четвъртък, 17 юли 2014 г.

В сърцевината на всеки ден, час и секунда от вашия живот е скрито зрънце скъпоценност – то може да променя формата, вида, цвета, аромата и вкуса си, но в неговото ядро винаги има само едно – чиста Божественост.

Тъй и ние – повтаряхме и ще повтаряме, че към вас, във вас, от вас иде и се лее чудна благодат. Въпрос на едно просто префокусиране вече е да се пренастроите към тези струящи вълни на ярко бяла златиста светлина, която се лее като миро и ви помазва с гласа и състоянието на вашата собствена Божественост.

Блажени са просветените, блажени са и непросветените по Пътя, защото тяхно е царството небесно. Да, възлюбени – онези души, които точно сега са избрали да участват в най-турбулентните точки на земята също получават Божия благослов. Защото няма и не имало опитност, която да не води до осъзнаване, израстване и милост.

В момента вие имате избор от много слоеве реалност. Всеки от вас може да реши в коя прослойка да остане – Висшият аз ще ви покаже пътя, както и къде колко да престоявате.

Много от вас в момента престояват в по-ниски вибрационни слоеве не защото все още имат договори, а защото не са разбрали, че тези договори са приключили, а също така от инерция, страх от промяната и неразбиране на общите процеси. Ние не бихме осъждали никога вашите избори. И все пак – проверете още веднъж – не искате ли и вие да направите вашия преход. Помнете – онези, които не са преминали своите предели и не са получили паспорти за достъп, няма да могат да направят петото измерение (и по-нагоре) своя реалност на земята, тъй като за тях то ще остане химера – бълнуване на група внезапно полудели хора. Ако вие обаче застанете с име, дух, плът и тяло в новите вибрационни слоеве, тогава вече ще имате възможност да ги изградите на земята за себе си и всеки, който пожелае да участва заедно с вас.  Знайте също така, че онези от вас, които имат достъп но най-високите измерения не изчезват напълно за останалите – те могат да превключват реалностите като програми на телевизионен приемник.

Искаме да ви напомним, че – колкото и помощ да получавате отвън, пробивът в осъзнаването си остава ваше дело, вие следва да го изживеете, отработите, измайсторите сами. Ангелите ще ви помагат по всички начини, но вие трябва да се осмелите – да кажете истината си на глас, да се подпишете под нея, да бъдете различни, да се доверите, че този нов път няма да ви доведе до просешка тояга, бидейки в разрез с много общоприети начини за оцеляване.

И когато се осмелите, създавате една нова стъпка пред себе си, и после още една и още една и така до безкрай…..едва когато вие напуснете инерцията и кажете: „Нека го направим заедно, каквото и да става”, ни давете правомощия да ви помогнем. Докато се съпротивлявате, спорите, по вселенски закон ние не само няма да ви разубеждаваме, а напротив – ако вашите съмнения преобладават, следва именно тях да материализираме. Виждате ли – ако тропате и се инатите, никой няма да ви разубеждава. Оставате там, където сте пожелали. И за това никой няма да ви осъди - то е вашето свещено право на избор. А пък ние ще търсим отново и отново пътища към вашите сърца и души – онова златно сечение, в което човешка и Божествена истина се пресичат и превръщат в едно ново цяло.

И все пак, възлюбени – сърцата ви греят както никога досега, душите ви са надигнали глави като кокичета след тежка зима, пробили снега и обърнали зов към бога и към себе си за нови начала и невидяна благодат.

И думам ви за сетен път – това е точно ТАКА. Изберете и ще ви се даде. Осмелете се и ще пробиете. Разтворете ръце и сърцето ви ще избухне в хиляди пламъци, озаряващи планетата и необята със своята многоизлмерна красота и любов.

И оставам си все тъй ваш покорен служител и небесен покровител.


Йешуа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар