вторник, 30 декември 2014 г.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас послание на трите М - Михаил, Метатрон и Мелхиседек, за 2015 и България.


Ето защо би било подвеждащо да се даде само една обща насока. Като цяло ние често говорим за процесите на единение. Ако си спомняш – в нашето послание от началото на 2012 говорихме много за обединението, а след това в същото послание аз ти казах, че идва „време разделно“ и ти веднага забеляза противоречието. След което изживя това послание на практика, виждайки много добре, че силната и ярко обединителна Христова енергия действа понякога точно по обратния начин – тя разпръсква елементите с центробежна сила. Както вече се досещаш, за нас това не е противоречие, защото – за да се обединиш като цялостна светлинна същност с другите в Христовата енергия, следва най-напред да осъзнаеш себе си; не можеш да го направиш, ако не си преминал през личните си етапи на Майсторство и изцеление. Ето защо – след силното сливане на енергия идва и центробежната сила, в която всеки продължава по своите индивидуални пътеки, докато намери точно онази мощ и висша енергетика у себе си, които да могат да го поддържат в Христовата решетка с другите Майстори, но по един нов и осъзнат начин. Когато това себе-отстояване и Просветление настъпи, моментната форма – в големи групи заедно, или в отделни звена, ще се сформира според случая. Много по-същественото е обединяването в полетата на Духа и умението да работите с чувство на разбирателство и яснота помежду си.

За онези, които са изминали по-голямата част от този път, 2015 – която носи знака на осмицата,  при всички положения ще донесе едно разширяване и качествен скок – иглата на плочата най-сетне ще мине напред и ще престане да чегърта на едно място, много от вас ще изпитат своите дългоочаквани изцеления, себеразкривания, качествени промени, скокове в кариерата и дори от едно работно или житейско място на друго. Пламъците близнаци ще имат възможност най-сетне да преминат от зоната на хаотичната турбулентна борба към един нов тип по-плавни и хармонични отношения и това е тенденция, която ще се разширява и в идните години.

В други отношения това може да се окаже много предизвикателна година, защото осмицата предизвиква всичко – тя  преекспонира и откъм двата края; така че в някои точки на Земята усещането за избухване, размирица и хаос може да нараства. В този смисъл ще се увеличава чувството за разделение –  по-плътният слой ще продължи да се нагнетява с Космическия огън през тази и следващите години, докато миазмите не бъдат изчистени напълно. От друга страна – единици и групи хора ще започват да намират своята пълна свобода в Христовото съзнание – магични  коридори с имунитет, в които да се движат и живеят в един изцяло по-фин слой, който да ги поддържа вече и материално.

Финансовите системи също ще  продължат този двустранен процес – от една страна разчистване на стари сметки, а от друга – активиране на нови пътеки, фондове и възможности.  Процесът, който е започнал отдавна, ще се разширява и през идната година като лека-полека всички кармични и тежковибрационни финанси ще започнат да бъдат пречиствани по един или друг начин, а средства, подпомагания, разкрития и пренасочвания ще бъдат осъществявани към онези, които искат да живеят изцяло в сърцето и Любовта. Разбирам, че това все още ви звучи доста уточпично, но всъщност процесът отдавна е факт. За много от вас изглежда, че все едно нищо не се случва – все едно „лошите“ все още владеят финансите и ключовите позиции, но това далеч не е така, защото подмолният процес на прокопаване на техните позиции е започнал. Както говорихме още преди – това е един процес на изгасване на старите системи и създаване на нови типове обществени структури, лидери, звезди, пътепоказатели. То наистина не е процес за един ден, нито за една година.  Но потокът вече е запуснат и не може да бъде спрян. От друга страна – с решителния си избор към осъзнаване, вие можете да го ускорите и направите по-плавен и безболезнен – това е изцяло във вашите ръце.

Разбирам че много от вас - Служители на Светлината, все още се чувствате като фини листове от прозрачна хартия, които треперят всеки месец, не знаейки откъде ще дойде следващият доход. И все пак нека за пореден път ви уверя, че именно вашият път е най-сигурният, защото той се опира на връзката с Висшия Аз и Духа. Да  - може би пред очите ви няма огромна структура, със сгради и офиси, която да ви поддържа или пък – ако работите в такава, копнеете да я напуснете и тук идва вашето умение да разберете, че не всичко е такова, каквото изглежда и че най-огромната структура може да колабира буквално за дни, както е ставало. Пътят на Духа обаче, е гъвкав и той не зависи от финансови кризи, политически игри….много от вас вече го изживяват от няколко години – каквото и да си мислите, колкото и да се плашите, вие не само оживявате, но и процъфтявате, занимавайки се с онова, което наистина ви пали и разгаря. А бъдещето принадлежи именно на онези бизнеси и занимания, които се опират върху Космическия огън в сърцата ви и служат на Духа.

Ето защо дори да ви се струва, че вие не получавате все още пълните бонуси от вашите акции, всъщност процесът никога не е спирал и вашите небесни лихви се трупат. Висшият Аз знае точно кога да ви отключи бонусната ситуация и синхронизация , но вие не трябва повече да се съмнявате, че тя е там, на пътя ви – по-сигурна от данъците и смъртта:))

2015 година носи възможности за новооткривателства или излизане на бял свят на дълго укривани технологии – тя ще е годината, в която много дълго натрупвани количествени усилия ще дадат своите първи видими плодове. Всеки Служител на Светлината ще има възможност да получи своето разширение и нарастващо усещане за сигурност. Все повече от вас ще измайсторят умението да не се поддават на кризите на околния свят, а да запазват своето непрекъснато усещане за спокойствие и от тази позиция да помагат с каквото могат.

Много от вас окончателно ще загърбят старите модели на драмите, което ще доведе до нови състояния, безпрецедентни възможности за подобряване на здравето, както и до революция в изкуствата, които най-сетне ще се наситят на пресолените и нездравословни адреналинни подправки и ще започнат да изискват по-леки, нежни, дълбоко любящи енергии, повече пряко вдъхновение от Духа, за сметка на заучените форми и канони. Дори традиционните изкуства ще бъдат обновявани и освежавани с нов енергиен поглед и заряд.

Една голяма част млади хора приблизително между 20 и 30 години започва своето образование в различни учебни заведения, но тази група ще изпита силно недоволство от остарелите методи на преподаване. Лека полека тези млади хора ще започнат да търсят нови начини да открият и наситят духа си и между тях се крият много от ключовите личности на бъдещето. Те ще се възпротивят на съществуващите учебни модели и ще започнат да замислят реформи.

Други от вас, които са на средна възраст към момента, ще започнат да отключват силите на Младостта в себе си, за да променят отново стереотипите за възрастта и за това какво и кога се прави.

По планетата и във вашата страна започват да се раждат децата от семейството на „Е“ (терминът е въведен от Стийв Родър за пръв път, сега с уточнението, че и в България идват децата от това семейство.) Със самото си присъствие те вече носят огромен еволюционен заряд и – дори и без да говорят или проповядват, със самото си физическо присъствие те започват буквално да променят въздуха около себе си и цялото статукво. Моля ви – не превръщайте тази информация в сензация или в желание вашето дете да е най-специалното, защото всяка искра божия, всяка линия и всяко ангелско семейство са еднакво ценни за еволюцията.

