране на всички минали негативни модели, пречистване на кармата в достатъчна степен - след като бъде премината критичната маса, следва бърз наниз от Божествени благоволения, с които се улеснява пътя ви. При всеки човек веригата от процеси е различен, но като цяло се започва от пречистване на менталните нагласи, оттам и на емоциите - особено дълбочинните, след което започва активно пречистване на етерното тяло и като цяло физическото тяло остава на последен етап.

За хората, отдадени на лечителство, може процесът да започне по обратния ред - от физическото тяло. Трябва да разберете, че всичко зависи от вашето Космическо наследство, от моментното ви състояние, от възрастта и здравето на тялото, кармичната натовареност и фокуса на внимание.

Както обяснихме вече по-горе, най-добрият подход към темата е просто да следвате пътя на Възнасянето, Еволюцията, Просветлението или - както изберете да ги наречете. По този път етапите следват естествено един след друг - когато вашата главна цел е добруването ви като Могъщ Творец на реалности ТУК и СЕГА, на Земята, когато вашето сърце копнее да дари човечеството с нови модели на здраве, дълголетие и красота, когато истински искате да служите на другите, да облекчите страданията им с небесна съпричастност, то знайте, че ефектът на подмладяването ще дойде по пътя от само себе си, без прекомерни усилия от ваша страна.

Искаме да уточним още нещо - докато в предишни времена натискът на измеренията и гъстотата на материята не са позволявали бързи и ефективни действия, поради което хората са губели нишката причина-следствие, то сега вече не е така. Когато можете да проследите ефекта от положителните си мисли, чувства и действия по-бързо, вие придобивате неизмеримо по-голям ентусиазъм. Карантинната обвивка около Земята е правела контакта с нашите измерения много трудна, информацията често е била изкривявана, а и много недоброжелателни сили са правели всичко възможно тя да не достига до масите. Ето как вие сте били лишени от животворящите и живото-изграждащи ингредиенти, наречени диамантени частици - безцена съставка на пълноспектърната Светлина На Бога. Сега вие вече постигнахте толкова много, че изтънихте воалаи Светлината на Създателя вече пробива през много от свещените портали, а онези от вас,които смело пристъпиха напред и обявиха, че искат първи да отдадат живота и телата си на Просветлението -  онези, които отвориха Свещените си сърца, вече могат да използват тази безценна субстанция - както от вътрешните си активирани центрове, така и "отвън" - през харомнизираната си аура и чрез Висшето Аз, което излива тази Светлина на порции и във вибрационни модели, най-подходящи за вашата индивидуалност.

Знам какво ще запитате – това са интересни знания, ще речете, ама какво правят те в реалния ми живот – с какво ми помагат тези частици, пълноспектърни Светлини и тела от Светлина.

Ако искате прост и «земен» отговор, не ще ме затрудните много. На ваш език захранването и потъването в пълноспектърната Светлина с всички необходими активации означава живот в здраве, радост, благодат, изобилие – означава, че вашите намерения се изпълняват хилядократно по-бързо и лесно, че вече ще можете да виждате понякога дори на секундата реализирани творческите ви намерения във всяка една област от живота. Така е у Дома, помните ли? И каквото е горе, такова и долу – затова дойдохте и затова сега ви припомняме всички тези истини от първоизточника.

Времето също така вече започва да се усуква - онова забързване, което сега регистрирате, не препуска към края на дните ви, а напротив то образува отделни завихряния, които всъщност ви отвеждат до безвремието на висшите измерения. Ето как факторът време лека-полека започва да отслабва мъртвата си хватка върху вас.

Същото важи и за пространството, както и за гравитацията. Вашата аура - етерното ви тяло се изпълват с все по-хармонични честотни модели, като по този начин образуват около вас една свещена златна сфера, която поддържа непрекъснато около вас атмосферата на Дома. По този начин - каквото и неравновесно влияние отвън да ви засегне, вие бързо се връщате към баланса. Това непрекъснато поточно вливане на вибрационни модели от Висшето ви Аз, заедно с пълноспектърната Светлина на дома, както и изградената около вас тънка енергийна сферична мрежа също ви помага да се освободите до голяма степен от чувството си за стриктно-триизмерна геометрия и - заедно с абсолютно препоръчителните за момента дихателни практики, да задвижите светлинните полета около себе си, изграждайки по този начин необходимата енергия за изграждане на Онова Оригинално - Адамово/Евино Кадмоново тяло от Светлина, което обитавахте някога; сега дори можете да го надградите многократно.

Когато - в съвършен темп, тези вихри от светлина, придружени от непрекъснатия поток от родни честоти, залее напълно вашите фини тела, тогава идва ред и на физическото.

Сега ще кажа едно - много положителни промени вече са видни в етерните ви тела. Крачката до физическите промени е вече много малка.

Редно е да си зададете и въпроса: За какво ми се искат тези промени - каква е причината да желая активирано светлинно тяло, разтворени мембрани от светлина, регенерирано ДНК?

Онези, които имат интерес към темата, ттрябва да знаят, че носят у себе си потеницала да възродят моделите на цяла Нова Раса. Същевременно - за да стане това прекрасно явление факт, трябва да изпълните едно условие - разбира се не се закачайте за термина "условие", защото никой и никога не би ви принудил да направите нещо против свободната си воля. И все пак условие има, макар и "условно" - вашите помисли следва да са кристално чисти, изпълнени с любов, благородство, доблест, състрадание и желание за творчество, но от висш порядък - такъв вид творчество, което служи на Божествения план - както в индивидуален, така и в колективен аспект. Божественият план е залегнал в сърцевината на вашите висши аспекти; ето защо - когато започнете сливането с тях, този план вече няма да ви се струва като нещо "извън" вас, а като ваше собствено, неутолимо и страстно копнение.

Казвате,че сте планета на Свободната воля. Това е така и винаги е било. В същото време е вярно, че векове наред вашата свободна воля беше "отнемана" - понякога чрез пряко физическо насилие - понякога чрез измама и манипулация.

Сега ние ви казваме - всички онези, които вярвате че Бог е отредил на човечеството страшни болести и унизителна смърт, се запитайте - що за Отец би причинил това на рожбите си. И ако вие, със свободната си воля, или под натиска на не-ваши страхове и убеждения, сте се съгласявали векове наред подсъзнателно с този постамент, то сега си задайте въпроса - това ли е вашето желание?

Успехът ви - от друга страна, не ще е възможен, ако пазите и капка презрение към онези, които все още не са се освободили от старото. Тачете цялата история на Земята, защото тя ви е научила на много.

