неделя, 18 юни 2017 г.

Новите вълни от Майстори

Скъпи мои братя и сестри,

Идвам днес при вас с любов и вдъхновение, с радост и блага вест.

Един нов предел е преминат по Пътя към Светлината и колективното съзнание е освободено от още една мрежа с негативни влияния.

Това се случва благодарение на вас, на вашия труд. Във вашата страна в момента се засилва интензивността на връзката във високите измерения дотам, че да се превърнете в една от най-активните точки. Ние, от нашата перспектива можем дори да дадем точни данни за сравнение, но няма да го направим, тъй като не е необходимо да се подравнявате по каквото и било друго, освен по собствените си сърца.

Процесът на Възнасяне е мащабен, той включва различни етапи и преодоляване на много вътрешни заблуди, илюзии, вълшебства с ниска енергетика, вманиаченост, страхови травми и неврози – всъщност всичко онова, което не резонира с най-високите ви намерения, цели, с плана на душата и вашето ново Състояние.

Несъмнено точно вие – които поемате по най-високите жизнени релси на тази своя инкарнация, преминавате през личните тунели на миналото и ще има моменти, в които повече няма да можете да бягате от сянката, а ще трябва да се изправите срещу нея лице в лице, да назовете честно името й – в трансмутиращия виолетов пламък, както и да я прегърнете, за да видите, че тя е безплътна и неистинска - плод на нечии силни мисъл-форми и поради тази степен с голяма интензивност и все пак – от висша гледна точка нетрайна, несъществена. Също така ще се наложи да видите честно идеализациите си – там, където умът проектира свои представи върху живота. Следва да разберете, че целта не е отказ от идеала, а освобождаване от нездравите и несъобразени с пътя на Душата проекции. Вашата мечта за любов, щастие, радост и творчество, си остава непокътнато чиста и подкрепена от Висшите Сили. Въпросът е по-скоро в това да оставите на Духа да прецени точния път и момент.

За вашата страна текат славни дни на трансформация и събуждане. Процесът, който върви в момента, е едновременно напълно предвидим и непредвидим. Той е предвидим днес, но утре може вече да не е, заради бързотрептящите темпове на вашето развитие.

Знаем, да, знаем как идат дните на объркване и засядане отново и отново в подвижните пясъци на миналото и на сенките на колективното съзнание. И все пак следва да знаете, че по Пътя на Духа вечното блаженство е ваше основно достояние. Въпрос на лично решене и освободен багаж е кога да се докоснете до него, за да живеете в най-голямата си радост и екстаз. Не светът е източникът, вие сте – онези, които сега се докосват до неизчерпаемите ресурси на Високите си Аспекти и Акашовите си Записи. Когато това се осъзнае, душата в човешко тяло преминава през живота с грацията на лебед. В света и около вас ще продължават да се случват неща, които умът би нарекъл „лоши”. Но душата веднага ще разбира, че това също е част от плана, че това е изчистването на една дълго тормозена планета, че това е освобождение и път към Светлината. Това знание вече ви освобождава от страданието и така вие живеете в Рая си сега. Понякога вълните на началния ви детски ентусиазъм са били попарени от факта, че след това сте били преведени през тъмните си простраства. И все пак така вие придобивате опитност и хладнокръвност. Това не бива да убива окончателно детската ви радост, защото всъщност нищо не е отменило плана и златната играчка. Просто сте изгубили фокуса за някакъв период. И това също е част от плана.

Имате основание да се гордеете тук и сега, точно в тази страна с вашата работа. Цяла нова група Майстори изгряват на хоризонта, предстоят и нови вълни. Всеки със своята изчистена връзка с Висшите измерения започва да достига високи светлинни нива, по този начин изграждайки нови и нови кръгове от Светлина около себе си. Лека-полека се изгражда цяло общество от Просветлени хора.

Колкото по-уверено крачите по този път, толкова повече дивиденти ще виждате и във външния план. Нека ви уверим за онова, което не виждате. Всички зрънца, които сте посели, зреят. Всичките ви изчиствания работят. Всичките ви активации работят. Въпросът е там, че онова, което се случва в нашите измерения пряко и ефектно, при вас преминава през много пробивания, докато стане реалност – в земното проявление пътят на реализация минава през тесни, сложни улеи, понякога изкривявания, за да достигне крайния чист вариант на проявление, предусетен от Душата.

Ние ви съветваме да действате като Майстори и да пиете от проявлението на Собственото си творение ежедневно още във фините му планове. Това означава да имате добра връзка с Истината и Светлината, защото когато виждате какво наистина се случва, имате безкрайно спокойствие и търпение, тъй като знаете, че всичко е наред. И именно това спокойствие ви помага да настроите вашия GPS и да вървите напред с минимално необходимите за растежа ви грешки и обърквания.

Предстои да ви дадем по-подробна информация за вашата страна – коя е и каква е нейната най-дълбока, непозната история – историята на Естагон, имперската Космическа станция.

Ускоренията, предвидени за тази година са факт – много от вас преминаха предели, очаквани и дори неочаквани от висшите ви Аз-ове.

И все пак никоя сила не може напълно да предреши свободната воля. Вие направихте крачките, любими – по своята свободна воля пробихте много завеси и свалихте много воали.

Превъзбудата е голяма на моменти – там, където се освобождават модели от минали животи, дълбочинни емоции. Физическата и нервната система се претоварват понякога, затова ние ви съветваме да намирате достатъчно време за почивка, заземяване, добра храна, движение – всичко онова, което съставлява здравия подход за поддържане на физическия ви носител.