Енергиите ще продължат да се смесват, а всеки от вас ще търси многоизмерността в себе си. Като начало у много хора това би могло да създаде хаос, объркване и депресия, тъй като – от една страна новото зове, а от друга – за да пристъпиш към него, следва да се пуснеш от закостенелите, но сигурни и познати калъпи на миналото. Все пак, импулсът ще е толкова силен, че все повече от вас ще искат да направят прекрачката и да поемат риска.Така лека полека полярностите ще започнат да се сливат – младите ще могат да действат със зрелостта на възрастни, а възрастните – да бъдат ентусиазирани и свежи като младите, мъжете ще се научат да развиват и женската си страна, а жените – при нужда, да се справят и с типично мъжки задачи. И когато добиете тази самодостатъчност, ще започнете да разбирате, че не е важно какво точно правиш, за да изразяваш определен тип полярност. И че е енергията е енергия, независимо от това дали шофирате или бъркате яйца. Можете да шофирате прекрасно по женски и да бъркате яйца смело и по мъжки. Важен е зарядът, с който правите нещата.

Тогава ще можете да дефинирате точно онази полярност на енергията, в която да се чувствате най-добре и в която да се изявите във връзките от нов тип. Така или иначе вашата женска или мъжка част е само малка издаденост от цялото ви многоизмерно аз.

България ще продължава да претърпява своята трансформация, като вълните на Светлината ще се разпространяват във все по-широки и дори светски кръгове. Това обаче зависи и от вас, както и от желанието ви да не се отделяте в малки, враждуващи или отричащи се групи, а да смесвате енергиите във все по-всеобщи вълни, да намирате диалог помежду си в зависимост от конкретната задача. Така много нови кръгове на взаимодействие ще бъдат наченати и те ще произведат по-масово разпространение на вашите идеи и продукти.

България е и си остава един от силовите стратегически пунктове на Възнасяне. Вашите деди (твоите включително) са живеели живот, в който всеки ден са били готови да умрат за родината, да се жертват радостно за нейната свобода и благо. От вас сега не се иска да умирате, а да преосмислите живота си, освобождавайки се от робските окови на миналото, които сега поддържате в съзнанието си, да определите много точно коя енергия ви дава Сила, Полет и Ентусиазъм, макар и да не ви ласкае с бързи дивиденти и коя ви дава бърза наслада, изчерпвайки обаче енергията ви от линиите на бъдещето. 
Това наистина е много фин процес, който изисква непрекъсната бдителност, постоянство да изковете своята истина  и все пак – в този живот не ви грози бесило, клада или сабя, а само някоя друга тъмна нощ на душата.

Енергийните заряди и вибрационни модели ще продължат да се вливат на талази, включително към вашата страна и ние ще сме благодарни ако отново застанеш на поста си, за да рефрактираш тези мощни светлинни вълни в честота и обхват, подходящи за тези земи (тъй вярно, сър!:))

Както сме говорили често – България има скрит потенциал от ресурси – както вътрешни, така и външни – такива, които ще се вливат от други страни. Тези потенциали могат да бъдат отключени едва тогава, когато човешкият ресурс бъде готов да действа в единство в Христовата енергия. Висшите ви Аз-ове наблюдават внимателно вашия прогрес и преценяват кое кога и как да бъде отключено. Сама разбираш, че ако тези ресурси се отключат преди да бъдете готови, това отново ще доведе до ограбване, завист и хаос.

Ето защо връзката с Висшия Аз, умението да отстоявате Себе Си, да говорите Истината, да се просветлявате продължава да бъде ключово умение, което ви води към всеобщо благоденствие. Това нарастване на светлинния потенциал – противно на всичко, което знаете от досегашната си опитност, е и най-сигурният път към вашето финансово процъфтяване, макар че то ще бъде в една изцяло нова концепция за Изобилието и ти вече усещаш много често това ново състояние. От друга страна - ако вие си кажете отново и отново, че животът в благодат е утопия, а че реалността е само такава, каквато я познавате – сива, инертна, бавна и пълна с интриги, това за вас ще си остане така – по закон Божи.

В навечерието на Новата Година забравете малките и неизбежни експлозии на растежа и просто разгърнете Висшите си Азове в пространството – така че другите да ги усетят и без думи. Без никакъв задължителен алгоритъм просто вижте как преставате да играете сами със себе си на криеница и показвате своя Божествен, Могъщ, Светлинен Аз на другите. С разгърнати криле обхванете България и вижте как буквално я покривате с любовта и закрилата си. Защото вие сте нейните ангели и предците ви са до вас и с вас, в техните висши форми; и те искат да видят делото, за което дадоха физическия си живот, завършено.

В глобален план вълните на Светлина, прииждащи през порталите и астрологичните отваряния ще ви дават нови и нови постъпления от възможности, вдъхновение, таланти, здравословни подобрения.

Много от вас ще бъдат освободени от последните кармични товари или остатъците от такива (защото често - дори когато товарът е бил свален на фин план, остава могъщият локомотив на инерцията в по-ниските астрални и физически нива, но идва моментът, в който и те се разтопяват.)

За много от вас това ще е година на приключване на един цял цикъл и започване на нов. Помнете – каквото и да преживявате в момента, Духът ви ви води само към по-добро за вас.

Много бутилки с шампанско ще бъдат отворени през 2015 година, за да честваме нови и нови преминати предели от човечеството.

И онези, които го правите, намерете в себе си търпението към частите от вас самите или от хората, които още не са се настроили към Новото. Знайте, че вие не зависите от бавността или бързината, с които другите напредват, макар че често ви се струва така. Всеки от вас -  разтваряйки воалите, може да пие от своя най-висш потенциал и сега. Дори когато това ви се струва самотно занимание, знайте, че това не е така, защото когато си мислите, че сте сами, всъщност цялата Вселена ликува с вас.

Където и да сте в момента, вие можете да запалите най-висшия си потенциал и да го изживеете. Да, не винаги това ще изглежда по един и същ начин, не винаги то ще прилича на нещо, което егото желае, но какво значение, след като вие можете да се почувствате екстазно щастливи, доволни от живота, изпълвайки го с нов смисъл и възторг? Може би за много от вас това е само приятна концепция, а не основно изживяване, но ако прегърнете тази идея с цялото си същество, ще започне да става обратното – вие ще изживявате основно екстаза, а всички други обстоятелства ще ви се струват като временно объркване, разместване на пластовете – турбуленция, която ви изкарва през облаците към нови и нови хоризонти.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас. Как ще я използвате, ще сложите ли себе си в центъра на енергията или ще изчаквате пасивно, зависи от вас. Ние сме положили новия пакет Светлинни акции на масата.

Бъдете благословени и обичайте себе си безкрайно, защото ние сме много горди с вас, с труда ви, с цялата ви всеотдайност.

АА Михаил, АА Метатрон и АА Мелхиседек.
-         


понеделник, 29 декември 2014 г.

Разговор с АА Михаил за процеса на Възнасяне и насоките за 2015
Скъпи мой братко, кажи ми сега какво стана  с Възнасянето?

Разреши ми, Rosa – Ahna, да обръщам топката на твоите въпроси. А ти какво мислиш, че става – енергията спирала ли е някога, приливите на Светлина стихват ли, вдъхновението ти угасва ли, темите за работа секват ли или е тъкмо обратното?

Не, енергиите никога не са спирали да се разгръщат, темите бликат неудържимо, енергиите стават все по-силни, все по-близо до физическото тяло, това е факт. Защо обаче около зимното слънцестоене все започват едни мрънкания, че нищо не е станало, че сме прецакани, че Възнасянето се отлага, че поколения наред няма да се възнесат - отново се тиражират и поставят като години на Възнасяне числа напред във времето.