И все пак, ние сега ви казваме - вие можете да създадете и покажете и нов модел - модела на блестящото здраве, дълголетие, премахването на смъртта. Когато казваме "премахване на смъртта", имаме предвид следното - вие все още можете да изберете да «съблечете» сегашните си плътски дрехи, само че това ще става по ваш избор и няма да го наричате смърт, а пътуване - то ще предизвика у вас толкова драма, колкото да отидете до Австралия, от където ще можете отново да комуникирате с близките по интернета или телефона. Всъщност - връзката ви ще бъде много по-дълбока и ясна, отколкото чрез сегашните ви комуникационни средства, но за това ще говорим по-нататък.

Прекрасни мои, смели сърца - призовавам ви към баланс и заземеност по отношение на Светлинната ви работа. Подхождайте мъдро, благо, съсредоточено и центрирано. Приемете най-големите си дарове, нечуваните си чудотворни възможности и все пак останете с мир, покой и ведрост в сърцата - без еуфория, изстъпления и истерия. От вас се очаква най-напред да демонстрирате ведрост в бурята, тъй като вие водите парада.

И все пак искам да ви припомня: Ако сте наистина планета на свободната воля, то тогава би следвало да има избор. Досега не се виждаше избор по отношение на края на живота и дегенерацията на тялото.

Но вие може да поставите един прецедент - да осветите нов път, да оставите нова светла диря. И нека тогава човеците на Гайа имат избор - дали да поемат по пътя на традицията или да прегърнат Божественото здраве, красота и Космическата младост - едно безкрайно, равновесно положение, при което имате мъдростта на всичките си опитности, но приютени от сияещо тяло без определима възраст? Така ще можете да съдържате у себе си прелестта и мъдростта на всички сезони.

Щом сте планетата на свободната воля, то трябва да имате избори - при това видими. И ако едната пътека е била скрита с хилядолетия, то сега - сега е мигът, в който всеки  човек с горящо сърце и искрен плам може да открие новите хоризонти.

Приемете ни със здраве, мъдрост, почит и любов

Архангел Михаил, Сен-Жермен, Иларион архангел рафаил, Майка Мария.

P.S. Намесва се Иисус Христос - един от най-големите Лечители на всички времена. Той казва: "Ще ви дам точен процент на излечимостта на всички болести....той е ...100 % - тогава, когато сте готови. Всичко останало е просто път и ако приемете, че той ви води към пълното ви излекуване, то тогава ще можете да приемете даровете и мъдростта, на която се учите чрез симптомите на тялото, дори без да се чувствате болни и онеправдани. Това е пътят на приемането. Но аз ви казвам сега...болести, които са се считали за нелечими, вече претърпяват чудотворни трансформации. Насъпва векът на светлинно-енергийното лечение, а неговите възможности са несравними с всички досегашни постижения на науката. Приемете, опростете и възлюбете до последния атом вашето човешко наследство. И вземете избор - да направите ли поредната крачка към Светлината или не.

Както и да решите, аз съм винаги с вас, облян от непресъхваща любов.

ИИсус Христос

<photo id="1" />

петък, 25 януари 2013 г.


Какво се случи след 21.12 - част втора.

След това обаче вълната ме изхвърли някъде много надалеч. Чувствах се все едно съм под вода, останалият свят като че изчезна, бях сама със себе си и с жизнените линии, които съм следвала. От там, та чак до сега - леле, то мина месец, започнах да живея в един странен контраст. От една страна периодично навлизах в енергиите на новия свят, които несъмнено бяха закотвени по време на последната вълна от 2012; чувствах се по някакъв невероятен начин, от време на време виждах с вътрешното си зрение чудни, ярки цветове, а няколко пъти нощем все едно направо пробивах воала и се оказвах в свят от светлина с прекрасни преминаващи геометрични фигури и пулсиращи багри...трудно е да се опише, защото това не е просто визия, а цялостно усещане за съвсем друго измерение и екстаз.

Признанието на Михаил беше огромно - както към мен, така и към цялата група служители на Светлината в България и по света. Ангелите непрекъснато пееха нежни победни хорове, а в ушите ми звучеше Алилуя. Отново видях целия си път разстлан в миналото и водещ до този уникален праг, в който човечеството премина критичната маса (при това ние бяхме уверявани, че това е ставало вече неколкократно и е надхвърлило най-смелите очаквания.)

Признанието на ангелите  беше толкова голямо и любовта към пътя ни - така искрена и осезаема, че прекарах дни наред, обляна в сълзи и слушаща невероятното парче на Робърт Коксън, наречено "Копнеж". Все едно го беше писал, за да го чуя точно в този период и да видя в музиката себе си и неутолимото космическо томление на толково много светли души към тази еволюция. Една сутрин станах и просто се роди Историята на Анна - приказка, в която Михаил ми разказа за самата мен....едва ли има по-величествен миг от личното осъзнаване на човека, защото всяко индивидуално просветване активира множество други по пътя си.

Ние много често живеем и не знаем защо, имаме чувство, че пътят ни не води на никъде, че около нас е хаос и безредица, в които не виждаме смисъл. Идва и такъв момент обаче, в който от привидната нелепица се ражда нещо изцяло ново - парченцата на пъзела излизат едно по едно и от цялата безформеност изведнъж блясва уникална, пъстра, космическа картина. Това е мигът УАУ, в който всичко си ляга на мястото и изведнъж човек разбира, че винаги е бил вещо воден и че привидно нелогичните ходове са били всъщност гениалните хрумки на режисьора мистър Хайселф (Висш Аз).

Това бе исторически миг за мен самата и земята - миг,  който излиза извън всякакви представи за постижение, които има човешкия ни разум.

В същото време, в което се носех върху това победно блаженство, все едно светът наистина се раздели на две. В горен свят искряха фойерверки и фонтани от светлина, ангели и извънземни разливаха светлинно шампанско и пееха химни и оди на Радостта.

В долен свят не беше тъй, уви. Знаем, че всеки път, когато се заземи огромна порция светлина, сенките се разхвърчават в ефира, но нищо не може да ви подготви да изпитате подобен контраст, докато сте все пак в човешко битие.

В ефира залетяха какви ли не разочарования, обвинения, размахваха се пръсти. Някои хора все едно нямаха търпение да свърши тази дандания, за да си дойдат на думата със старите занимания и модели, други истерясаха. Трети внезапно изчезнаха от кръгозора ми, докато зовях Юхуууууууу в ефира. Замислих се и за това какво означава званието добър приятел и светлинен съратник. Всеки човек таи дълбоко у себе си желанието да бъде виждан и обичан за онова, което наистина е, с прекрасните му струни и дори все още неовладяните страни. Няма по-добра и човешка вибрация от тази на искреността и подкрепата. Не може всеки и навсякъде да бъде, нито всекиму да помага, но е ясно, че може да се поддържа един общ фон на топлина и съпричастност.

Замислих се, че - освен в посланието от есента "Вяра, Надежда, Любов" на Михаил, където се говори кратко, просто и меко за този момент, наречен 21.12 и един материал по поръчка, тази дата никога не е била тема на моите практики (до една спускани от шефа.)

