вторник, 10 септември 2019 г.


За обновлението на клетката. Послание от АА Михаил и Крион.

Здравейте, тук сме АА Михаил и майстор Крион, за да ви разкажем какво предстои в етапите на Възнасяне.

Вие започнахте един процес с огромно настроение и нетърпение. Ентусиазмът ви преливаше и изведнъж ви стана ясно какъв е Космическият закон, как работи той. Имаше прилив на много спомени за Дома. Имаше Лъвски скокове, излитане. После разочарование, преглъщане на нови и нови невъзможности и стопове по пътя, на нови и нови не-та, попарващи някои от най-съкровените ви мечти.

Всичко, което изживявате, е танц на сливане и разминаване между визията и погледа на висшия аз и усещанията на човешкия.

Висшият аз винаги вижда голямата картина, постижението, напредъка, човешкият има своите светли дни, но често се спъва в някое препятствие, не виждайки, че то е част от пътя и в крайна сметка води до още по-голям прогрес.

В погледа на Висшия Аз винаги има разцвет, ново начало, преходи, но не фатални, а разгръщащи; ограничения – но не вечни, а преодолими; страдания – но не съсипващи, а издигащи.

Ние ви предупредихме честно, че процесът по изчистване на сенките от миналото е мащабен и предизвикателен. Обяснихме ви, че това е майсторска задача, изискваща много любов, постоянство - умението през кризата да сътворявате отново и отново вашата мечта с помощта на ангелите и възнесените си Учители.

Мнозина от вас се интересуват от възможностите на Светлината. Тук имаме предвид пълноспектърната Светлина, която идва от Великото Централно Слънце през сърцата на Бащата/Майка Бог. Части от тази Светлина са спрели да проникват Планетата Земя преди еони време. Достъпът е спрян, тъй като Гайа – по ред причини, които сега няма да изреждаме, е започнала да губи връзка с мощните вибрационни решетки, поддържащи тези честоти. Решетките са останали в ефира, но енергийно ръждясали и непълно функциониращи.

Всичко е взаимосвързано. За да върнете ЕСК  - Естествения Светлинен Капацитет на човека, превръщайки Хомо Сапиенс в Хомо Луминус, е необходимо всеотдайно да възстановите всички елементи. Първо – да се осъзнаете ментално, припомняйки си великите истини на всемира, второ – да изчистите кармичния багаж, трето – да се изпълвате със светлина, работейки с великите космически пламъци и приемайки нови и нови светлинни пакети от Висшия си Аз и Всемира. Четвърто – да възстановите Космическите решетки, защото е извънредно трудно само единици да поддържат различен светлинен капацитет, макар и някои аватари и преродени Възнесени Учители да са правили именно това. Пето – паралелно с всичко изредено, непрекъснато да въздействате върху ДНК и основните светлинни спусъци, скрити във вашите етерни и физически тела, да разгръщате Кундалини и жизнените огньове заедно с Космическите.

Разбира се – вие имате и „нормален” живот освен всички тези благородни задачи. Доверете се на Духа – той ще ви покаже извънредно ясно кога е време за Космически задачи и яка светлинна работа и кога - за другите ви приоритети. Но помнете – няма задача, която да не е светлинна, стига да го осъзнаете. Т.е. – не само активациите и светлинните сбирки са част от процеса, но и животът. Вашата грижа за бита, за близките, всеотдайността ви в работата също е част от голямата задача. Целта е просто да бъдете във вашия енергиен поток и да не се оставяте да ви въвлекат в неваши води. Когато усещате къде е именно вашата лична златна река, тогава – каквото и да правите, то ще е светлинно. Ще намирате време за всичко и ще съчетавате всички страни на нещата. Помнете – намирате се в ерата на и-и. И това, и онова. Този факт също може да се окаже подвеждащ, ако още не сте определили вашите истински приоритети. Тях винаги ще можете да съчетаете. Отново – ако се хвърляте на не ваши мечти, те ще трябва да отпаднат. Отначало ще ви бъде мъчно, но после ще го разберете.

Част от сегашната ви работа, е да се свържете с Великото Централно Слънце и да възстановите един поток от изгубени в Атлантида честоти, които ще помагат на вашето физическо тяло да изпълни клетката с лъчиста светлина.

Клетките за различни, но всички те имат единно етерно ядро, което винаги съдържа светлина. В енергийната аура на всеки орган има основна матрица, непрекъснато произвеждаща необходимите за този орган клетки – първо на фино, и после на физическо ниво. В тези матрици, както и в етерното тяло, се съдържа целият софтуеър, необходим за непрекъснатото преизграждане на телата. Вашите тела са най-напред, вълна-процес, и чак след това – материя.

В процеса на деволюция сте изгубили до голяма степен качеството на вълната. Телата са създадени по дизайн, който непрекъснато се обновява чрез светлинни импулси, пресъздавайки по този начин един на практика вечен поток, който може да бъде преориентиран и пренасочен в даден момент към по-висока честота. Така е било в зората на човечеството и вашият Свещен разум помни това много добре.

Към сегашния момент към енергийните матрици са включени мощни стопиращи механизми, които единици са могли да деактивират, при това – не напълно.

Целта на повечето души обаче, е да направят този процес съвместно, да го превърнат в колективно достояние, така че и цялата планета да поддържа Естествения Светлинен Капацитет на човешкото тяло.

Всяка промяна е свързана с много катаклизми, тъй като има мощни индустрии, разчитащи именно на човешките недъзи за своето оцеляване. В това няма нищо лошо, но пренастройването със сигурност ще надига силни вълни на отрицание, паника, негативизъм.

Това е причината процесите да вървят по-бавно, отколкото се иска на вътрешното ви дете. Когато то плаче – покажете му обаче вътрешната картина – то веднага ще види в нея вечния живот, неугасващата светлина, постигнатата цел.

Има малки групи, които - чрез всеотдайността и любовта си, ще могат да работят под специален космически имунитет. Външно те няма да се отличават от другите, но вътрешно вече ще виждат повече от ярко пищните резултати на труда си. В точно избран от висшия им аз момент, ще могат да се зарадват и на първите физически промени. В крайна сметка – това е вашата цел. Да въздействате благоприятно върху физическото тяло, да го направите по-здраво, жизнено, творческо, чувствено, дълголетно.