Твоята част е да приемаш и предаваш в пълна чистота точно онова, което минава през теб. И ето какво ще ти предам аз сега, мила моя звездна сестрице. Възнасянето е многоизмерен процес, който тече в сферичното време. Ето защо възклицания като „отлага се“, „ще стане през еди-коя  -си година“, отразяват една частична, но не пълна истина. Възнасянето на  Земята и Човечеството е в пълен ход и сега. Всеки отделен канал обаче може да хване една частица от сферата „време“ и да я преекспонира като единствено вярна. Какво имам предвид – точно онова, което говорим от самото начало.

Ние можем да дадем общи насоки за геофизмичните, магнити, времеви, планетарни, пространствени и суб-атомни промени, които текат във вашето развитие. И все пак всички тези фактори може да бъдат изживени по съвсем различен начин от отделните индивиди. Ние говорихме за трите линии.

Онези, които продължават да живеят по старому, все едно нищо не се е случило (въпреки, че процесът на едно по-дълбоко ниво засяга и тях, но техните будилници ще звъннат малко по-късно.) Тази група включва не едно, а няколко поколения. Част от нея ще бъде събудена едва след напускането на физическото тяло. Но това е повече от ОК за душата – тя е искала да изживее живота си по този начин. За нея това е успех. Не мерете никого със своите аршини, защото всяка опитност си има специфика, която не винаги можете да разберете в дълбочина.

Втората група също включва членове, които най-вероятно няма да пожелаят да приемат новото статукво,  няма да могат да преработят енергийните промени и ще напускат планетата с бунт и възмута в душата, за да продължат опитността си в подобни енергийни пространства при други обстоятелства. Точно тази група е много възможно да предизвиква размирици в идните години, докато не вземе окончателния си избор – или да приеме парадигмите на новото време и да пречисти дисхармонията и хаоса на по-ниските енергийни наслоявания или да бъде събрана с други души, които искат да живеят с по-ниска плътност, но не повече на планетата Земя.

Третата група включва всички онези, които са избрали за себе си пълния пакет с акции – процеса на Възнасяне. Дори и в тази група ще има души, които ще искат да помагат вече от другата страна на воала. Други ще продължат да изнасят първопионерската задача – да слеят Висшия си Аз със земното тяло, създавайки една цяла нова хибридна раса от просветлени хора.

Сега – ако говорим за просветлените общества като масово явление, наистина – определен брой земни години е най-вероятно да минат, докато процесът стане всеобщ. От тази гледна точка може да се каже, че пълното Възнесение на човечеството ще мине през няколко поколения още. От друга страна обаче – ти и много други, можете да изживявате благодатта още СЕГА – не е необходимо да чакате. Вие сте като автономни вселени – макар и отделни индивиди и малки групи, вие имате правомощията да изживявате и създавате първите малки общности на Тера Нова сега. Има и такива места, които вече поддържат вибрационно подобно решение. Така че за вас Тера Нова е вече факт. Не след  години, а сега. Разбира се – вашата задача е по-предизвикателна, защото трябва да поддържате едни по-различни вибрации сред плътна среда. Но вие се справяте блестящо.

Както виждаш - това са разнородни протичания на енергия и вие често тълкувате нашите обяснения превратно. При всяко пояснение, че ще има напускане на планетата“ си представяте някакъв нов Содом и Гомор, Божие наказание, а това не е така, защото вие от векове живеете в този цикъл на раждане –израстване-смърт. Периодично – по навик, а и със съдействие от някои все още дейни егрегори търсите да си измислите някоя страшна болест, епидемия, бедствие. Но такова нещо няма в сферите на високото съзнание.  И всичко зависи от вашия фокус, от гледната точка. Когато започнете да виждате всичко с очите на Духа, каквото и да изживявате, ще изпитвате само благодат, любов, напредък и разцвет.

Защо „ще“ и „когато“? Това се свързва с време.

Прекрасен въпрос – сега най-голямото предизвикателство пред вас е да свържете термините на Духа с термините на човешките тела – ментално, етерно, емоционално, физическо. Когато духът в достатъчна степен проникне физиката, вие изживявате някакво усещане за време, но в същия миг сте извън него. Промяната е тук и сега, фината настройка е направена за Земята и за вас. Но физическата част носи огромна инерция и именно заради това се налага да преминава все още време, в което тази инерция да бъде овладяна и пренасочена. Затова от момента на фината настройка до момента на проявлението все още минава известен „период.“ И когато ние казваме „ще“ – имаме предвид времето, което ви е нужно до пълното изживяване.

Е значи признаваш, че все още не го изживяваме напълно. А щом не го изживяваме напълно – няма как, все нещо чакаме, искаме да свърши тегобата – илюзорна или не.

Да, това е така, освен дето не е. Ти сама знаеш, че в моментите на пълна самота изпитваш безтегловност, лекота, радост, усещане, че плуваш в огромна чистота. Когато се свържеш отново с други хора обаче, миналото все едно се връща и това те дразни. Но няма да е точно да се каже, че все още никога не го изживяваш напълно, защото знаеш, че има безкрай много такива моменти, в които си едно с Възнасянето – и те са Истината за теб.

Е да, целта не е да съм непрекъснато сама, а все още понякога реагирам на това или онова, иска ми се и тези моменти да изчезнат.

Остави си една кошница от човешки подправки. Не е ли истина, че тези раздразнения просто отшумяват и се отмиват все по-бързо, че не засягат личността ти, постъпките ти – отношението ти към самата теб? Ако загубиш съвсем тези човешки сигнификатори, ще бъдеш трудно смилаема за околните, те все още имат нужна от някаква твоя реакция, която да им е разбираема. Пък и целта не е човешкото да бъде напълно заличено.

Аз не искам да го заличавам. Просто има състояния, които хич не са приятни, знаеш го – те хич не ми трябват повече, бездруго цялата ми младост беше помрачена от тях.

Точно там е разковничето на драмата за много от вас. Вашият договор е различен и голяма част от вас в младите си години повече сте чистили и работили, по-активно сте преминавали през тези състояния. В същото време обаче всяка душа по свой начин преминава през разочарованията на илюзията и достигането до истината – какво значение в кой живот и в кой период от това превъплъщение го правите – процесът е един и същ. Все някога всеки ще трябва да изкопае своя кладенец в дълбочина – и тогава Висшият Аз безпрекословно ще го подтикне към същия път, който изминаваш ти в момента.

Разбира се, човешкият аз иска своята материализация. Ние също ви поощряваме да материализирате, да предприемате смели крачки в реалността, да се отстоявате. Ти и аз не сме поставяли основи на някаква илюзия, а здравия фундамент на ново тяло и ново общество. Ако започнеш да живееш в многоизмерността обаче, няма да изживяваш само една точка от ставащото, а цялото – то е все едно да си в един и същ миг личността от предишните животи,  висшите си аспекти, паралелните проявления – и всичко това СЕГА. Имаш и такива мигове, нали?

О, имам и те са прекрасни! Но не мога още да ги споделя – дойде ли живо същество и магията някак се пресича…

Не винаги

Всъщност – да, не винаги …и когато това състояние се сподели с друг, става нещо чудесно, върховно.

Точно така.

И все пак някаква част от нас страда безпределно, все едно агонизира – всичките тези години, вложени в безкрайно пречистване, практики, вливания на светлина …и все още тези тъмни нощи на душата….мислиш си, че ще минат, а то…

Агонията идва от преминаването на пределите…защото всеки преминат предел е една малка смърт. Не си ли заслужава обаче създаденият прецедент, откритото пространство и за другите.

Заслужава си и ти знаеш как да ме подкукуросаш. Но всеки от нас иска и сам да опита плодовете на труда си, не само да ги остави за другите.