Вероятно много хора са насъбрали де страхове, де неправомерни очаквания, но лично аз нямах нищо общо с това; фактът, че те са ги приели незнайно откъде, не означава, че аз трябва да съм отговорна просто защото бях от първите хора, които сериозно загърмяха публично именно с тази дума "Възнасяне". Всичко онова, за което бях подготвяна, стана, че и отгоре. И то е нещо, което не подлежи нито на обясняване, нито на доказване, защото просто Е.

Въпреки това, искам да бъда максимално честна със себе си. Винаги питам Михаил за ставащото и го моля да ми покаже всички страни. Така че получих своите пояснения за това кое и защо става - всичко е ОК, разбира се. Разбрах каква е дълбоката причина за нещата и ще я споделя. Когато обаче връзки около теб се късат и се местят слоеве, човешкото аз се чувства объркано и склонно към вина. Обърнах се дълбоко в себе си, за да видя имала ли съм и аз все пак някакви допълнителни очаквания;  видях, че съм имала..

Има още много, много, много за разказване, голяма част ще влезе в книгата. В същото време с Мартина планираме едно прекрасно събитие, отворен диалог и практика едновременно, в които да седнем очи в очи, да разкажем честно едни на други за трудностите и разочарованията си; те са също част от процеса; на практиките през 2012 трябваше ударно и дори малко безцеремонно просто да заземим силни и нови (древни) за земята интензивности светлина и нямаше много време за обясняване.

Сега е добре все пак да разчистим терена и за предефинираме нещата и най-вече какво точно разбираме под Преход и Възнасяне - много е важно да кристализираме понятието си, за да знаем какво правим и накъде вървим,  да можем да трансмутираме 2012 от множеството недоразбирания, сенки, смущения и масови вълни на еуфория и депресия (и двете - крайности). След което ще закотвим всичко прекрасно, което сме постигнали през 2012 с ново, чисто, осмислено и вече интегрирано осъзнаване и ще положим основите за работа през 2013 - няма да влизам в подробности, но определено искам да ви предам вътрешната ни увереност, че това е година, в която ще бъдат положени много реални основи и начала, заедно с лични духовни дарове за всеки.

Аз лично искам да ви предам енергийно онова неизказано усещане за признание, което идва от ангелските селения и да споделя с вас преливащата от мен светлина; да ви предам картината, която непрекъснато се разкрива пред очите ми. Така вие ще я пазите в себе си и ще бъдете непръкъснато в тази вече заземена вибрация на петото измерение, носейки се много по-леко сред още бушуващите пластове на трето и долните нива на четвърто (гледайте на тези номерации образно, не се хващайте за термините, които са различни при различните автори, същественото тук е усещането за турбулентни облаци и ведър ефир над тях.). Само в текст това няма как да стане, но чрез думите все пак споделям част от цялото за онези, които нямат възможност да присъстват на общи сбирки.

понеделник, 21 януари 2013 г.


Смисълът на живота или какво се случи след 21.12, част първа.

Дойде ред да поразкажа малко за случилото се, тъй като като цяло този период ще влезе в
трета част на трилогията "За Възнасянето.", а сега започвам едва втората под работно заглавие "Приливите на Светлината." А съм обещала да съм летописец на това риалити, което си спретнахме колективно и нарекохме Възнасяне/Възслизане и поне малко ще разкажа сега, докато е горещо желязото.

И тъй - в началото последвах импулса "Юхууууууу", който дойде от Михаил и висшите ми аспекти и се втурнах с вълната 12.12 - 18-19.01 (аз лично чак днес май почвам да се окопитвам.) Реших - юрвам се, па каквото ще да става - да не ми е за пръв път зер.

Беше странно чувство - аз се носех на една вълна, а повечето вибрации, които идваха отстрани бяха съвсем други - страхът, паниката, отчуждението и разделението бяха силно осезаеми в етерното пространство. Но няма как, аз виждах каквото виждах и чувствах каквото чувствах, затова продължих да се нося на вълната на щастие, честване и победа.

Благодаря на всички хора, споделили това усещане, което решихме да изразим ярко и мощно с Петър, Атина, Марти и Ясен на "Мисия България" - за мен това не беше просто някакво събитие, а наистина преломен момент в моята лична история като сияйно същество, прераждало се на земята; онова, което ми показа Михаил, че този космически миг е и праг, който планетата ни е прескочила - праг, от който няма връщане назад. За мен усещанията по време на тази голяма вълна бяха изключително силни, разнообразни и контрастни, но в 20часа12 мин на 20.12.2012 - 555 (число, свързвано с Христовото съзнание по Рона Хърман), почти ми спря дъха, когато получих ясно послание и картина, която в етерен план изглеждаше така - да се изправя и да предавам най-високите и любящи вибрации към решетките на Земята. Това щеше да образува вълна през час в 20часа12минути по цялата земя и определени хора бяха призовани да се включат в нея. Усетих, че нещо много глобално става и дъхът ми едва не спря. За момент вълната беше толкова силна, че направо се изплаших, но след това всичко се укроти. Повтарям - усещанията за всички са били индивидуални според това каква им е била целта за момента. няма правилно и неправилно. Няма добър и лош начин да посрещнеш новото - това също е вярно, просто моята вълна беше "Юхууууу" и точка.

Доста по-късно прочетох Фаровете от Светлина на Стийв Родър и се развеселих, като видях, че и той е получил код "Юхуууу". Ето какво пишеше там:

"Едва ли можем да бъдем по-горди с вас - не защото правите онова, което ние искаме, а заради онова, което създавате тук, на Земята. Ако не друго, то просто чествайте ставащото, както и магичните дати, които идват - 12.12.12, 21.12, та дори и 31.12, защото те наистина са магични и критични точки за всеки един от вас. Какво бихме ви посъветвале да правите? Това е нещо много съществено, наистина. Чествайте! Вдигнете шум, така че да ви чуят. Пейте силно, танцувайте в тъмнината със затворени очи. Чествайте по всеки начин, по който можете, защото вие го направихте откъм вашата човешка страна и сега пренасяте енергията от дома във физическите си тела. Именно честването ще ви донесе енергията на дома. Помнете - ако станете твърде сериозни, ще ви погъделичкаме, за да ви напомним, че това е игра, и се предполага да се забавлявате."

Ей богу, при това сгъстено напрежение във въздуха и непрекъснато избухващи фекални бомби, беше най-малкото странно да се разхождаш с озарена физиономия и да разправяш на невярващи или съпротивляващи се вибрации (нарочно не ги свързвам с хора, за да не излезе отново, че има добри или лоши - говоря за вибрации, които са у всички нас, този диалог се водеше както вън от мен, така и вътре в мен),  как човечеството е постигнало огромна победа, но все пак продължих в този поток. Нямаше как. За това бях родена и трябваше да го направя. Останалото нямаше значение, поне за момента. Така че с голяма група сродни души, които се усетиха на същата вълна тъкмо на магичната дата пяхме много заедно, веселихме се, вдигнахме пушилка до небесата и си направихме нещо, което да закотви събитието завинаги в сърцата ни - силно, ярко, мощно.