Сегашната ви задача е клетката. В точния период ще освободите от Централното Слънце един основен лъч, който ще има перманетнен достъп до всяка етерна и физическа клетка във вашето тяло, изпълвайки я с честоти, които в крайна сметка ще отблокират стопиращите програми, които изведнъж спират енергийния поток и органите започват всъщност да изсъхват и стареят.Този енергиен поток ще може да отблокира и някои кармично привнесени недомогания, но само ако е дошъл моментът ви за това. То се преценява от вашия Висш Аз, както и от кармичните бордове. Вие можете със сигурност да ускорите този процес чрез личното си израстване.

Това е ключов елемент в еволюцията ви, тъй като тази връзка досега не е сработвала. Тя става възможна вече в няколко точки по Земята и то точно заради цялата просветителска, светлинна, активационна дейност, която сте провеждали досега.

Не мислете какво не е ставало досега. Уповавайте се единствено на онова, което предстои.

АА Михаил и Крион


За обновлението на клетката.

Здравейте, тук сме АА Михаил и майстор Крион, за да ви разкажем какво предстои в етапите на Възнасяне.

Вие започнахте един процес с огромно настроение и нетърпение. Ентусиазмът ви преливаше и изведнъж ви стана ясно какъв е Космическият закон, как работи той. Имаше прилив на много спомени за Дома. Имаше Лъвски скокове, излитане. После разочарование, преглъщане на нови и нови невъзможности и стопове по пътя, на нови и нови не-та, попарващи някои от най-съкровените ви мечти.

Всичко, което изживявате, е танц на сливане и разминаване между визията и погледа на висшия аз и усещанията на човешкия.

Висшият аз винаги вижда голямата картина, постижението, напредъка, човешкият има своите светли дни, но често се спъва в някое препятствие, не виждайки, че то е част от пътя и в крайна сметка води до още по-голям прогрес.

В погледа на Висшия Аз винаги има разцвет, ново начало, преходи, но не фатални, а разгръщащи; ограничения – но не вечни, а преодолими; страдания – но не съсипващи, а издигащи.

Ние ви предупредихме честно, че процесът по изчистване на сенките от миналото е мащабен и предизвикателен. Обяснихме ви, че това е майсторска задача, изискваща много любов, постоянство - умението през кризата да сътворявате отново и отново вашата мечта с помощта на ангелите и възнесените си Учители.

Мнозина от вас се интересуват от възможностите на Светлината. Тук имаме предвид пълноспектърната Светлина, която идва от Великото Централно Слънце през сърцата на Бащата/Майка Бог. Части от тази Светлина са спрели да проникват Планетата Земя преди еони време. Достъпът е спрян, тъй като Гайа – по ред причини, които сега няма да изреждаме, е започнала да губи връзка с мощните вибрационни решетки, поддържащи тези честоти. Решетките са останали в ефира, но енергийно ръждясали и непълно функциониращи.

Всичко е взаимосвързано. За да върнете ЕСК  - Естествения Светлинен Капацитет на човека, превръщайки Хомо Сапиенс в Хомо Луминус, е необходимо всеотдайно да възстановите всички елементи. Първо – да се осъзнаете ментално, припомняйки си великите истини на всемира, второ – да изчистите кармичния багаж, трето – да се изпълвате със светлина, работейки с великите космически пламъци и приемайки нови и нови светлинни пакети от Висшия си Аз и Всемира. Четвърто – да възстановите Космическите решетки, защото е извънредно трудно само единици да поддържат различен светлинен капацитет, макар и някои аватари и преродени Възнесени Учители да са правили именно това. Пето – паралелно с всичко изредено, непрекъснато да въздействате върху ДНК и основните светлинни спусъци, скрити във вашите етерни и физически тела, да разгръщате Кундалини и жизнените огньове заедно с Космическите.

Разбира се – вие имате и „нормален” живот освен всички тези благородни задачи. Доверете се на Духа – той ще ви покаже извънредно ясно кога е време за Космически задачи и яка светлинна работа и кога - за другите си приоритети. Но помнете – няма задача, която да не е светлинна, стига да го осъзнаете. Т.е. – не само активациите и светлинните сбирки са част от процеса, но и животът. Вашата грижа за бита, за близките, всеотдайността ви в работата също е част от голямата задача. Целта е просто да бъдете във вашия енергиен поток и да не се оставяте да ви въвлекат в неваши води. Когато усещате къде е именно вашата лична златна река, тогава – каквото и да правите, то ще е светлинно. Ще намирате време за всичко и ще съчетавате всички страни на нещата. Помнете – намирате се в ерата на и-и. И това, и онова. Този факт също може да се окаже подвеждащ, ако още не сте определили вашите истински приоритети. Тях винаги ще можете да съчетаете. Отново – ако се хвърляте на не ваши мечти, те ще трябва да отпаднат. Отначало ще ви бъде мъчно, но после ще го разберете.

Част от сегашната ви работа, е да се свържете с Великото централно Слънце и да възстановите един поток от изгубени в Атлантида честоти, които ще помагат на вашето физическо тяло да изпълни клетката с лъчиста светлина.

Клетките за различни, но всички те имат единно етерно ядро, което винаги съдържа светлина. В енергийната аура на всеки орган има основна матрица, непрекъснато произвеждаща необходимите за този орган клетки – първо на фино, и после на физическо ниво. В тези матрици, както и в етерното тяло се съдържа целия софтуеър, необходим за непрекъснатото преизграждане на телата. Вашите тела са най-напред, вълна-процес, и чак след това – материя.

В процеса на деволюция сте изгубили до голяма степен качеството на вълната. Телата са създадени по дизайн, който непрекъснато се обновява чрез светлинни импулси, пресъздавайки по този начин един на практика вечен поток, който може да бъде преориентиран и пренасочен в даден момент към по-висока честота. Така е било в зората на човечеството и вашият Свещен разум помни това много добре.

Към сегашни момент към енергийните матрици са включени мощни стопиращи механизми, които единици са могли да деактивират, при това – не напълно.

Целта на повечето души обаче, е да направят този процес съвместно, да го превърнат в колективно достояние, така че и цялата планета да поддържа Естествения Светлинен Капацитет на човешкото тяло.

Всяка промяна е свързана с много катаклизми, тъй като има мощни индустрии, разчитащи именно на човешките недъзи за своето оцеляване. В това няма нищо лошо, но пренастройването със сигурност ще надига силни вълни на отрицание, паника, негативизъм.

Това е причината процесите да вървят по-бавно, отколкото се иска на вътрешното ви дете. Когато то плаче – покажете му обаче вътрешната картина – то веднага ще види в нея вечния живот, неугасващата светлина, постигнатата цел.