Какъв е проблемът?

Някои неща изискват младо тяло….

Кои например?

Ами сексът, танцът…

Имаш ли проблем с някое от двете?

Всъщност не, но…

Си мислиш, че би могла да имаш

Да, много от вас си мислят така – че нещата закъсняват, защото някои работи като любовни връзки, семейства, кариери трябва да стават  в по-ранна възраст. А вашата ранна възраст много често е преминавала под знака на страховете, психотичните състояния, невграждането в системите, чувството за отчужденост. Знам това.

Сега статуквото се променя, възрастовите граници също. Да , предизвикателство е за вашите сетива и възприятия, но пък и ние сме с вас, да ви помогнем и окуражим. Любовта е по-силна от всякакво ограничение.

Говориш си така, но всъщност тя рядко взема превес в решенията засега…на думи е лесно, но когато Любовта се изправи срещу някое дълбоко залегнало убеждение и предизвиква първосигналните ни механизми, в повечето случаи печели нашето старо чувство за защита…

Любовта винаги печели, защото няма срещу какво да се бори, тя е извън този контекст. Друг е въпросът какъв е резултатът, който си представяш, че тя трябва да предизвика.

И оставаме пак в точка първа – да се научим да сме щастливи и влюбени в живота независимо от обстоятелствата.

Точно така. Това е най-голямата сигурност. Което не значи, че не можете да материализирате и всички онези малки и големи чудеса, за които говорихме - те са в ход. Но пътят често е странен за ума. И винаги има един фактор Х- една малка частица, която все още не разбирате и проумявате. Оставете я на Духа – това все още е част от играта да сте хора.

Значи ли това, че никога няма да разберем процесите напълно.

Значи, че можете да разберете достатъчно, за да се почувствате майстори на живота си.

Все още не се чувствам напълно така.

Знам. Но вече се чувстваш и много често така.

Вярно е. И все пак имам някои проблеми с тялото, които ме притесняват.

Но няма ли и обратните, изцелителни процеси, няма ли решителни, фрапиращи промени в енергетиката? Онези термини, които отначало бяха само мъгляви езотерични концепции не са ли вече част от физическите ти усещания (вярно е - свещено сърце, Кундалини, потоци енергия, дишането на осмици – това вече не е просто практика, а част от ежедневното ми изживяване б.к.) - Имай предвид, че тялото закъснява с реакцията. Дай му „време“ и търпение, а с духа живей в необятността – тя е твоя и СЕГА.

Предизвикателство за много от вас е и че живеете между времевите линии. Така все едно не сте напълно в нито една реалност. В същото време това е и голямото обещание на Възнасянето – да разполагате едновременно с няколко вибрационни операционни системи, докато сте в тялото. В течение на времето ще се научите да сърфирате умело между тях и да се забавлявате. Сега обаче все още усещате по-силно объркването, чувството че сте в ничия зона, тъгата, депресията…но те ще отминат като лош сън.

Защо пламъците близнаци търпят такива крахове в опитите си да се съберат?

Защото огънят е силен и не търпи и грам от фалша и изкуствеността на старите модели. Основата трябва да е любов, а формата – гъвкава, преливаща се, многостранна.  В същото време и сама усещаш, че еднакво се радваш и на моментите на самота, защото пламъкът-близнак всъщност никога не е отделен от теб – така даже често чувстваш по-ярко любовта му, тъй като плътните блокажи и съпротивителни реакции отсъстват.

Е да, но ти ни приканваш и към физическа част.

Така е, но няма нужда от старите драми и истерии около връзките и ти го усещаш, вече не ти е интересно; сама разбираш, че реакциите на другия често са предизвикани от негови собствени неотработени рани, страхове….

Даааааааааа, за разбирането разбирам, а ти не разбираш ли, че човек просто иска да бъде щастлив и повече да не мисли за блокажи, рани, комплекси и други глупотевици.

Ами че бъди щастлива и не мисли за тях.

Не винаги става.

Все по-често става. И това не е мое ангелско неразбиране на дълбоките човешки болки. Само че когато сама си прокопала тунел към безкрайната радост – ползвай я. Инструментите са в ръцете ти.

Ми трудно е – понякога излизат странни чувства – дори гняв и съпротива, които не знам откъде идват.

Оставяй ги да минат и пак се настрой към своята многоизмерна същност и радостта. Най-трудното е разбереш, че нямаш планирани проекции в бъдещето – мислиш си, че нещо ще стане и трябва да реагираш, а то не е проектирано за теб – ти сама го правиш в момента.

През 2012 имахме величествен ритуал и ти каза, че кармичните договори са приключени, а наталната карта – неутрализирана.

Да, това е така.

Обаче съвсем не мога да кажа, че плувам в тотална хармония с кармичните възли, напротив – все още има дълбоки избухвания.

Но и нарастваща хармония. Разбирам твоето усещане, че тъпчеш на едно и също място. Уверявам те обаче, че договорите са приключили в първоначалния си вариант – нямаш клаузи, които да те задържат към определен човек или обстоятелство. Но вие всички непрекъснато избирате сами да подновявате връзките и отношенията си, защото много добре разбирате заряда в тях. Същото важи и за теб. Ти си вече в зоната на напълно свободния избор. Не си мисли, че във висшите измерения има сила, която да ви кара принудително да слизате на земята. Бихте могли и да не го правите - изборът е изцяло ваш. Разбира се – има слоеве, реалности и измерения, в които тази истина варира. Ти самата би могла да работиш по твоите задачи и по друг, по-лек начин. Но предизвикателствата винаги са те възбуждали. Така че дори от самото си раждане не си имала обвързващ ангажимент, а само насоки. След април 2012 нямаш повече обвързване с тази планета – би могла да стоиш, да напуснеш – каквото си пожелаеш, без драма, с еднакъв аплауз от наша страна.

Знам, казвате ми това, за да се почувствам свободна, а не все едно някой ме държи с вила на врата в едни все още турбулентни обстоятелства.

Точно така.

Но аз сама избирам да стоя тук, ден след ден – интересно ми е какво ще стане.

Да.

Все пак си представях, че след 2012 ще е по-леко с хората.

Не е ли?

Всъщност да. По-леко е.

Преминаването към връзки с другите в Христовата енергия е предизвикателство за вас, тъй като много от вашите дърпания през слънчевия сплит са единствените ориентири, които познавате  и които ви показват кога и как да реагирате. Както сама изпитваш, връзката от високото сърце е много свободна и няма претенции. Това обаче в началото може да се изтълкува като безразличие и безхаберност – поради простата причина, че все по-малко те вълнува точно с кого и къде ще си, става ти безразлично, удоволствието някак е еднакво във всички случаи.

Така е. И все пак тук също се давим понякога. Особено в интимните връзки – някак не излиза уравнението и там да обичаш всички или много мъже или жени еднакво. Трябва да има някаква спецификация, някакво отделяне на точно определен човек.

Точно така, защото в това има предизвикателство, динамика, енергията на затворения кръг между ин и ян, разгарянето на пламъка, който иначе би се разпръснал в една проста любезност и приятни, но не чак толкова дълбоки и енергийни отношения. И въпреки това – дори избирането на тази специфика на двойката не означава обсебване, загубване на връзката с околния свят, прекарване на двамата само в общуване помежду си. И в този баланс много от вас все още се давят.

Забавно ли е да ни гледаш как цабмуркаме.

Ние ви обожаваме и обичаме безкрайно. Части от вас самите саботират, осмиват, дори освиркват тази любов. Но и това ще мине.