Ето и част от декемврийското послание на Рона - за мен те двамата със Стийв остават наистина много балансирани, спокойни и чисти канали на Михаил - всичко там е с мярка и жалко, че хората предпочитат като че ли все още повече сензациите - лично за себе си мога да кажа, че следването на моето водачество, проверявано многократно през тези двамата и съвпадащо понякога дори до конкретния израз, ме е превело през вълните възможно най-бързо и безболезнено, спасило ме е от много излишни и неприятни потенциали. Но всеки си знае, аз просто трябва да си кажа моето. Има и други чисти и прекрасни канали, ако сте си намерили вашия, просто го следвайте. Ето Михаил през Рона.

"Вие, пътепоказателите, се подготвяте да изиграете своята мащабна роля, включвайки се в могъщите небесни сили на нашите Баща/Майка Бог, докато закотвяме новия Божествен Отпечатък, вибрационните модели на идващата ера на водолея. Този път обаче вие ще изпълнявате най-важната си роля, докато сте в пълно съзнание за случващото се. Новата Кристална Решетка сега е точно на място и е активирана; време е за вас, Звездните Семена, да започнете да магнетизирате към вас, да интегрирате и след това излъчвате новия Божествен Отпечатък/Свещен Огнен атом -семе на ерата на Водолея към решетката на земята и навън към света на формата. Това е вашата НОВА ГАЛАКТИЧЕСКА МИСИЯ, любими. За това сте се подготвяли по време на тези хаотични и стресиращи години на пробуждане за вашата Божествена природа."

Това напълно съвпада с картината, която Михаил ми представи в посланието на 21.12 - там видях един готов макет във фините полета - структура, която вече вибрира и се усеща от по-чувствителните; в същото време реализирането и в земните нива е задача, която ние следва да изпълним в съвършено съгласие с цялото. Посланието може да видите на видео клип в моята ю-тюб колекция под надслов "Поедата на Духа" - със синьото крило. Между другото - още от идването ми в България през януари 2012 Михаил започна да се майтапи със знака на Победата, непрекъснато виждах билбордове, плакати, пицарии, кантори и надписи Виктория или производно. Тъкмо се чудех как да свържа тая победа със съвсем противоположните вибрации в общия ефир и майка ми влетя в стаята да ми съобщи, че най-често използваното име за бебенца-момиченца било Виктория - тъкмо както тя се казва. И едва вчера осъзнах, че и емблемата на фолксваген - марката кола, която караме и майка ми, и аз, е двойно V - т.е. двоен знак на победата. Тук отново искам да припомня, че това не е победа, при която някой се фръцка на сигурно място, обкичен с медали и отличия, докато другите пъшкат в неволя. Това е тип победа, от която се ползва абсолютно всеки желаещ. Тъй е хубаво да се усеща този момент.

Пътят е отворен и той е за всички, не само за натегачите, решили да скочат първи:))) Тези кодове и знаци идват да ни сочат пътя, вече дори не коментирам много от тях, защото съм залята буквално навсъкъде - чак до степен на шега, може би поради факта, че понякога все още се натъжавам и чудя за туй и онуй.

петък, 18 януари 2013 г.

ВЪЗНАСЯНЕТО КАТО ПЪТ КЪМ ИЗОБИЛИЕ - ВТОРА ЧАСТ, МАСТЕР СЕН-ЖЕРМЕН


Скъпи мои, аз съм мастер Сен-Жермен и идвам при вас не с празни думи за далечна надежда, а за да ви напомня, че имате в ръцете си инструмент да промените бъдещето си.

Вярвате ли, че това е възможно? Вярвате ли, че на вашата планета може да пребъдат и да процъфтяват не само вселенските принципи на Изобилието, но и енергиите на мира, равенството, братството, взаимопомощта и радостта - Божествената радост, за душите човешки?

Чувствате ли го някъде скътано дълбоко в сърцата си, трепва ли у вас и искрица от някакъв спомен?

Но аз искам да разбудя у вас не просто спомена, а зрънцето на собствената ви мисия.

Мили мои, ние ви дадохме примера със затворената система. Земята наистина до този момент действаше – и като екологична, и като финансова система, именно на този принцип. Това беше преобладаващата реалност, създавана непрекъснато от вашите собствени мисли и нагласи за бедност, ограничение и недоимък - имането на едни за сметка на други. Каквото вътре, такова и вън – нали не сте забравили?

Дълги времена духовното бе отделяно от материалното. Християнската традиция направи това разделение особено силно. „По-скоро камила ще мине през иглено ухо, отколкото богат да влезе в рая” – бил казал Христос.

Мили мои, напомняме ви – Изобилието е просто енергия, сурова сила без насоченост. Само вие можете да я изпълните с негативност, ако злоупотребявате с нея и изкривявате моделите й. Можете и да я впрегнете в най-Богоугодните дела – изборът е изцяло ваш.

Дълги векове тъкмо най-духовните хора се отказваха от изобилието и силните икономически и политически постове, не желаейки да се „цапат” с алчност и корупция. (явно неспособни да свържат високите позиции на властта с честността и добродетелността.)

А хората, които имаха достъп до големи богатства в по-голямата си част не действаха в синхрон с всеобщото благо – поддаваха се на чисто човешки заблуди.

Това не е нито лошо, нито добро, скъпи мои – то е част от еволюционния процес на вашето собствено съзряване.

Именно поради факта, че повечето хора постигнаха драматична крачка напред в осъзнаването си, сега вече започва да се променя и мрежата на Изобилието.

Ние ви говорим за решетки и мрежи, а вие копнеете за свобода – не желаете да ви оплитат повече в каквото и да било. Искате да забравите страховете за бъдещето, просто да бъдете и да се наслаждавате на живота.

Истината е, че вие сте свободни. Също така истина е, че всичко си взаимодейства – винаги. Можете хем да бъдете свободни, хем да сте взаимосвързани.

Затворената система, разбира се, е само математическа абстракция. Повтарям - във вселената всичко винаги си взаимодейства. Но начинът на разпределение на ресурсите на тази планета досега беше организиран предимно на този принцип. Наистина трудно за постигане, но е факт. Сега ви остава да се справите с по-лесната част – да върнете нещата към по-високите модели на Божественост.

С настъпване на Новите времена, се променят и нагласите  и убежденията на хората. Всеки пречистен модел привлича към себе си други такива – заедно те започват да образуват нови конфигурации – именно на този принцип се изграждат енергийните мрежи, за които ви говорим. Те си имат цял екип – чертожници, архитекти, строителни инженери и т.н.