Има малки групи, които - чрез всеотдайността и любовта си, ще могат да работят под специален космически имунитет. Външно те няма да се отличават от другите, но вътрешно вече ще виждат повече от ярко пищните резултати на труда си. В точно избран от висшия им аз момент, ще могат да се зарадват и на първите физически промени. В крайна сметка – това е вашата цел. Да въздействате благоприятно върху физическото тяло, да го направите по-здраво, жизнено, творческо, чувствено, дълголетно.

Сегашната ви задача е клетката. В точния период ще освободите от Централното Слънце един основен лъч, който ще има перманетнен достъп до всяка етерна и физическа клетка във вашето тяло, изпълвайки я с честоти, които в крайна сметка ще отблокират стопиращите програми, които изведнъж спират енергийния поток и органите започват всъщност да изсъхват и стареят.Този енергиен поток ще може да отблокира и някои кармично привнесени недомогания, но само ако е дошъл моментът ви за това. То се преценява от вашия Висш Аз, както и от кармичните бордове. Вие можете със сигурност да ускорите този процес чрез личното си израстване.

Това е ключов елемент в еволюцията ви, тъй като тази връзка досега не е сработвала. Тя става възможна вече в няколко точки по Земята и то точно заради цялата просветителска, светлинна, активационна дейност, която сте провеждали досега.

Не мислете какво не е ставало досега. Уповавайте се единствено на онова, което предстои.

АА Михаил и Крион


За обновлението на клетката.

Здравейте, тук сме АА Михаил и майстор Крион, за да ви разкажем какво предстои в етапите на Възнасяне.

Вие започнахте един процес с огромно настроение и нетърпение. Ентусиазмът ви преливаше и изведнъж ви стана ясно какъв е Космическият закон, как работи той. Имаше прилив на много спомени за Дома. Имаше Лъвски скокове, излитане. После разочарование, преглъщане на нови и нови невъзможности и стопове по пътя, на нови и нови не-та, попарващи някои от най-съкровените ви мечти.

Всичко, което изживявате, е танц на сливане и разминаване между визията и погледа на висшия аз и усещанията на човешкия.

Висшият аз винаги вижда голямата картина, постижението, напредъка, човешкият има своите светли дни, но често се спъва в някое препятствие, не виждайки, че то е част от пътя и в крайна сметка води до още по-голям прогрес.

В погледа на Висшия Аз винаги има разцвет, ново начало, преходи, но не фатални, а разгръщащи; ограничения – но не вечни, а преодолими; страдания – но не съсипващи, а издигащи.

Ние ви предупредихме честно, че процесът по изчистване на сенките от миналото е мащабен и предизвикателен. Обяснихме ви, че това е майсторска задача, изискваща много любов, постоянство - умението през кризата да сътворявате отново и отново вашата мечта с помощта на ангелите и възнесените си Учители.

Мнозина от вас се интересуват от възможностите на Светлината. Тук имаме предвид пълноспектърната Светлина, която идва от Великото Централно Слънце през сърцата на Бащата/Майка Бог. Части от тази Светлина са спрели да проникват Планетата Земя преди еони време. Достъпът е спрян, тъй като Гайа – по ред причини, които сега няма да изреждаме, е започнала да губи връзка с мощните вибрационни решетки, поддържащи тези честоти. Решетките са останали в ефира, но енергийно ръждясали и непълно функциониращи.

Всичко е взаимосвързано. За да върнете ЕСК  - Естествения Светлинен Капацитет на човека, превръщайки Хомо Сапиенс в Хомо Луминус, е необходимо всеотдайно да възстановите всички елементи. Първо – да се осъзнаете ментално, припомняйки си великите истини на всемира, второ – да изчистите кармичния багаж, трето – да се изпълвате със светлина, работейки с великите космически пламъци и приемайки нови и нови светлинни пакети от Висшия си Аз и Всемира. Четвърто – да възстановите Космическите решетки, защото е извънредно трудно само единици да поддържат различен светлинен капацитет, макар и някои аватари и преродени Възнесени Учители да са правили именно това. Пето – паралелно с всичко изредено, непрекъснато да въздействате върху ДНК и основните светлинни спусъци, скрити във вашите етерни и физически тела, да разгръщате Кундалини и жизнените огньове заедно с Космическите.

Разбира се – вие имате и „нормален” живот освен всички тези благородни задачи. Доверете се на Духа – той ще ви покаже извънредно ясно кога е време за Космически задачи и яка светлинна работа и кога - за другите си приоритети. Но помнете – няма задача, която да не е светлинна, стига да го осъзнаете. Т.е. – не само активациите и светлинните сбирки са част от процеса, но и животът. Вашата грижа за бита, за близките, всеотдайността ви в работата също е част от голямата задача. Целта е просто да бъдете във вашия енергиен поток и да не се оставяте да ви въвлекат в неваши води. Когато усещате къде е именно вашата лична златна река, тогава – каквото и да правите, то ще е светлинно. Ще намирате време за всичко и ще съчетавате всички страни на нещата. Помнете – намирате се в ерата на и-и. И това, и онова. Този факт също може да се окаже подвеждащ, ако още не сте определили вашите истински приоритети. Тях винаги ще можете да съчетаете. Отново – ако се хвърляте на не ваши мечти, те ще трябва да отпаднат. Отначало ще ви бъде мъчно, но после ще го разберете.

Част от сегашната ви работа, е да се свържете с Великото централно Слънце и да възстановите един поток от изгубени в Атлантида честоти, които ще помагат на вашето физическо тяло да изпълни клетката с лъчиста светлина.

Клетките за различни, но всички те имат единно етерно ядро, което винаги съдържа светлина. В енергийната аура на всеки орган има основна матрица, непрекъснато произвеждаща необходимите за този орган клетки – първо на фино, и после на физическо ниво. В тези матрици, както и в етерното тяло се съдържа целия софтуеър, необходим за непрекъснатото преизграждане на телата. Вашите тела са най-напред, вълна-процес, и чак след това – материя.

В процеса на деволюция сте изгубили до голяма степен качеството на вълната. Телата са създадени по дизайн, който непрекъснато се обновява чрез светлинни импулси, пресъздавайки по този начин един на практика вечен поток, който може да бъде преориентиран и пренасочен в даден момент към по-висока честота. Така е било в зората на човечеството и вашият Свещен разум помни това много добре.

Към сегашни момент към енергийните матрици са включени мощни стопиращи механизми, които единици са могли да деактивират, при това – не напълно.