Кажи насоките за 2015 – хората обичат насоки и поне малки подсказки.

А ти самата все повече заживяваш в една многоизмерност, в която не можеш да бъдеш само един зодиакален знак или да следваш насоката само на едно число или една карта – каквато и да била, защото знаеш, че нещата не текат линейно и във всеки миг можеш да имаш мъдростта на всички знаци, числа, стари архетипи, нови структури и да ги ползваш по избор. Това е Пътят на Майстора, който вече се отделя от линейността и дуалността. И все пак всички слоеве на сътворение съществуват, за да бъдат изживявани, за да могат хората да продължават пътя на Възнасяне през неговите много етапи , учебни лиини и помагала.

....следва продължение.

вторник, 18 ноември 2014 г.

ИИсус Христос и Мария Магдалена за сексуалната енергия.

Възлюбени,

Осъществяването на всеки план става поетапно. Поетапността, периодичността, постепенността са все още възприятия, свързани с времето. И макар вие наистина да се превръщате в многоизмерни същества, тези стъпала са все още необходими на по-приземените аспекти от психиката и физиката ви; те са вашето майсторско измъкване от ограничаващите примки на вашите стари вярвания.

Всяка информация първо се приема чрез вашите интуитивни центрове и – след като бъде възприета и отчетена като вярна и своя, започва грандиозният процес на нейното материализиране и изживяване през физическото тяло.

Една такава енергия, която първо се събужда плахо, а след това започва да надига все повече криле, е вашата Божествена сексуална енергия.

Със сигурност и аз, и Магдалена представяме на Земята (нарочно не говорят в минало време) тези Божествени кодове на дълбоката свещена сътворителна енергия – Ер –Шех - Са. Вие можете да я наречете и по ваш си начин. Може би тя ще ви се представи с друго име, което да резонира най-силно за вас и вашата лична история.

Онази част от учението ни, която беше свързана със сексуалната енергия като трамплин към възвисяване на тялото и създаване на нов вид поколение със сигурност беше прикрита от официалните канали на информация, но тя така или иначе бе проведена чрез ред дълбоко скрити проходи, символи, притчи. Определен брой души се прераждаха на земята в различни периоди с една едничка цел – да предадат и продължат част от това наследство.

Сега това наследство на дълбоката сексуалност, идваща от сътворителните лаборатории на Източника, започва да се възражда отново във вас като енергия и модел за преизграждане на вашите тела.

Вие виждате в телата си само биологията – тленната част, която се поддава на влиянията на времето и на купища невероятни заболявания. Да, невероятни са от наша гледна точка, защото кой би се наел да съчини такова нещо? И все пак всичко това е факт. Някъде, на някакво ниво от вашите вярвания, физическото тяло за вас е безкрайно уязвима, податлива на разрушение и деградация структура. И колкото и да се опитвате да преборите това ваше вярване, егрегорите, реалността около вас непрекъснато потвърждават и затвърждават тези модели.

Не забравяйте обаче, че в основата си вашето тяло е и извънвремево-пространснтвена субстанция. А основното ядро е дори извън субстанцията и енергията. То е вакуум, който бързо може да бъде изпълнен с всяка чиста мисъл, която е идва от вашите висши аспекти.

Докато всичко това вече не е толкова неразбираемо за разума ви,  вие виждате чистата и ясна Божествена логика в тази истина, то човешкия ви аз се затруднява да я материализира ежедневно. Трудността идва не от някъде другаде, а от онази част, която все още изживявате като път – провирането сред множеството ваши собствени бариери, суеверията на трето и четвърто измерения, печатите на срам, вина и недостойност, които все още дремят дълбоко във вас.

Сексуалната енергия Ер-Шех- Са (която ти по свой начин нарече Еуфир) е съществувала от векове на Земята. Тя е била позната и на лемурийци и на атланти, както и на светлинни раси, съществували преди, след и извън тях.
Повторното й възбуждане, заедно с поредицата от отваряния и вливания на Космическа енергия по тази тема, подсилва физическата част на Възнесението.

Когато една божествена енергия започне да се влива и изразява чрез физическите органи, тя се превръща в плът и кръв, в земна субстанция, в нов живот.

Онова, което малко хора знаят е, че именно сексуалната енергия издига тялото към Космическите енергии, за да направи Възнесението възможно.

Моето собствено възкресение не беше само преобразуване в светлинно тяло, както мнозина смятат още. След онова, което наричате мистерията на Голгота, аз се пресътворих отново на няколко нива и в едно от тях беше все още в плът и кръв, но с нова светлина. И точно за 
Възнасянето в плът и кръв тази свещена енергия е алфата и омегата.

Тъкмо в дните, които много от вас изживяват  като вливане в честването на моето Рождество, аз искам да възродя тази енергия, която да роди Новите Христоси във вас и в децата ви.Не приемайте всичко това отново като порив към грандомания, а като естествен ход на еволюцията.

Защото сексуалността, която ние предаваме в момента ще помогне на пламъците близнаци да осъществят своята задача, а тя е да приемат, заземят и пресътворят Свещения сексуален огън в нова плът и кръв. Това идва като благоволение и като нов прилив на улеснения пред тези двойки. В същото време именно вливането на тази енергия предизвиква дълбоки личностни кризи и мощно излитане на многовековни миазми, злоупотреби, болки и травми, свързани със сексуалността.

Нека всеки от вас реши дали иска да допусне тези честоти в себе си, дали да позволи на тялото си да изригне в този пламък, помнейки, че енергията образува плът, а доколкото и обратното е вярно, то е вторичен тласък. Първичното е енергията, светлината, вакуумът, Бог.

Онези, които изберат да сложат себе си в този гейзер и водопад едновременно, ще почувстват Рая и Ада в себе си, докато тези две земни понятия не се обединят в едно ново разбиране за любов, обхванала и въздигнала греха, екстаз, обхванал и издигнал ограниченията, телесно сливане, обхванало и издигнало инстинктите и порока.

В тези дни, в които чествате Раждането на едно ново съзнание на Земята, аз ви водя към ново разбиране на сексуалната енергия. Защото непорочното зачатие не означава безтелесно зачатие, а зачатие във физиката, но извън печата на първородния грях.

И ако вие искате да чествате много Рождества, чествайте тази енергия, защото без нея няма съзидание, зачатие и раждане.

Чествайте я със смирение и чистота. И помнете, че докато предишни епохи можеха да определят чистотата единствено като въздържание, сега вие можете сами да държите руля и ако се въздържате от нещо, то да не е винаги и непременно въздържание от любовта, в която и да било нейна форма, а дълбоко приемане, трансформиране и просветляване на изкривяванията, свързани с физическата й проява.

Бъдете благословени по този път, защото благодат небесна лее се над вас, и с песен, и в екстаз, душата ви полита към нови пориви незнайни,  дълбини потайни, откровения омайни.

Тук сме моята възлюбена Ма- рия от Ма-гдала и аз,  който чествам своето прераждане във вашите тела. Тук и Сега.

Чествайте и вие.

Мария Магдалена и ИИсус Христосвторник, 23 септември 2014 г.

На този етап ние сме отворили всички врати пред пред вас.Мили мои ангели, какви са вашите препоръки към мен в сегашната ситуация? Как да се справя отново с гнева и отчаянието, какви са перспективите пред мен? Изглежда че всичко вече е казано многократно и все пак като че ли не е достатъчно, нещо липсва . Много силно е усещането, че двата ми свята не се спояват; те съществуват истински – великолепните пространства и енергии на Новия Свят, но и тъмните нощи и дни на душата - чувството, че отново нищо няма да стане, че земята не иска тези кодове, че хората са заслепени от зомбиралите ги навици и пристрастявания и искат да си спят. Блъскам се като пеперуда в буркан и не мога да намеря отвора отново. Знам дори, че го има, ама пак се чувствам така – моля, помогнете ми да влея промяна ,свежа енергия, нещо ново и различно.