Както при всяка постройка, първо се започва с базата. Тя не е начената отсега, мили мои. Дълги времена специални Служители на Светлината са слизали именно с тази мисия – да внасят обратно Истината от Дома, за да се променят човешките нагласи и оттам – реалността на Земята. Тази работа се е извършвала на всички нива – както на просветителско-философско, така и в чисто материален план.

Искам да ви открия нещо, което вече е знайно от много души на Земята. Самият аз поработих върху тази задача по време на моето превъплъщаване като граф Сен- Жермен. Една от многобройните ми мисии бе да обикалям и да привличам просветените силни на деня с идеята да се сформира фонд от чисто реални средства, който да бъде съхраняван при специални обстоятелства и отключван в решителни моменти от еволюцията на човечеството.

Тези средства могат да бъдат активирани само при едно условие – нарастване на осъзнатостта на хората, както и окончателния им избор им да действат изцяло от позиция на безусловната любов, която включва както тях самите, така и цялата Земя.

Когато тази критична маса бъде постигната, въпросните средства започват да се отключват и да се вливат в реалните финансови системи на Земята. Те ще бъдат управлявани от хора, които ще ги насочват изключително към типове бизнес, каузи и фондации, които се придържат към най-висшите вселенски принципи.

Разкривам ви тази част от картината, защото много от вас – при това най-интелигентните, наблюдават финансовите ви системи и се чудят – как ще стане всичко, откъде ще дойде промяната – та нали в света има ясни закони. Мили мои, познатите ви правила вече са в процес на промяна, включително икономическите. Колкото и странно да ви звучи, част от тези промени – финансовите кризи, са провокирани именно от започналото вече силно взаимодействие между двата принципа (всяка решетка се създава от определен тип повтарящи се модели – в ядрото им има чиста мисъл и определена геометрия – симетрична или не. Когато въпросните модели започнат да се „срещат”, предизвикват турбуленция и сривове.)

Така че промените са започнали, еволюцията е в ход и следващите двадесет години ще предизвикат ред положителни реформи в световните икономически системи. Някои хора ще създават напълно нови структури, други ще спомагат старите да бъдат променяни по еволюционен път. Това невинаги ще бъде мирен и тих процес, но той ще си свърши своето – бъдете уверени. По все още преобладаващия принцип на затворената система, малък процент от човечеството държи по-голямата част от богатствата на Земята за сметка на останалите. Сега – при настъпващото взаимодействие на моделите, както и в следствие на осъзнаването на хората, в тази затворена система ще настъпят пробиви на много нива – първо, в нея ще се влеят нови идеи, реални поддържащи структури, организации, нов тип бизнес начинания; второ - в нея ще бъдат вливани средства, за които никой не предполага и никой не предвижда в сметките. Така, лека – полека и стъпка по стъпка, Новите Времена на Земята ще започнат славния си ход.

Скъпи мои, вярно е също така, че вие тъкмо сега не трябва да стоите нито миг със скръстени ръце, чакайки някакви си други да направят реформите, та вие да встъпите в една чисто новичка, блестяща, добродушна мрежа за Изобилие.

Възлюбени, четящи това послание – вие сте Архитектите на Новото Време. Може би не ви е още ясно какви ще са външните събития – ще се питате какво, кога точно и как ще става. А ние няма да правим прогнози по две причини – първо, защото можете да прегорите от мащабността на ставащото и второ – защото е възможно да станете пасивни, очаквайки нещо извън вас.

Каквото е горе – такова и долу, каквото е вътре – такова и вън. Любими мои – всеки от вас започва именно със себе си – със собствения си модел на изобилие.

Можете да си представите темите в живота си като листчета на цвете, събрани около определен център – връзката ви с Висшите си аспекти и Бог. Разбира се – за всеки моделът ще е малко различен – не сте еднакви цветя. Не забравяйте, че макар сега ще се съсредоточим върху модела на Изобилие, то всички ваши отделни теми – цветчета, си взаимодействат непрекъснато и нищо не е отделено от другото.

Искам да ви напомня за силата на така нареченото Повеляване (показва ми думата на английски decree – много от понятията и римите на Сен-Жермен звучат най-точно на английски). Повелите не трябва да бъдат механично и безпомощно повтаряне на заучени фрази. Добре е да ги правите с отворено сърце, ясен и мощен глас и в състояние на душевна Сила. Тогава те наистина се превръщат в мощен инструмент за преобразуване.

И така мили мои, вие започвате със себе си. Ние не ви учим как да постигате Изобилие по старите си начини – тях вече ги знаете прекрасно. Ако те ви допадат и се чувствате добре в заучените правила, никой не ви пречи да си останете там, където сте – никой не твърди, че старото е лошо.  Настоящите послания, обаче, са именно за онези души, които ще пожелаят да се слеят със собствения си Божествен модел за Изобилие. Те са за онези, които не просто искат да печелят и постигат богатство, но и желаят да БЪДАТ Изобилие, да се слеят с него. Какво означава  това?  Сливането с вашия собствен Божествен модел за изобилие означава да постигнете най-високите си мечти, живеейки в благодат и хармония със собствените си останали аспекти, както и с цялата Вселена.

Първата крачка към интегриране с този модел е осъзнаването поемането на отговорност за собствения живот, както и моментното абстрахиране от всичко останало наоколо ви.

Вземете ли това решение – че искате да следвате Пътя на Божественото Изобилие, можете да съберете Сила и хъс, и да повелите.

Аз съм Изобилието на Вселената, Аз създавам живота на Небесните си Мечти тук, на Земята, СЕГА. Аз СЪМ Майстора на Собственото си Изобилие. Избирам да се слея с личния си Божествен модел за Изобилие. Аз вдишвам и издишвам Изобилие.

Обявите ли това решение, вземете ли окончателен избор, вашето Висше Аз и ангелите ви начаса ще ви преведат през един специфичен преходен период. Сияйният архангел Михаил ще ви разкаже по-подборно за игрите, които сами играете с Висшите си аспекти, както и ще ви обясни етапите на прехода, за да ви помогне да се справите по-леко с неговите клопки и обърквания.

Сега, обаче, аз ще продължа по темата. След като направите това силно утвърждение, можете запретнете ръкави и да започнете работа.

Първо захващате вашето собствено вътрешно цветче, наречено Изобилие. (повтарям – моделът на Изобилие при Възнасянето е интегрален – той не е за сметка на други аспекти, а си взаимодейства хармонично и активно с тях). Интерактивният сегмент от цялото, наречен Изобилие е също така и обособен модел – можете отново да си го представите според вътрешното си усещане. Но център с кръгчета около него пак си остава един от най-добрите варианти. Вашата първоначална задача е да изчистите именно този вътрешен модел. Не модела на другите – вашия собствен.