Целта на повечето души обаче, е да направят този процес съвместно, да го превърнат в колективно достояние, така че и цялата планета да поддържа Естествения Светлинен Капацитет на човешкото тяло.

Всяка промяна е свързана с много катаклизми, тъй като има мощни индустрии, разчитащи именно на човешките недъзи за своето оцеляване. В това няма нищо лошо, но пренастройването със сигурност ще надига силни вълни на отрицание, паника, негативизъм.

Това е причината процесите да вървят по-бавно, отколкото се иска на вътрешното ви дете. Когато то плаче – покажете му обаче вътрешната картина – то веднага ще види в нея вечния живот, неугасващата светлина, постигнатата цел.

Има малки групи, които - чрез всеотдайността и любовта си, ще могат да работят под специален космически имунитет. Външно те няма да се отличават от другите, но вътрешно вече ще виждат повече от ярко пищните резултати на труда си. В точно избран от висшия им аз момент, ще могат да се зарадват и на първите физически промени. В крайна сметка – това е вашата цел. Да въздействате благоприятно върху физическото тяло, да го направите по-здраво, жизнено, творческо, чувствено, дълголетно.

Сегашната ви задача е клетката. В точния период ще освободите от Централното Слънце един основен лъч, който ще има перманетнен достъп до всяка етерна и физическа клетка във вашето тяло, изпълвайки я с честоти, които в крайна сметка ще отблокират стопиращите програми, които изведнъж спират енергийния поток и органите започват всъщност да изсъхват и стареят.Този енергиен поток ще може да отблокира и някои кармично привнесени недомогания, но само ако е дошъл моментът ви за това. То се преценява от вашия Висш Аз, както и от кармичните бордове. Вие можете със сигурност да ускорите този процес чрез личното си израстване.

Това е ключов елемент в еволюцията ви, тъй като тази връзка досега не е сработвала. Тя става възможна вече в няколко точки по Земята и то точно заради цялата просветителска, светлинна, активационна дейност, която сте провеждали досега.

Не мислете какво не е ставало досега. Уповавайте се единствено на онова, което предстои.

АА Михаил и Криончетвъртък, 30 май 2019 г.

Време е да изхвърлите камъните и да освободите емоционалните програми за бедност.

Послание от майстор Кутхуми и Куан Ин.

Привет, скъпи съ-искрици. Ние сме тук не просто за да говорим или да ви поучаваме, а за да
можем - във всеки миг да действаме в Светлината в името на вашето лично и общо благо. Затова не приемайте посланието ни просто като битове информация, по-голяма част от която така или иначе имате складирана в Свещения Разум, а като истинска практика, която тече докато минавате през редовете.

Вашият път минава през спирали, различни отклонения - както ви се струва, тунели, завои. Това е така, защото Пътят към Светлината е многоизмерен. Много неща са ви ясни и все пак не съвсем всичко. Така и трябва - да има мъничко мистика, инак целта на Пътя ви се губи - да израствате от мъглите към Светлика.

В началото вие се извисявате в един разбираем устрем. Та нали много от вас бяха загубили
Светлината векове наред и сега - отново усещайкти и вкусвайки я, се хвърлят с неистова жажда
към нея. Извисявате се и пиете, пиете жадно от Източника.

Камъните- болки често ви пречат в този устрем и вие ги изтиквате. Те се втърдяват - по телата ви -етерното, емоционалното, менталното. Във физическото тяло се образуват реални формации - тумори, тромби, камъни в бъбреци, жлъчка, свърхтегло, психически товари.

Няма как де процесирате всичтко наведнъж. Стъпка по стъпка. Напредвате, Движите се. Блестите все по-ярко. Сега - дори да ви е малко по-скучно, хванете мотиките и изкопайте камъните.

Разбийте ги с ултравиолетова любов и инфрачервена страст. Където не е станало с виолетов пламък и любов, ще стане с още виолетов пламък и любов. Никога да не ви свиди. Никога да не ви мързи от невяра. Заслужава си всеки миг.

Сега спрете за миг ежедневната дейност и се запитайте: Аз къде струпах камъните? Къте натиках товара, който не можах да поема наведнъж в полета си? Дай сега да го видим и да го освободим.

Намарете камъните - изкопайте ги, ако са се скрили. Освободете ги - да са извън вас. Направете си алпинариум от тях в някое музейно ваше място, но да не тежат в системите ви от тела.

Вижте, ние разбираме - много от тези камъни са се престорили на защитници, но за онези от вас, които навлизат във все по-нови фази на Възнасяне такъв вид защита не само вече не е
необходим, но е и вреден и натоварващ.

Изпейте си "Камъните падат" в един ваш, лиричен вариант. Освободете вътрешното ликтуване,
вижте дали това не са застояли емоционални програми или остарели схващания или втвърдени
страхове или вкостенен гняв. Трябва ли ви тези нежести да състаряват и сковават тялото ви?

Колкото и все още не винаги да ви изглежда че е така, истината е само една - физическото тяло
отрязава фини, вътрешни програми.

Аз идвам при вас с безкрайна любов и състрадание към болките ви. Мога да ви помогна - стига и вие да го искате и да го направите.

Дайте да ги изхвърлим тези камъни?

Аз СЪМ Куан Ин.

Драги мои съ-звездници в човешки тела.

Вие знаете достатъчно добре за програмите за бедност вече. Но не знаете, че има ограничителни програми и за емоционална бедност. Уви - те са все още много силни и ви карат да се ограничавате в любовта, да се боите от изказа на високи чувства и Божествени емоции, сякаш това е нещо патетично, демоде, не особено "готино."

Намирайте вашите си съвременни изкази на любовта, но не окастряйте диапазона, защото това
прави живота ви плосък, недостатъчно цветен. И после се оплаквате, че ви е тягостно и скучно.

Програмите за емоционална бедност са и един от най-големите пръти в колелата на Пламъците-близнаци, които - обратното, имат договор за изразяване на възможно най-многоцветни, преливащи и високо интензивни потоци на любов.

Този договор обаче понякога влиза в невероятен дисонанс с човешкото удобство да преседява в
един среден битов диапазон на изява на чувствата.

Бъдете Себе си. Сивото също е цвят и също има своите дори повече от 50 нюанса, но не бива да е единствения цвят. Особено когато не вие сте взели решението. Бъдете своята лична гама от цветове.

Разрешете си да освободите програмите за емоционална бедност, защото това е Пътят към
изявата на Любовта - безпрепятствено волна, естествена, спонтанна. Самата Любов ще ви
подскаже най-точния си израз и цвят в съвършения момент. Понякога може да е стилно
прибрана, а друг път - разпенена като океана в многоцветни фонтани от Светлина.