При всеки нов предел, при всяка нова прекрачка трябва да преминеш не само през своите, но и през колективните вярвания по темата, по която работиш – това са могъщи магнитни полета, на които все едно стои пазач с надпис: „Преминаването забранено”. И ти искаш, искаш да отидеш по-нататък, ала този надпис те спира. Ти се обръщаш просълзена назад и не виждаш какво би правила там. Целият ти живот, всеки един негов миг е отдаден на една-едничка цел – да преминеш през тази бариера. Обаче Пазачът с надписа ти казва, че това е опасно, пък и направо невъзможно. „Какво да правя” – питаш се ти тогава – та аз затворих старите врати, а тук път няма. Кой ще ми го позволи? И защо точно пък на мен?

Мила моя звездна Роза – ние използваме тези образи, за да ти представим ясно положенията по пътя, но тук не става просто въпрос за сравнения, а за съвсем обективни реалности. Във финия план изкривените представи на човечеството се струпват в огромен пласт от гроздове, които като зловеща мъгла застават по пътя на онези, които са дръзнали да променят статуквото. Те плашат, карат хората да се връщат назад към не особено бляскавото, но сигурно съществуване в старите модели.

Нека сега ти кажем едно. Надписът е фалшив. Нищо че милиарди и милиарди хора преди теб са повярвали в това и са го приели за даденост. Надписът е фалшив. В много други опитности може би е било целесъобразно да не преминаваш тези бариери, докато си във физическото тяло. И тогава сме ти казвали, че не е времето, че трябва да изчакаш, да направиш каквото можеш в съществуващите в момента условия.

А сега сме ти казали многократно, че именно в този живот е моментът да прекрачиш тези бариери. И ценното е да ги прекрачиш именно докато си в човешкото тяло – с неговите стари програми, непрекъснати страхове за болести и оцеляване. Защото когато си от другата страна ти и бездруго имаш всички потенциали. Чудото е да преминеш тези гранични зони, по които лаят кучета и да освободиш даровете за себе си и за хората във физически тела.

И когато спреш пред фалшивия надпис и се уплашиш, а назад не ти се връща, започва блъскането на пеперудата в буркана. Започва отново бунтът, отчаянието, тъмната нощ на душата ,желанието да напуснеш планетата, която – с моделите си, ти забранява сякаш да разгърнеш пълния си творчески потенциал.

А ние ти казваме: „Премини – вход свободен”. Защо точно ти ли, Ваня? Защо точно ти да заслужаваш? По една проста причина – защото си стигнала дотук. Стигнала си до тази порта, до този нов праг на промяна. Защо толкова много прекрачки ли? Но, вълшебна, кой се катери по баирите? Кой? Никой не би те осъдил ако се задържиш в някоя долина и такава плато на сметанена благодат има и за теб и ти го знаеш. Затова прекрачваш праговете. Не че процесът някога ще спре; имаше такива тежки катинари, толкова болезнени задачи, които пожела да освободиш по пътя си, че не спря и за миг и това бе по-усилната част. От перспективата на Духа благодатта винаги си е била с теб, но от човешка перспектива настъпва един момент, от който натам ще я живееш изцяло.

Висшият Аз е определил тези жалони по пътя ти, но ти и само ти решаваш дали да преминеш през тях или да останеш на по-сигурно място (и нека уточним, че тази "сигурност" е удобство на ума, но тя е и голяма заблуда. Истинската сигурност идва единствено то връзката с Духа.). Никой дух, никой ангел, нито бог са те подтиквали по принуда да правиш каквото и да било.

Да, време е за нов скок, за нова промяна. Приветстваме всеотдайността ти, решението да се отдадеш 100 процента, да промениш навиците си.

Кое доколко е възможно? Абсолютно всичко е възможно в тези уникални дни на отваряне. Защо тогава не го виждате ли? Защото много от вас дори не се запътват към тези вътрешни, фини пространства, други засядат в долините на заблудите, трети застиват пред някои от фалшивите надписи пред бариерите и решават, че те са дотам. Не е нужно да повтаряме отново и отново, че ние не осъждаме нито един избор.

Защо светът ти не отразява още всичко това? Знаеш отговора много добре – има разминаване във времевите пластове. Когато префиниш вибрациите, излизаш малко напред във времето, или по-скоро извън него. Това те поставя в едно усещане за безтегловност и непринадлежност, от което на човешкото аз му става много страшно и на много от вас това пречи да продължат полета.

В същото време именно когато не се уплашиш и продължиш през собствените си въображаеми лимити, идват и истинските дарове на материализацията. Защото  за всеки експеримент се иска смелост и решимост да спреш вътрешните гласове на съпротива и съмнение.

На този етап ние сме отворили всички врати пред пред вас. Ние винаги ви помагаме – можем да облекчим до голяма степен страданията ви, но най-"трудната" част е там, че не можем да изживеем всичко това вместо вас. А за да получите даровете на новото време, просто следва да изживеете всички етапи на процеса – въздигането, устрема, после бездните на отчаянието, връщането назад, стагнацията, новия пробив и устрем – такива са циклите и това ние не можем да ви спестим, колкото и да ви обичаме. Можем само да продължим да ви показваме пътя, както и неоспоримия факт, че след всяка премината мъглива и здрачна област идва още по-нов и светъл хоризонт. Ние не поставяме лимити пред вас – все още вие сами си ги поставяте.

Другото объркване идва от факта, че много от вас си представят ангелската помощ като моментно удовлетворяване на човешките ви желания, а много често това не е така. Наистина, Висшият Аз може да ви даде моментни награди, но това става с цел да видите, че всичко е истина, че нещата се случват. После той/тя/то несъмнено ще ви преведе и през всичките ви неадекватности и стари болежки. Но вие и сами искате това, нали?

Може би много от вас си представят, че ще дойде миг в който няма да имате човешки емоции, ще живеете в някакъв вакуумен свят, стерилизиран от преживявания, люшкания и емоции.

Докато има пристрастявания, тежки енергии, блокажи, страхове, които не са за вашето най-висше благо, наистина ви вредят и ние ви помагаме по всички възможни начини да ги преодолеете, то пълната липса на емоции и движение би направила света ви наистина блудкав, вял, без подправки и вълнение. Облян от Искрящата Интегрираща Светлина и от осъзнаването ви обаче, тия емоции няма да ви яхват като яростни експлоататори, а ще бъдат просто ваши разнообразни енергийни блюда, които ще опитвате периодично като истински ценители. Тъгата – доколкото я има, ще бъде светла като стиховете на символизма, а отчаянието – само бегъл миг на преход, контраст, който да подчертае миговете на възкръсване и Просветление.

И нека те уверим, че промяна в статуквото няма как да не настъпи. Човешката логика ви кара да мислите, че има случаи, в които – каквото и да правите, колкото и добри да сте, колкото и светлина да давате, няма да бъдете възнаградени, дори напротив – може да ви се присмеят, да ви ограбят, възползвайки се от невинността и наивността ви.

Божията логика не е такава обаче. Довери се на Висшия Аз, на самата себе си в своята многоизмерност, на пътя си. Да, може би не толкова много хора все още разбират тази логика, но ти вече би трябвало да си я усвоила и интегрирала. И да излъчваш всяка минута знанието, че ти дори не трябва да заслужаваш каквото и да било, защото СИ това по подразбиране.