Двете най-чести изкривявания в него вървят в следните посоки:

1.      Изобилието е всичко на света – ще го постигна на каквато и да е цена, дори ако е чрез компромиси със съвестта ми, сърцето ми, здравето и душата ми. Друг начин няма. Такъв е животът. Бизнесът не е личен. Трябва да се оцелява.
2.      Всички богати са негодници – ако някой има голям дом и кара хубава кола, значи е мошеник и крадец. Богатството развращава.

Сами разбирате, мили мои, че това са крайности и изкривявания. А ние търсим варианта, в който ще бъдете успешни и изобилни, и в същото време духовни и изпълнени с любов. Това е Божествената симетрия и пълнота. Това е чистият модел на Изобилието. Потретям – не е важно дали други хранят подобни отклонения в цветята си, въпросът е у вас самите битуват ли горните крайности.

Във вашето цвете, прекрасни мои, със сигурност ще има много замърсявания – черни точки, мазни петна, забодени иглички или големи празни пространства. Няма да ви е трудно да го видите. В житейски план ще го усетите на емоционално ниво – свива ли ви се стомахът, когато чуете за ново поскъпване на някой ресурс? Онемявате ли, когато видите чуждото Изобилие? Не разсъждавате ли често – ама заслужава ли го този или онзи? Или пък: какво съм направил аз, че да заслужа това или онова?

Нека ви припомним, колкото и да ви е трудно – промяната започва отвътре – всеки път, когато почувствате такова присвиване в долните чакри, извадете цветето си и започнете да си го изчиствате. Над другия човек и неговата съдба нямате власт. Но имате неограничена  сила да промените своя живот.

Ако във вас възникват отрицателни модели във връзка с изобилието, крайно време е да ги трансмутирате. Веднъж завинаги – изцяло. СЕГА.

Едно от най-прекрасните средства, които светът е получил за тази цел, е виолетовият пламък. Можете да си представите как обгръщате цялото си тяло, а в частност – безценното си цвете с модела на Изобилието, с този пламък - вижте как неговата могъща сила прониква и в най-дълбоките изкривявания, превръщайки ги в Светлина, проходимост, чистота, пълнота и Божествена хармония.

Искам да ви поясня, че виолетовият пламък придобива все по-пълни и мащабни вибрации на Земята, той действа все по-комплексно. Вече можете да ползвате все по-финодействащи негови нюанси – сребърен виолетов пламък, златен виолетов пламък и дори – диамантен виолетов пламък. Както знаете – целта на този огън е да трансмутира – преобрази енергиите. На ниво диамантен виолетов пламък, въздействието вече може да стигне и до трансФОРМация – промяна във формата. На това ниво виолетовият пламък се свързва с първичната Божествена светлина – диамантените частици, и свойствата му се увеличават многокрактно във всички посоки до степен да променят материята.

На ежедневно ниво работата ви изглежда така – улавяте всички мисли, които спохождат ума ви – всички нагласи и убеждения, свързани с Изобилието, и започвате да ги трансмутирате в Пламъка. Възлюбени – разбираме страховете, отчаянието и очакванията ви. Понякога процесът ви се струва безкраен и дори досаден. Тъкмо затова  повдигаме малко пердето пред очите ви. Показвайки ви крайната цел, искаме да ви вдъхнем радост и увереност по пътя. Ще ви е трудно за ден-два да промените модели, градени с хилядолетия. Но усилията ви – стига да сте постоянни, няма как да не ви доведат до най-прекрасни резултати.

Много от вас вече знаят за виолетовия пламък и дори използват енергията му, но ние периодично ще ви припомняме за невероятните му свойства, както и ще обогатяваме знанията ви с цел информацията да прониква все по-дълбоко и по-дълбоко в различните ви системи от тела.

Виолетовият пламък има многостранни функции. Той не само трансмутира негативни модели, той може да прочисти пътя ви във всяка една житейска ситуация, както и да подпомогне взаимоотношенията ви с хората. Вие можете да го изпращате на близките си, дори и ако те не са ви помолили за това. Но трябва да имате предвид, че ако въпросният реципиент не е достигнал достатъчно комплексно ниво на осъзнаване, той просто едва-едва ще регистрира енергията - ако въобще я усети, и няма да е в състояние да се възползва правомерно от нея. Вие можете да подпомогнете любимите, но не и да извървите техния път. При всички положения, обаче, ще прочиствате своята страна на медала всякога, когато го използвате

Виолетовият пламък не е средство, за което да се сещате само в беда – т.е. – единствено, когато имате проблеми. В него можете да правите всякакъв вид повели - онова, което по-рядко се изтъква като негово качество, е подсилващата му функция по отношение на хармоничните и балансирани модели, които утвърждавате у себе си. В крайна сметка – генерирайки непрестанно неговите вибрации у себе си, вие ще ставате и по-здрави, по-успешни и по-хармонични в отношенията си с другите

Направих този завой към въздействието на пламъка върху други аспекти, за да ви припомня, че която и да било Светлинна енергия никога не действа локално – само на едно ниво. Въздействието винаги е комплексно.

Сега се връщаме на нашата тема – Изобилието. Виолетовият пламък ще прочисти всички блокажи по пътя към сливането ви с вашия собствен Божествен модел на Изобилие. Това е път отначало вътрешен, след това – разбира се, и външен.

Има моменти, в които е наложително да оставате сами във вътрешното си пространство – без никакви намеси отвън. Животът ви, обаче, тече в по-голямата си част извън тези мигове на Свещена самота, или поне вие така го възприемате.

Докато чистотата на вътрешната ви лаборатория за работа върху себе си е повече от препоръчителна, трябва да знаете, че най-големите резултати и пробиви, вие винаги постигате, живеейки в така наречения си „реален” свят. Можете да си повтаряте нещо до безкрай – ако не го приложите чрез активните си действия и преобладаващи вибрации в ежедневието си, то винаги ще си остава някъде „там” – извън реалността ви. Така че всичко зависи от вас. Истинското изпитание и постижение е да приложите лъснатия във вътрешната ви лаборатория модел именно НАВЪН.

Така че работата ви по осъзнатостта ви следва да е наистина много постоянна и целенасочена. Не е нужно да сте съвършени – просто бъдете откровени и отбелязвайте всяко залитане назад – обратно в клопките на недоимъчните представи. Ще ви подскажа и какъв е алгоритъмът – когато се осъзнаете за своите висши аспекти, вие разбирате Кой сте. Разбирате каква е Силата ви, какви са рождените ви правомощия. Спомняте си за Божествените си творчески възможности. Започвате – стъпка по стъпка, да ги прилагате – започвате да изпитвате първите малки промени. Продължавате вътрешната си работа, осъзнавате се още повече – връзката с интуицията и духа се засилва, постигате нов мъничък успех, после по-голям – и ето така колелото се завърта! Вие попадате във вихъра на Собствената си Божественост.