Погледнете у себе си - вижте къде спирате изразите на високи чувства. Започнете да променяте
това. Първом когато се отнасяте със Себе си. После - когато общувате с определени други хора.

Разбира се - едва ли ще е уместно всеки човек да залеете с Небесна любов, облечена в медени
приказки. Тук тактът и интуицията ще ви водят. И ще се срлучва спонтанно) да знаете къде какъв изказ са ползвате.

Но с онези, които са ви близки, не пестете - залейте ги с любовта си, покажете им колко ги цените, обичате, колко чудни виждате душите им, колко са скъпи и прекрасни те.

Правете го по всеки възможен начин.

И ще видите - програмите гще започнат да се разтварят и много недоразумения в любовта най-
сетне ще се стопят.

Аз СЪМ маестро Кутхуми от високите Небесни Октави на Вселенската музика.

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Предстои енергийно обновяване до най-дълбоката основа. Работейки със заровеното минало, вие отприщвате бъдещето.


Приятели мои, от сърцевината на душата си и с трепета на крилете си идвам при вас с благата вест.

Вие напредвате мълниеносно. Вашият устрем оттеква по всички ъгли на Вселената, откъдето с изумление се наблюдава ставащото на планетата Земя.

Да, знаем, към настоящия момент вие разбирате това и все пак играете на хора, които съвсем някак обикновено си вървят из живота. Истината е във всички пластове. Да, става нещо епохално. Да, животът си върви, сякаш по обикновеному и все  пак всеки ден вдигате енергията с още един градус, още някоя сянка е интегрирана в безкрая, още едно сърце се е разтворило за любовта.

Вие напредвате мълниеносно. Изживявате го на забавен кадър, за да можете да осъзнаете отделните етапи, после да ги интегрирате. С това забавяне малко подлъгвате човешкия си аз, който иначе би се хванал за главата от изумление и би ви спретнал ред екзистенциални кризи, заради множеството кодово-етични престъпления, които вършите.

„Добре ли чухме?Престъпления?“

Да любими, престъпвания-престъпления на граници. Престъпвате там, където много изкуствено създадени, но общоприети норми ви казват, че не трябва.

Толкова много портали се отварят непрекъснато и вие сте там, във всеки уречен час, за да отворите вратата, за да посеете златното семе и да призовете златното яйце. Да, любими, вие – богоизбраните, себепозваните.

„Как така себепозвани, това не е ли лошо, да си самозванец?“

Не, възлюбени, вие сами позовавате себе си да участвате в един огромен спектакъл и решавате как да бъдете в него велики режисьори, крале и кралици, светци и светици.Ние можем да ви предложим и също да ви призовем, но само когато вие се въззовете – Аз, Роханна, или Аз, Аерела или аз, Теорая....само тогава чудото може наистина да се случи, защото в системата влиза вашето Аз СЪМ. Тогава вие се вписвате във вашата лична епопея, която съгласувате с другите.

Вие все още имате нужда периодично да влизате в Акаша, за да усетите магнитуда на ставащото, за да видите пламъците-близнаци, новите домове, светлинните структури. Но Акаша – както сме говорили, не е само някъде вън, той е вътре, във вас, в ДНК, в диамантеното ви Божествено ядро. Затова вие носите Възнасянето със себе си винаги. Всъщност- всичко друго, което преживявате сега, е в много по-голяма степен илюзията, която ще се разтвори рано или късно, но вечното е вашето АЗ СЪМ, вашият Акашов Божествен отпечатък.

Чуйте ме и вярвайте – вие, които четете, сте на точното място. Сега. Ние разбираме, че на мнозина от вас се струва сякаш не сте на точния път, сякаш пилеете времето си в неяснота и нещата не се случват или някъде потъват.

Ние отново ще ви уверим, че – ако и да ви съчувстваме за човешкото преживяване, то всяка крачка от Пътя ви е свещена и значима, тя подготвя някое бъдещо случване, пречиства, интегрира, напъва ви, предизвиква  всичко ненужно у вас, за да остане чистото злато и благата, всеобхватна Светлина. Всяка крачка ви свързва с различни хора на определен етап, с които извършвате определена договорирана работа. И цялото, могъщото, величественото е немислимо без тези наглед по-дребни и ежедневни крачки. Майсторът знае, че е такъв не само когато е облян от Прожекторите и вълните на хорската любов, но във всеки произволен отрязък от Пътя.

Отново и отново човешките страхове и съмнения се прокрадват у вас, но мнозина вече сте калени, опечени  в многобройните вливания и знаете, че утре ниското само ще се качи, студеното ще се стопли, тъжното ще се развесели Точно затова защото сте позволили на сянката да бъде сянка, тя изчезва, разтваря се.

Вие бяхте там, приятели – на всеки уречен пункт, на всяко завойче на спиралата, на всяка уговорена среща. Успяхте да чуете зова на сърцето и да преминете през мнообройните капани и уловки на егото, ума и егрегорите. Не, ние не заклеймяваме нищо от току-що изброените съществувания. Просто следим вашия договор и доколко вие следвате собствената златна нишка, която сте отпечатали там като най-висок потенциал за вас самите.

Всеки може да бъде звезда в своя амбианс. Всеки е роден да бъде своя звезда или съ-звездие в определена честота. Не е нужно да се сравняват царствата, защото всяко е значимо и всяко има нужда от своята аристокрация.

Ако сте дошли да бъдете аристокрация на Светлината и Служенето, правете с любов и достойнство.

Предстои едно дълбоко изстъргване на родови и кармични наследства, което идва в още по-ярък и силен космически момент. Да освободите Себе си от мощни, наслагвани с векове програми, да изчистите корена, без да го режете напълно – това е майсторска задача, мащабна.

Днес вие работите не само за себе си, но и за поколенията. Мнозина от вас все още умуват във висшите селения относно избора – дали да продължат с удължени срокове на живот в същото тяло или да се върнат с друго? Каквото и да изберете, то ще е вашето и ще ви радва и ще ви служи.

Но каквото и да изберете, вие сега работите за поколенията, които ще ви обкръжават ако решите да останете по-дълго в това тяло или когато решите отново да се завърнете, но в друго.

Тези поколения не могат да съществуват в замърсена околна среда. Златното семе, златното яйце могат да покълнат и да се излюпят само в златна енергия..