Твоето изобилие идва пряко от светлинния ти коефициент. За теб това е истината. Тя е осигурена с обезопасяващи въжета, така че спокойно можеш да оставиш притесненията настрана и да се впуснеш в радостно творчество.

Тъй като връзките ти сега се преместват от слънчевия сплит към сърцето,оставяйки старите сигурни опори на бутни-дръпни, на очакванията, на тесните алъш-вериши ,ти се струва ,че губиш хората около себе си, а всъщност е тъкмо обратното – ти ги печелиш, започваш да ги виждаш в нова, много по-богата светлина.

И в заключение искаме да добавим, че много от вас си представят нещата като едно моментно слизане на Райска благодат – нещо като Deus ex Machinaкато историята за мъжа, който не е могъл да се ожени за аристократката, защото е от скромно потекло и изведнъж се оказва, че е син на венециански граф. В много от случаите това е пълна истина – тъй като голяма част от вас са истинска светлинна аристокрация. Ще ви даде ли това земни титли и владения? Най-вероятно не. Светлинната титла най-напред ще ви отнеме всичко, ще измъкне всички черги изпод краката ви, за да се научите да черпите богатство и самочувствие най-вече от Божествените си качества и вътрешната светлина. След това ще можете да преизградите целия си живот – здравето, връзките, притежанията, работата в напълно нови модели.

Много дълго време няма да можете да виждате следващия си приход именно поради тези причини – за да се научите да се доверявате на единствено сигурния си финансов съветник – Духа. Да, това ще предизвиква пристъп на най-разнообразни емоции – страх, завист, чувство за непълноценност, отчаяние – но това са и целите на подобно разтоварване. Именно разтоварване. И когато се отпуснете напълно, ще видите, че всички желани от вас материализации започват да се случват леко и безпроблемно, по начини, които са били предполагани и по такива, които въобще не сте могли да вземете предвид, защото сте си правили сметките без кръчмаря – план А душата ви

Каквито и признаци да показват временно тялото, емоциите, материализациите, помнете едно – не тялото определя, а духът, макар и да са ви учили обратното. Започнете с енергията – ако имате изобилна, здрава, плодородна, блестяща, лъчезарна енергия, тя неминуемо ще се материализира според вашата уникална жизнена програма. и това ще стане синхронизирано с висшето благо на всички.

Бъдете щастливи и благословени, защото заедно преминавате поредния праг на осъзнаване на Любовта и Единението.

Чакат ни безкрайно радостни срещи, нови проекти, начала и светли духовни домове.

АА Михаил, Мелхиседек, Рафаил, ИИсус Христос, Санат Кумара ,АА Метатрон и майка Мария.


четвъртък, 17 юли 2014 г.

В сърцевината на всеки ден, час и секунда от вашия живот е скрито зрънце скъпоценност – то може да променя формата, вида, цвета, аромата и вкуса си, но в неговото ядро винаги има само едно – чиста Божественост.

Тъй и ние – повтаряхме и ще повтаряме, че към вас, във вас, от вас иде и се лее чудна благодат. Въпрос на едно просто префокусиране вече е да се пренастроите към тези струящи вълни на ярко бяла златиста светлина, която се лее като миро и ви помазва с гласа и състоянието на вашата собствена Божественост.

Блажени са просветените, блажени са и непросветените по Пътя, защото тяхно е царството небесно. Да, възлюбени – онези души, които точно сега са избрали да участват в най-турбулентните точки на земята също получават Божия благослов. Защото няма и не имало опитност, която да не води до осъзнаване, израстване и милост.

В момента вие имате избор от много слоеве реалност. Всеки от вас може да реши в коя прослойка да остане – Висшият аз ще ви покаже пътя, както и къде колко да престоявате.

Много от вас в момента престояват в по-ниски вибрационни слоеве не защото все още имат договори, а защото не са разбрали, че тези договори са приключили, а също така от инерция, страх от промяната и неразбиране на общите процеси. Ние не бихме осъждали никога вашите избори. И все пак – проверете още веднъж – не искате ли и вие да направите вашия преход. Помнете – онези, които не са преминали своите предели и не са получили паспорти за достъп, няма да могат да направят петото измерение (и по-нагоре) своя реалност на земята, тъй като за тях то ще остане химера – бълнуване на група внезапно полудели хора. Ако вие обаче застанете с име, дух, плът и тяло в новите вибрационни слоеве, тогава вече ще имате възможност да ги изградите на земята за себе си и всеки, който пожелае да участва заедно с вас.  Знайте също така, че онези от вас, които имат достъп но най-високите измерения не изчезват напълно за останалите – те могат да превключват реалностите като програми на телевизионен приемник.

Искаме да ви напомним, че – колкото и помощ да получавате отвън, пробивът в осъзнаването си остава ваше дело, вие следва да го изживеете, отработите, измайсторите сами. Ангелите ще ви помагат по всички начини, но вие трябва да се осмелите – да кажете истината си на глас, да се подпишете под нея, да бъдете различни, да се доверите, че този нов път няма да ви доведе до просешка тояга, бидейки в разрез с много общоприети начини за оцеляване.

И когато се осмелите, създавате една нова стъпка пред себе си, и после още една и още една и така до безкрай…..едва когато вие напуснете инерцията и кажете: „Нека го направим заедно, каквото и да става”, ни давете правомощия да ви помогнем. Докато се съпротивлявате, спорите, по вселенски закон ние не само няма да ви разубеждаваме, а напротив – ако вашите съмнения преобладават, следва именно тях да материализираме. Виждате ли – ако тропате и се инатите, никой няма да ви разубеждава. Оставате там, където сте пожелали. И за това никой няма да ви осъди - то е вашето свещено право на избор. А пък ние ще търсим отново и отново пътища към вашите сърца и души – онова златно сечение, в което човешка и Божествена истина се пресичат и превръщат в едно ново цяло.

И все пак, възлюбени – сърцата ви греят както никога досега, душите ви са надигнали глави като кокичета след тежка зима, пробили снега и обърнали зов към бога и към себе си за нови начала и невидяна благодат.

И думам ви за сетен път – това е точно ТАКА. Изберете и ще ви се даде. Осмелете се и ще пробиете. Разтворете ръце и сърцето ви ще избухне в хиляди пламъци, озаряващи планетата и необята със своята многоизлмерна красота и любов.

И оставам си все тъй ваш покорен служител и небесен покровител.


Йешуа.

вторник, 3 юни 2014 г.

За Духовния Учител на Новото Време.


„На човечеството са необходими не светци и гурута, проповядващи от катедри и пиедестали, а реални хора от плът и кръв, които сами са изпитали тъмнината и светлината и са способни без осъждане да приемат и едното и другото. Вие ставате човешки ангели в момента, когато дръзнете да се срещнете лице в лице със собствената си тъмнина и я приемете. Това прави светлината ви чиста и силна. Животът ви поддържа.”
Йешуа през Памела Крибе

Само нека не се хващаме отново за думите – естествено, че всеки човек по свой начин е Духовен и  всеки е Учител; просто някои хора в момента са призвани да се изправят отпред, да говорят, да се разкрият. И всички те – като мен самата, си казват – е да, ама ние не сме съвършени. Моят верен спътник – Голям Батя - АА Михаил (о да – Новите Учители обожават да се майтапят), винаги ми казва така: „От теб не се очаква съвършенство, а само честност и постоянство.”