Помнете – виолетовият пламък е вид огън. Той наистина няма да ви овъгли, напротив – ще превърне въглена на тялото ви в диамант (в най-напредналите послания се говори именно за това – че човешкото ни тяло в момента трансформира основата си от въглеродна в кристална – В. С.), но все пак помнете – като всеки огън, той има нужда от разгаряне. Разгаряйте го със страстта си, мили мои. Превърнете отчаянието си, страховете си, мъката и болката си в Свещена страст. Тъкмо когато най-много боли – помолете целия екип на виолетовия Лъч да ви обгърне и да ви помогне – така облети в Светлина, изплачете най-древните си болки. Изкрещете всичко в тази свята среда. Проявете творчество – можете да тропате, да припявате, да повтаряте със забързване, с апломб – нека тялото ви подскаже от какво иска да се освободи. По този начин – именно чрез насъбраната емоция, вие ще разпалите една Божествена главня от Светлина. В тази Светлина ще стигнете много по-лесно до дестинацията си. (Вярно е също така, че вие вече сте там – тази истина, обаче, няма да ви свърши работа в тъжните моменти.)

Това е именно алхимията на живота – най-черната си болка вие можете да претворите в сияен диамант. Това са възможностите на Новите времена. Това е еволюцията.

Когато вие привършите в по-голямата си степен работата върху своето лично цвете, ще притежавате един достатъчно чист модел. Няма нужда да споменаваме, че еволюцията във всяко отношение е безкраен процес. Ние тук ви говорим, обаче, за един етап – вашия личен еволюционен скок по отношение на представите ви за Изобилие. Когато Висшето ви Аз и вашите ангели и водачи установят, че тази промяна е достатъчно ярка, осъзната и стабилизирана, те ще подсилят още яркостта на вашето цвете-Изобилие. Така вие ще излъчвате сигнали, които ще привлекат други подобни и вашите лични модели ще започнат да се съединяват, да изплитат една мрежа от нов тип (не забравяйте – вече ви пояснихме, за вас има построена база, за която можете да се хванете). Емисарите на Златната Ера ще започнат да ви „разпознават” като свои, стремейки се по всякакъв начин да ви включат и приобщят към новия си тип дейности, организации и начинания. Така ще започнете да се захващате за един нов тип светоглед, вече прилаган от голяма група хора по Земята. В личен план това ще се изразява във вид на много отворени прозорци за вас – възможности за работа, съвсем нови начинания, предложения за сътрудничества и т.н.

Всеки човек е заложил за себе си предварително определени възможности и помощи - специални „ключови” фактори, които ще се открият за него тогава, когато той в достатъчна степен извърши вътрешната си работа. (В част трета АА Михаил ще посочи един такъв конкретен пример.)

Повтарям – онези, които предпочитат да пътуват по познатите релси, няма да бъдат наказвани или заклеймявани по никакъв начин, но ние тук не се обръщаме към онези, които желаят единствено да си намерят сигурно гнезденце, в което да се скрият от опасния свят, за да пазят събраните си трохи до края на дните си. Обръщаме се към онези, които наистина желаят да осъществят промяна на Земята. Онези, които привличайки собственото си Божествено наследство, са готови чрез правомерни действия да го отдават по-нататък – в служба и на цялото. И ще споделим – именно свързването в такъв тип мрежа генерира най-пълното и хармонично  Изобилие, защото потокът в такава позиция е  естествен и нескончаем.

За онези, които желаят от все сърце да работят за Божественото Изобилие (човешкото често се опитва да изключи Божественото, докато Божественото винаги включва и човешкото), искам да припомня една могъща повеля към Фортуна – Богинята на Изобилието.


Fortuna, Goddess of Supply,
From all God’s wealth from realms on high,
Release your treasures from the Sun
And now bestow on every one

Whose heart beats one with God’s own light
The power to draw from heaven’s height
Abundance to expand the plan
The Masters hold for every man.

Attune our consciousness with thee
Expand our vision now to see
That opulence is meant for all
Who look to God and make the call

We now demand, we do command
Abundant manna from God’s hand,
That now below – as is above
All mankind shall express God’s Love.

Ето и моят римуван български превод:

О, Фортуна – Богиня на благата
От цялото Божествено богатство в небесата,
От Слънцето съкровищата си освободи
И безрезервно надари,

Сърцата, дето бият с Бог във Светлината
С мощта да изгребат от Небесата
Изобилие, в което да разгърнат, утвърдят
Майсторския план за своя Път.

Настрой съзнанието ни в нови висини,
Визията ни разгърни,
Да видим пак, че благо заслужава всеки,
Що зов зове и иска да се слее с Бог навеки.

Сега  изискваме, нареждаме ти свято
Да пуснеш манна божия от Небесата
Така че долу, както е и горе, в необята
Всички да изгреем в Любовта и в Светлината.


Мили мои, това е наистина мощна повеля. Забележете - вие не искате само за себе си, а за всички, които пулсират в единство с божията Светлина. Искате от самия Бог, през вашето Слънце. Точно това се случва в момента. Бог изпраща своята манна – Светлината към вашата планета именно през Слънцето. Тази Светлина в дългосрочен план  ще се превърне в чисто материално Изобилие. Вие не се молите – малки и нищожни, не! Вие повелявате, вие изисквате рожденото си право на Божествено Изобилие. Облягате се върху плана, който имат Майсторите за вас.  Аз ви говорих за този план, който вече е приведен в действие, при това от доста време насам.

Когато повтаряте тази повеля заедно, вие се превръщате в могъща сила, защото стихотворението е мост между материалното и духовното. Израстващи Майстори, време е да премахнете тази огромна бариера, която миналото е създало в умовете и душите ви. Аз сега искам нежно да ви подтикна да изразите най-високите си стремежи, да претворите най-смелите си мечти, използвайки алхимията на живота и на небесните Учения. Пак искам да ви припомня – вие не сте малки, безпомощни същества, а велики повелители. Изчиствайки вътрешния си свят от миналото, вие привличате други подобни модели и тъй като божествените геометрии и симетрии предизвикват експоненциално нарастване на енергията, зачевате един могъщ процес. Свършвайки Свещената ви вътрешна работа, вие обявявате пред Себе Си и пред Бог, че сте готови да встъпите в новата си роля като Служители на Човечеството.

Ние добре разбираме, че – така поставени, нещата изглеждат чисти, ясни, светли като ден. Те СА такива. Но в нарастващата Светлина ще започнат да излизат и най-големите ви и неовладяни вътрешни емоции. Така че във външния свят – точно обратното, е възможно започнете да се чувствате нестабилни и понякога силно уплашени. Използвайте този момент, за да се освободите веднъж завинаги от всички ограничения, които имате по отношение на Изобилието.