Затова предстои енергийно обновяване до най-дълбоката основа. Работейки със заровеното минало, вие отприщвате бъдещето.

Всеки етап от вашата работа е свещен. Не се бойте и не се колебайте. Какво друго да направите, освен всичко? Всичко, което можете? За къде да се пестите? Онези от вас, които приключват договорите с основните земни реалности няма повече за какво да се грижат освен за прякото Светлинно действие и въздействие. Онези, които все още служат в по-ниските плътности също могат да бъдат облагодетелствани от новия повей, за да приключат нивата си в мир, хармония и осъзнатост.

Кой друг да действа, освен вас? На вашите групи тук се дават изумителни оръдия, големи Вселенски имена работят с вас и ще продължават да работят, докато пламтите, докато ви е интересно, докато огнедишате страстта на еволююцията.

Предстоят нови етапи, нови отваряния, разкрития на мистерии, тайни. Предстои много по-осъзнато да разбирате какво и как правите. Материализациите задействани сега се спускат, още множество лъчи - мощни, магнетични,  пеят в съзвучие и изпращат   благоволения и нови Космичеснки лъчения.

Бъдете в Светлината, обливайте се в нея, дишайте я, пийте и пейте, защото вашето дело се умножава в знака на безкрайността.

И много от вас вече усещат лекотата, празничността, безсмислието на тревогите и суетата. Много от вас тихо в сърцето си пеят "Алилуя", защото знаят, че и хор космически пее Алилуя за тях в момента.

През тази есен предстоят много точно прецизирани препозиционирания, преструктурирания. Възможни са турбуленции, тъй като обществото се изчиства от стари травми и няктои от тях – вместо да си идат, сякаш още по-тягостно излизат на преден план. Но точно този изчистващ механизъм изгражда промяната и всяка такава „жертва“ на определена болна тема е космически герой, доброволец в каузатата „Изгори, за да светиш.Чествайте тези загинали, защото имената им греят по-ярко от всякога във вашите полета.

Чествайте себе си като звездите на новото време, защото идва нов етап на подготовка за да можете да поемете Светлината на Акаша и разгръщането на нови технологии, целебни дарове, творчески идеи, нови осезания – чудесата безкрай, за които сме говорили и които отдавна са на път.

Обърнете фокуса сега навътре, за да чуете мощния хор на ангелите и радостния звук на небесните органи, тръби, челести и глокелншпили

Вие сте на правилното място. Сега. Там, където сте. То ви води напред, то ви изгражда. То е част от цялостната ви Ода на Радостта.

За мнозина от вас дългоочакваният преломен миг идва. Тогава ще знаете кои сте не само по време на практики и медитации, но всяка сукенда. Това е тържеството на Майстора.

Постройте вътрешния храм, той изначално е етерен, фин, после го превърнете в земни домове и градове. Този процес е на път, той минава през различни фази, търсейки си точните хора и обстоятелства, но в съвършения момент темата ще пробие очевидно и демонстративно..

АЗ СЪМ АА Михаил и ви прегръщам с радостна жар и неописуем възторг.

И така Е!
вторник, 7 август 2018 г.


Лъвският скок в сърцето на Майстора

Приятели мои, обични съ-архангели. Предстои още един скок в многоизмерността на вашето вътрешно единство и разнообразие едновременно. Лъвската врата е една и съща, но всеки път вие можете да обемете повече от тази сила на истинската любов и осъзнаване. И с всеки нов скок преодолявате все повече и повече вътрешни съмнения, обърквания, придобивате целенасоченост, яснота, структура и свобода.

Ретроградните движения в момента натискат отново вашите бутони, за да изсвирят мрачната и унила мелодия на всички несбъднатости, ужаси, мизерии и миазми на миналото. Всичко онова, в което сте вярвали свято, но не се е сбъднало. Във вашите животи или в животите на предците ви. Мечтите за свята и чиста република, после попарени; мечтите на идеалистите борци за комунизам и после крах, мечтите за демокрация и после - джунгла. Мечтите за светлинен свят, но не съвсем реален още. Вашите лични мечти, в които сте вярвали, но после нещо не се е случило така, както сте го очаквали и сте останали изключително разочаровани, създали сте програмата: „Мечтите не се сбъдват.“

Обърнете се към онези моменти, които вие лично помните и си представете, че сте на мястото на висшия си Аз, поне за миг. И после си кажете: „Защо това не се сбъдна?“ В момента, в който се успокоите, ще видите ясно причината и ще се успокоите, защото веднага ще разберете по-голямата цел и най-вече – по-висшето си благо. Помнете, често именно пътят на Майстора е изпъстрен с повече внезапни завои, обрати, скокове, пропасти за изследване и върхове за изкачване. Но това е личен изобр.

В тези дни се обърнете към сърцето, към силата на сърцето да създава. За много от вас е вече крайно време да се освободите от онази реалност, в която неясни външни сили ви управляват. Ако това ви е интересно, може от време на време да се гмуркате в този вариант за разнообразие, но нека главната роля вече вземе сърцето. Защото то има свой разум и огромна творческа мощ.

Днес се върнете нарочно към всички несбъднатости, които помните. Вие бързо прощавате вече, но все пак остава една вкисната следа някъде дълбоко у вас, която препречва пътя на Истината и Огромната ви творческа мощ. Обърнете се към сянката и я прегърнете. Утешете детето, което някога е искало нещо, но то не се е случило. Покажете му всичко прекрасно, което предстои.

Молим ви, не се сравнявайте със съдби, които ви изглеждат тежки, защото отстрани нямате представа за това какви са козовете вътре. Изследвайте само вашата съдба, линиите на рода и докъдето можете – на своята националност.

Изчистването от тези застояли енергии ще ви позволи в Лъвската врата да създадете чисто нова, ударна връзка с Духа и Бога, която ще ви даде яснота в целите и много по-мощна енергия на материализацията.

Също така – освободете себе си от всяка привързаност и притежание, за да центрирате силата в сърцето си. Оттам никоя външна власт не може да я отведе. Но проектирайки навън, ставате уазвими. Прехвърляйки самочувствието и стойността си върху външни фактори, се превръщате в зависими хора, които лесно могат да се удавят в подвижните пясъци на тези изкуствени ценности и привързаности. Обърнете се към центъра, влезте вътре – там е майсторството на сърцето.