В този ред на мисли – може би има някои, които идват  на тази Земя чисти и неопетнени, безкармени и безгрешни, но – голяма част от онези, които в момента се изправят пред другите с безценни истории за разказване, са се потапяли многократно дълбоко в човешкото с една свята цел – да го изпитат във всичките му форми, за да могат после да покажат на другите „въздигане”-то – ако е желано, над ниските аспекти на човешките драми и борби. Но крайната цел не е да се изтрие и заличи всичко човешко…

В този род на мисли тези Учители – макар и изцяло свързани с Духа Си, изглеждат съвсем по човешки, говорят човешки, изразите и движенията им са напълно човешки и именно това е целта. Духът слиза в ниските тела не за да ги унищожи и изтрие всяка следа от его и от емоция, а напротив – за да ги обгради и изпълни с любов – нищо повече от това. Всеки от нас е като холограма на цялото. Ние съдържаме на някакво ниво – докато сме в тела, целия набор от емоции – от най-тъмните до най-високите. Така че е излишно който и да било от нас да претендира за съвършенство и изключителна принадлежност към някакви абстрактни висини. Аз лично не предявявам такива претенции, достатъчно ясно съм го заявявала винаги.

От друга страна ние сме съвършени именно такива, каквито сме, с всичко онова, което сме преживели и за което сме се „борили” – то е оставило някаква малка следа върху нас – това са „белезите” от нашите битки, атестат за нашата храброст. Друг е въпросът, че борбата върви към приключване за осъзнатите. 

Към Духовния Учител често биват отправяни две крайни претенции.

  1. Да бъде безтелесен, беземоционален и безстрастен, да няма никакви физически необходимости – духът бива възприеман като статично бездействие и съзерцание, това е традиция на много стари школи, при които плътта и човешките емоции са заклеймявани като „грешни”.
  2. Да има вечни и нeразрушими материални доказателства за онова, което говори – ако преподава Изобилие, да има милиони в банката, ако говори за любов – поне 20 години брак зад гърба си – това е по-съвременна тенденция. Тук има един основен пропуск – Учителят не бива възприеман като личност, която се движи по Път, който може да я отведе до различни житейски преживявания с цел натрупване на опитност. Така и най-добрият преподавател може да банкрутира и да се разведе. Но – имайки в себе си Божествените модели за Любов и Изобилие, той - разбира се, може да ги пресъздаде пак в материална форма, при това в още по-блестящ вариант. Важно е не самото притежание, а умението да твориш.

Аз лично чувствам все по-осезаемо приливите на Светлина, екстаза на Духа, но – от друга страна, не крия и не се боря с емоциите и човешките си черти – просто ги оставям да си кажат приказката и ги пълня със светлина и любов. След това наблюдавам какво става. Не съм невъзмутима, много неща все още ме плашат, стресират, понякога обиждат – и какво от това? Всичко отминава бързо, всичко тече – днес го има, утре – не…..вчера нещо ме е разлюляло, днес съм ясно слънце….непрекъснато следя материализацията и коригирам при нужда.

Наблюдавам как много хора не смеят да мръднат от страх да не им „скочи” егото или да не покажат някоя емоция и слабост, да не направят – недай боже, грешка! Но както казва АА Михаил през Рона Хърман– „Вие ще имате его до края на дните си – няма как да го унищожите”. Въпросът е крайната дума да има цялото, което не е – забележете, Духът без егото, а Духът, нежно прегърнал въпросното. В този ред на мисли през изминалата година направих много изяви, нетипични за пъзливото ми его, което обича да стои на тъмно, та да не го гледат и обсъждат много-много, че страх, страх…..малеееееееееееее……..

Да, страшновато е – може някой да ви се присмее, да ви нарече ку-ку… Други отделни личности – независимо едни от други, ще ви пращат дълги фермани с техни си сказки или мисловни анализи за вашите изяви, а вие ще се чудите и маете защо тези ферманисти не се грижат първо за техните си особи, а хвърлят луд труд да се занимават с вашата. Самият акт на анализиране в тия случаи не е израз на любов и подкрепа към вас, а материализация на нечие желание за правота и единствено верен критерий. Интуицията е много бърза – тя за секунди преценява коя вибрация е близо до нас и коя – не. В съответствие с това – което не ни хареса, изключваме, а което ни хареса – утвърждаваме с подкрепата и любовта си. As simple as that. В същото време всеки може да прави каквото си иска и ако ние се засягаме от нечии чужди действия, това пък вече си е наш проблем за изчистване. Но то пак е за добро – защото след всяко честно вътрешно пресяване, ставаме още по-силни и единни в собствената си Истина. Така че схващате мисълта ми – няма какво лошо да се случи, ако се изявявате. Но ако не направите крачките, съвсем нищо няма да се стане – ето това вече наистина е сигурно.

„Кучетата лаят, керванът си върви” -  звучи малко грубо, но е много полезна за осъзнаване фраза. И тук „кучетата” не са онези другите – лошите и нисковибрационните, а колективните ни сенки и усещането за „правота”. Хиляди векове се изтребвахме взаимно, защото ни беше трудно да научим един единствен и крайно прост урок – ако имаме някакъв критерий, сме в пълното си право да го прилагаме върху себе си, а различните оставяме на мира – не ги мушкаме с мненията си за това какви трябва да бъдат те, не ги колим, не ги хвърляме в огъня. След този изблик на останала горчивина, ще кажа и друго - всеки човек по природа е високовибрационно, сияйно същество; сама не го вярвах, но все повече започвам да го проумявам, най-вече – защото взех да виждам тази Светлина у хората. А я виждам у тях, защото се осмелих да погледна моята собствена.

Така че аз предлагам един нов вариант на Духовния Учител – човек, който познава в дълбочина земното  – тъгата, болката, гнева и страха и тъкмо от тази позиция се е научил да се изгражда като Дух в материалното; човек, който може да се смее от сърце и да плаче открито – личност, която лесно и бързо прощава, върви напред и действа решително според интуицията и напътствията на Духа си, отпускайки останалото да се подреди според висшето благо за всички. Човек, който цени и самотата, и връзките, и приливите, и отливите, разбирайки, че в живота има място за всякакви периоди - време за изпитания и време за разцвет. Човек, който не спира да търси и да се развива във всички отношения, като в същото време знае, че е съвършен и СЕГА – именно такъв, какъвто е!  Той може да е мъж или жена, млад или стар, черен или синкав, тънък или едър, сам или женен с 10 деца, аскетичен или потънал в красота и изящество….Духовен Учител, който прегръща сладостно Изобилието, който може да танцува диво и сексуално (ако желае, естествено – но аз лично много държа на тая клауза!), да скача и да се шегува като дете, да пее, да рецитира, да канализира, да се изразява творчески по всякакви начини. Да бъде не безплътна мараня, а Сияен, страстен Дух в здраво и доволно тяло.

Мили приятели, тъй като много от вас се готвят да направят тази крачка и ме питат за съвет, ще ви кажа – готова рецепта няма. Но слушайте сърцата си, защото никой друг – ни лекар, ни аналитик, ни учен, ни гуру (нищо против тях, просто не са крайна инстанция), не може да ви даде пълна оценка за това Кои Сте и какво можете. Само вие и вашият Дух знаете цялата истина, другите ви дават само частично огледало – криво или не – те ви учат на много, но крайното решение взимате само вие. Затова нека смело захвърлим прангите на страховете и смазващите ограничения на старото, за да запеем в единен хор песента на Майсторите, възлюбили човешкото у Себе си.

Материалът е написан през 2011.