Сега, аз, Мастер Сен-Жермен, искам да ви оставя със следното напомняне: Времената на Земята се променят – идва моментът, в който вселенските принципr на Изобилието започват да действат правомерно и на вашата планета. Колкото по-близо сте до Бог, толкова по-изобилни сте във всяко отношение. Не чакайте друг да ви го докаже, направете го сами.

И още нещо – банкнотите с най-висока стойност на двете водещи европейски валути в момента – еврото и швейцарския франк (500 E и 1000 Fr), са във виолетов цвят – това не е случайност.

Чест и почитания

Възнесеният Учител, мастер Сен-Жермен. (Eee….и АА Михаил плесна  с крило един-два пъти. Но какво пък – прекрасен дует.)

неделя, 13 януари 2013 г.

За смелостта да вървиш по собствения си духовно-творчески път.


Когато попитали Жана д'Арк как така не се страхува да прави онова, което прави, тя отвърнала: "Но аз съм родена за това."

Това чух в Кюстендил от устата на един прекрасен лектор, минути преди да започна аз самата. По-късно, на път в колата моят светлинен колега Милуш каза нещо знаменателно: "Преди хората е можело да кажат само малка част от истината и за това са ги преследвали, гонели и убивали жестоко. Сега ние можем да направим толкова повече и без тези опасности, трябва да сме много щастливи и благодарни."

Вярно е, че апоследък наблюдавам силно активиране на противодействащите сили. От много страни хората, които искрено искат да се развиват духовно и да предават истините нататък, се оплакват, че са атакувани, наричани тъмни, сектанти, вещици, алчни, шарлатани - или нищо не могат, или провеждат твърде силни енергии и какво ли не.Виолетов пламък за тези епитети и нататък:)))

Вероятно има причини за това, тъй като тия са колективните сенки на човечеството, които в момента излитат в светлината за промяна и освобождаване. Това не е процес от днес за утре, той ще си вземе точния период, но в крайна сметка тези сенки ще напуснат земята.Те крещят много силно, но пък не са истински. Разбирате ли, приятели - инквизиция вече няма, няма преследвачи. Всеки може да каже своята истина, да напише своята книга и издаде своите дискове с творчески продукти. Това е просто едно провеждане на вибрация. И всъщност всеки го прави - всяка книга, всеки албум, всяко творение. Но каже ли се, че нещо е свързано със светлината, моментално излиза прастарата парадигма.

Вече има много хора, които са провели най-високи истини от висините и в същото време са ги въплътили в напълно законно, признато житейско занятие. Нийл Доналд Уолш, Рона Хърман, Стийв Родър, Лий Каръл и много други творци - дори да не канализират, а просто да пишат своя, творческа музика или литература  - те са успели да съчетаят финото със земното и никой не ги преследва за това. Всъщност - не е точно така, били са сатаносвани и те - но от цялата тая дандания този път нищо лошо не се е получило - данданьорите са си свиркали, а Нийл, Лий, Стийв, Рона и другите творци са си писали книга след книга и са си правили занятията. И слава богу, приятели - та има ли душа, обичаща езотериката, недокосната от "Разговори с Бога", да речем - истински фундамент на Новото Време.

Да, от личен опит знам колко са разтърсващи тези страхове, но пък не е ли добре да се замислим - истински ли са те? Или буря в буркан, бутафорно излизане на вече отживели времето си конфликти.

Нека бъдем толерантни към хората, които се плашат, защото е истина, че през вековете е имало и много злоупотреби с власт от всякакъв характер.. Но тези времена отминават.И няма да се върнат никога повече - не и на Земята. А енергиите, любовта, усещането за полет и екстаз само нарастват.

Наричат ви куку (за мен това е почетна титла), но защо? Защото говорите за въз-раждане, любов, активиране на ДНК, дълъг и радостен живот, излъчвате благодат, състрадание, благородство, смелост, чест? Това ли е изкукалост? Аз харесвам искрено думата откачен. Защото това си е вярно. Досегашната мрежа наистина не е поддържала тези вибрации като основа на живота. Затова сме се откачили от тях и сме се закачили на нови. В старите за норма се счита грубостта, арогантността, циничността, нездравословния живот, непрекъснатата борба и страхът...ако се вайкаш и тревожиш ежедневно за щяло и нещяло, никой няма да те нарече куку.

Е нека тогава сме от-качени и не-нормални. Мен всъщност отдавна такива епитети не ме засягат (освен мъничко понякога:)), но искам да напомня и на вас. Не сте сами, както си мислите, много хора искаме да се върнем към нормата...но не наложената от матричните структури, а Божествената.

И ако ви е страх, че някои около вас няма  да искат да поддържат такъв висок стандарт на вибрации (именно от страх, че няма да се впишат в нормата), то не се оставяйте да бъдете разколебани.

В един такъв момент, в който видях, че духът ме дърпа към едно вибрационно място, а голяма част от познатите ми остават на друго, Михаил - пернатият батьо, ми рече: "Всеки път е благословен. Нека хората си изберат техния, а ти върви по твоя."

Ето какво прочетох и у Рона Хърман - "Разкрити Космически истини." Пак ченълинг на батьо (Михаил де, архангела)

"Много важно е да не се оставите да бъдете повлечени надолу по спиралата на страха и негативността, които се насъбират в колективното съзнание на човечеството. Следва да сте усърдни в решимостта си да останете центрирани и фокусирани в своята лична визия за бъдещето. Не позволявайте на другите да ви отклонят от пътя ви чрез фалшиви призиви за дълг, както и стари връзки, които ви свързват все още с илюзията на третото/четвъртото измерение.

Знайте, че ще има хора, които ще идват в живота ви, опитвайки се да ви обезкуражат да не вървите по вашия път, докато вие се придвижвате все по-напред по спиралата на възнасянето; ще има и такива, които ще оставите назад, докато се гмурвате все по-дълбоко в пластовете на просветлението. Не съдете. Благословете ги и им разрешете да следват пътя си, но не им позволявайте те да ви отклонят от вашия. Хора като вас са авангардът - онези, които са достатъчно смели, за да пристъпят напред и встрани от масовите вярвания на третото/четвъртото измерения. Позволете на визиите, които ви изпълват понякога да излязат напред и изразете думите на мъдрост, които често витаят из умовете ви."

И тъй - ако смътен сигнал или мощен поток ви води към онова, за което сте родени, помнете, че вече няма страшно (освен в умовете ни) и че най-голямата тръпка на Духа е да преодолееш себе си и да пристъпиш в непозната територия, дори и само за да донесеш на някоя близка душа вибрациите на безпределна радост, изобилие, утеха. Струва си усилието.

В края да деня, че и в началото, всичко е любов и всичко е едно, И все пак - тъкмо в името на тази любов имате пълно право да си създадете собствено пространство, пълно с животрептящи, нежни, благи, хармонични, любящи вибрации.