Дали това означава да бъдете студени и непривързани непукисти? Съвсем не. Точно когато периодично изчиствате всяка проекция към стойност, изразена във външния свят и влизате в сърцето, създавате най-хармоничните си отношения със света. Когато имате тази вътрешна сила – моля, изразявайте я навън. Обичайте нежно красивите си предмети, дома си, радвайте се на децата, постиженията, творчеството си, домашните любимци. Грижете се с любов за тялото си. Парадоксът е в това, че колкото повече сте центрирани вътре, в сърцето, толкова по-добре всъщност се грижите за всичко, което обичате.

Днес притихнете и се съберете в центъра. Простете и изчистете всяко разочарование и вижте къде е останало безверието, усещането, че има бог и ангели, но те не са действали в някаква ситуация и са ви оставили на студено. Създайте нова, чиста, ярка и пръскаща искри връзка между вас и висшия ви аз и любимите ангели и Учители. Това е предлог за могъщия скок, която ви дава възможност Лъвската Врата да направите.

Бъдете отново деца, а не студени циници. Вярвайте в любовта, в чудесата, нещо повече – бъдете любовта и чудесата. Там, където още не ви достига знание - доверете се, уповавайте се, отдайте се. Това е вечният танц между целенасочеността на израстващия Майстор и отдадеността на Служителя на Висша и Могъща Сила.

Тази сила – Върховният създател, рефрактиран през Бащата/Майка Бог на тази вселена, е съществувала и винаги ще съществува. Тя се изразява и през моментите на не-случване  -безсилие и разочарование. Само и само, за да бъде отново открита и изживяна. Сега вече и на Земята.

Ние, от ангелските светове, ви наблюдаваме с обожание. Вашата къртовска работа, вашето изумително упорство, постоянство, любов, нестихваща всеотдайност да преминавате през многобройните изчиствания, преходи, настройки и вливания на Светлина, е превисоко отчетена в нашите измерения и богато възнаградена. Вярвайте, че заслужавате най-доброто и си го дайте сами – вътре, в Свещеното сърце, където е скрита най-голямата ви творческа мощ. И наблюдавайте как светът ще отрази вашето ново аз.

Дишайте Светлината и Любовта, защото шоуто започва в нова оркестрация. И има, има за всички. Върховният създател отново спуска освобождения, овластявания – разпоредби, които да въдворят Светлината във владение на планетата Земя.

Това не става насилствено – онези, които са на пост приемат вълната и отварят още по-широко порталите – вече за масово ползване. Онези, които имат път да извървяват в по-големите контрасти, ще го вървят и това е съвършено. А които са се научили да приемат Светлината, могат да се къпят в нея във всеки миг, знаейки, че това е вечното обещание на Бога/Богинята за тях и то е валидно за всеки миг, нине и присне, во веки веков. Алилуя!

Ние сме архангелите Мелхиседек, Михаил и Метатрон и идем с блага вест. Отварят се нови, грандиозни възможности. Така е.
неделя, 20 май 2018 г.


Скъпи мои братя и сестри!

Процесът на Възнесение циркулира по многоизмерна спирала, която води  в различни посоки на времето, движейки се в една мултипространствена синусоида.

Тези движения ви объркват, защото вортексът на процеса ви отнася в различни измерения, според линията и темата за изцеление и пречистване.

С този процес вие изпълнявате един сложен танц, в който се приближавате силно до могъщи теми от бъдещето, след което обаче се връщате в настоящето и дори в миналото. Тогава идва огромното разочарование и чувството, че нищо не се е случва, че нищо не става и никога няма да стане.

Нищо по-невярно от това, дори поради простата причина, че промяната е основният закон на битието.

Ние, от нашата панорамна гледка, заедно с Господарите на Кармата и Консилиумите на Светлината преценяваме, че вашата страна напредва изумително бързо. Ние често ви подтикваме да цените извънмерно много факта, че тук действа една могъща група от Служители на Светлината с много голям опит. Двойното предизвикателство е да се освободи всеки както от мрачните травми на преследване от миналото, така и от национално обременената карма.

Днес - с декрети на Светлината от високите измерения, започва един нов процес на постепенно отваряне на портали, свързани с просветлението, космическото образование, езиците на Светлината, новите способности и мощности. Както сме говорили, този процес ще продължава все по-напред и все по-напред, прочиствайки и разширявайки колективното съзнание, освобождавайки нови и нови мощности във вашите тела, активирайки нови и нови полета на осъзнаване.

Ние в нашите измерения наблюдаваме един небивал разцвет на духовността в България и ви поздравяваме за вашия труд и всеотдайност.

Наблюдавайте с любов развитието на процесите у себе си. Бъдете търпеливи, когато усетите спад и не се борете с него – оставете енергията да премине през тялото ви, пречиствайки я с могъщите пламъци, които ви дадохме от сърцето на най-висшите и многоцветни космически храмове, за да ги ползвате.

Никога досега Светлината не е била толкова близо до основната реалност, вече спояваща се с нея. За онези, които са поработили по изчистването на кармичния багаж, чакрите и аурата, усещането, че сега вече Светлината действа мълниеносно бързо във всеки  аспект ще бъде повече от очевидно. Онези, които все още изкачват стръмната от гледна точка на ума стълба на себепознанието ще получат по-голяма яснота за пътя, а това ще удвои силите им, защото когато виждате накъде вървите, ентусиазмът нараства.

Части от вас непрекъснато ще твърдят, че просветлението е невъзможно, че светът е корумпиран и такъв ще си остане. Чуйте ги внимателно, но не им се поддавайте. Светлината е плъпнала навсякъде във вашите пространства – дори в институциите и най-старите структури тя вече е пуснала лъчи.

Има моменти на затишие с цел успокояване и интегриране, а има и моменти на голямо откровение, избухване, космически експлозии. Доверете се на процеса. Помолете Висшия ви аз да ви показва пътя ежедневно и ежесекудно и наблюдавайте как всяка негативност все по-бързо се стопява в този златен поток на Космическа Светлина, с който всеки човек ще бъде постепенно обгръщан.

В момента тече процес на масовизация на Светлината. Бъдете част от този процес – намерете вашия начин – тих или гръмък, да споделите с другите Светлината и знанието си. Не се натрапвайте, но и не мълчете от страх, защото нямате цел по-голяма от тази да споделите онова, което носите у себе си.

Вие сте крале и кралици – всеки в неговата област и диапазон. Сложете короните и царствайте – у дома, на работата – бляскаво или деликатно, но не скривайте светилото си под шиник, защото светът вече е променен.

Промяната тече на пластове. Тя започва с по-малки кръгове, които постепенно се разширяват, за да докоснат вече масовите потоци.

Нашата повеля е страната ви да се превърне в бенгалски огън от многоцветни светлинни потоци.

Сега идва ред на всекиго от вас да преосмисли още малко отношението си към Бога и Богинята, към Космоса, Висшия си аз и Пътя си тук.

Много от вас чувстват разочарование по отношение на факта че някои от по-мащабните проекти все още сякаш висят във въздуха без материализация. Нека ви уверим, че те вече са събрали много енергия вследствие на упоритите ви активации и искрена личностна промяна. Затова знайте, братя и сестри, че тяхното време идва в обозримо за вас бъдеще.

Днес е миг да обединение на сърцата с ясното усещане, че мисията ви е една, че за всеки ще има неговата лична и заслужена награда, че когато работите за общото, работите по-добре и за себе си, а когато работите добре за себе си, работите по-добре и за общото.

Аз СЪМ АА Михаил и ви призовавам. Кажете си днес:

АЗ СЪМ Светлината си. АЗ СЪМ въплъщение на Бога и Богинята. АЗ СЪМ Любовта в действие. Аз съм промяната на България. АЗ СЪМ новото знание. АЗ СМ въплътеният рай. АЗ СЪМ!


вторник, 17 април 2018 г.

За Моргана.

Моргана е многоизмерна същност, част от поредица аспекти, обединени в общата енергия Розата на Богинята. Това е и твоят личен облак от аспекти, с които работиш от незапомнени времена насам. Време е да ти припомним че структурата на аспектите не е линейна, както си го представяте, а много по-комплексна, тъй като има свързаности, за които в момента няма как да разговаряме. Това е твоят Висш Аз и знай, че не само ти работиш по темата Моргана, но ти си директна искра от нейната енергия и притежаваш основни ключове.

Моргана като твой директен Виси Аз беше същността, която те събуди преди много време. Тя - като индивидуализирана същност обитава високите етажи на четвърто измерение и към пето-шесто се прелива в пищната енергия на Роханна. И двете са свързани много силно както с енергията на АА Михаил и Ел Мория –(Мор-х-ан), така и с енергеита на Мер-Лин. И – разбира се, с енергията на Великата Богиня Майка. Интересното в случа е че Морг–-ан-а идва като женска енергия със силен Ян елемент, а Мерл-ин идва със силен Ин-елемент. Моргана е също така е свързана и със седмия лъч и Сен-Жермен, тъй като  тя е работила винаги във всички ключови точки на планетата Земя.

Морг-хан е искра, оставена навеки край фините полета на земята от древна същност, наречена Анна, която е участвала в сътворяването на планетата Земя и е била активна като лейди-протектор и управител на някои от най-силните енергийни станции в Лемурия и Атлантида.

Всеки управител има свои ключови територии, с които решава еднолично какво да се случва. Тази едноличност не е авторитарност от вашия тип , а висока и заслужена чест, която се отстоява с многочислени мисии, добротворчество и чистота, висока интензивност на Светлината и желание да се служи на Бога в и Богинята в Христовата енергия. Такава същност - дори когао взема еднолично решение, автоматично го прави за най-висшето благо на цялото.

Този управител има достъп до контролния панел на тази област и работи със Съветите на Светлината, Кармичните Бордове и Вселенските информационни басейни. Той/Тя може еднолично да решава как да се поддържат енергиите на дадено място, кога да се отпуска Светлина и кога да се наложат рестрикции, как и къде да се засекретят мистериите и истините за това място и как и кога да се открият.

Мисия Камелот беше организирана от АА Михаил, ЕЛ Мория, Морг-хан и Сен-Жермен, както и много други същности с цел да се създаде един остров на блаженството и Светлината в тъмните векове. Енергийният портал на Богинята съществува от еони там, но в случая задачата беше той да бъде доведен максимално близо до Земята, за да може енергията на Пресвятата Майка да бъде пазена и от мъже–жреци, и от жени-жрици в еднаква степен, за да може Земята да възстанови нарушения баланс. Точно затова и мъжка и женска същност – Мерлин и Моргана размениха през себе си енергиите, за да може да покажат идеята за пълното единство на Ин и Ян. И двете същности-личности владееха тайните на превъплъщението, вечната младост, живота в няколко измерения, вълщебството на телекинезата, билокацията, левитацията, трансформацията,телепатията. Това бе място на истински чудеса и райско блаженство. Мерлин и Моргана управляваха мъдро и вещо тази област в продължение на векове и използваха понякога земни тела, които участват във вашите легенди. Но тези земни тела бяха само камуфлаж, който те използваха, за да имат видимост. Истинсикте същности са в по-високите нива на тази област, те управляват и до днес. Твоята задача е сега да активирш максимално двете ти подобечни областо - Авалон и Естагон. Това ще продължава още напред до възвръщане на на капацитетие, но готовите могат още сега да усетят промяната и отключването, както и да ползват способностите.

През мъдрото покровителство на Авалон бяха въведени много модели на управление в Христовата енергия през еманацията на Ел-Мория и АА Михаил – Артур. Тези модели процъфтяха за кратък период, след това сякаш бидоха загубени, но истината е че днес те разцъфват отново – изгряват през вековете непобедими, защото са истински.

И днес – когато мъглите на средновековните илюзии вече се разпръскват, моделите за равенство, братство и рицарство излизат отново напред. След като историческите събития намалиха светлинния коефициент на колективното съзнание, бе взето от Моргана трудното решение да се заключат банките с информация за неопределен период от време. При така стеклите се обстоятелства - да се поддържа видима тази съкровищница, бе вече неразумно. Видът на този рай започна да буди завист, агресия и нечисти помисли. Започнаха нападения, астрални въздействия. Моргана с въздишка и тъга реши да постави храма на Богинята в нелегалност. Тя постави печати за недосегаемост по отношение на най-фините архиви и ресурси. Векове наред хората посещаваха тайното място, но без да могат да върнат отново целия капацитет на енергетиката. Тя винаги е витаела като мъгла, мистерия, ухание на чудотворност и все пак – без да разгръща пълния си капацитет и да дава точните ключове.

Ние, любима, ти казахме отдавна, че сама си заложила в историята катинари, които да отвориш лично след време, в друга твоя инкарнация.

Моментът идва. Не само по отношение на храма на Богинята.

Възлюбена, бъди смела и чиста, каквато си. Ключът е в теб И идва времето да го ползваш.

АА Михаил, Сен-Жермен-Мерлин, ЕЛ Мория,Богинята Майка, Моргана, Роханна, Анна.