Темите за красотата, светлинните промени в тялото, интегриране на вечността и новите типове на светлинно захранване също ще се изправят пред вас, за да преосмислите основите си и да въведете в живота си нови, градивни навици, както и да разширите представите си за продължителността на живота, капацитетите на тялото и способността си да съдържате още и още Светлина.

Бъдете бързи когато трябва и в същото време си давайте и мигове за отмора. Невъзможно е да се даде едновременен алгоритъм за всички, ето  защо следвайте импулсите на Висшия АЗ.

Научете се едновременно да правите пробиви и да почивате. Много от вас вече усещат, че стават все по-ефективни и все по-малка е нуждата от дълга почивка. Други може да усещат летаргия и желание за повече сън. Следвайте вашите вътрешни усещания, без да се сравнявате с другите, защото всеки път е индивидуален, въпреки че основните етапи са общи за големи групи хора.

Естествено е по пътя да има моменти на досада, умора, усещане за буксуване. Доверете се, че тези моменти също са необходими, защото те ви предпазват от прегряване. Оставете се на умората за миг и в следващия ентусиазмът ще се появи отново – вече органичен и естествен.

Плъзгайте се по вълните на Възнасянето с много радост и благодарност, защото ние виждаме усилията ви и ви помагаме с всички сили. Много Майстори работят с вас по различни проекти и в неподозирано големи висоти.

Изчистете помежду си връзките на сътрудничество, тъй като това е основна част от цялостния ви успех като общество. И помнете, че Аз, АА Михаил, както и цялото ангелско братство сме с вас и ви подкрепяме. Колкото повече се сливате с тази подкрепа, толкова повече осъзнавате, че вие сте Светлината и следователно няма нужда какво да чакате, а можете като спокойни Майстори да запретнте ръкави и да творите онова, което мечтаете да видите проявено.

С любов, уважение и поклон пред групата в България


АА Михаилнеделя, 4 юни 2017 г.

Идеализациите и пламъци-близнаци

Идеализация е термин, който е утвърден от руския психолог Ал. Свияш. Тя е продукт на човешкото мислене, въображение, културно-морални ценности и емоции и се превръща в един от основните препъни-камъни по пътя към еволюцията. И – разбира се, в най-широк план тя не е нещо лошо, защото е част от човешката опитност, която преживяваме. И все пак…

Всеки от нас има своята приказка. Това е положително и много хубаво. Доколкото вкарваме само себе си в сценария, всичко е ОК. Но когато раздаваме роли на другите, следва да бъдем много внимателни.

Част от културното ни наследство ни подтиква – ако дойде любовта, да се вкараме в романа на другия, за да го направим щастлив. Често това се случва доживотно и има двойки, които успяват с чест да изиграят ролите докрай в името на любовта. И това също е съвършено точно каквото е. Избрали сме си игра и сме я изиграли според правилата, били сме последователни, честни, всеотдайни.

Нещата стават малко по-сложни обаче, когато се намеси темата за Просветлението, Възнасянето, покачването на вибрациите, минаването през тунелите на сенките. Защото тук са включват висшите потенциали на душата, нива на дълбоко служене и Истина, разбирането за това Кой/Коя Наистина Си Ти.

И тогава влизането в тези общо взето стереотипни романи става трудно, често - невъзможно. Пламъците-близнаци в частност са създадени точно затова, за да покажат Истината едни на други – за да огледализират както величието, така и дълбоките си рани и – изцелявайки се, да въведат нови модели на любов, в които има мисия, пространство и свобода, служене на Духа и еволюцията и възможност всеки да бъде многоизмерното си аз, без да се напъхва в стари и тесни шаблони, най-малко пък – в името на любовта, защото истинската обич дава криле, а не пъха в затвор.

Както е видно – колкото и логично да звучи това, в живота предизвикателството е почти непоносимо. Защото това означава да оставим идеализациите и да се остържем до ядро.

Един от начините да се характеризира идеализацията може да е следният: „Опит да проектираме незрели сценарии на егото върху други хора, без да вземем предвид техния личен духовен план.”

Много често опитвайки се да го направим, виждаме как мечтите ни рухват. Това пък не означава от друга страна, че грешим в дълбочината си. Да – става въпрос за ярка любов, да – при пламъците близнаци има огромен залог, който повдига хиляди да – това е нещо все още по-рядко срещано и уникално като даденост и да – процесът си  върви изрично според плана на Духа.

Докато сродните души ще са по-склонни да ни дадат любовта точно в онази форма, в която ще е добра за нас, ще ни ласкае и няма да ни затруднява прекалено, пламъците близнаци – дори без да го искат съзнателно, ще бъдат безпощадни към всяка вътрешна неадекватност. Те са като оголени високоволтови жици – докосвайки се предизвикват искри от електричество, които достигат и в най-дълбоките кътчета на душата. И ако имаме мечти за щастие, семейство, сбъднатост, които очакваме от другия да ни осъществи като един вид тапа за дълбоката ни вътрешна неадекватност, пламъкът-близнак или близначка – вместо да предложат тапата, ще бръкнат със свредел в раната.

Това звучи сурово и предизвикателно за онази част от нас, която иска да пише сценарии от сорта: „Те се видяха и мигом се допълниха, държаха се за ръце цял живот и никога не си казаха лоша дума.” Което пък по никакъв начин не означава, че задължително трябва да се отиде към „50-те нюанса на Сивото”. Макар че Пътят може да мине отвсякъде. Защото всъщност пламъците близнаци пишат романа „1 000 000 нюанса на любовта.” И те ще искат да преживеят себе си през много форми и изяви.

Означава ли това, че човешките представи за сватби и събиране не са за пламъците близнаци? Тук най-голямото Майсторство е да се промени фокусът от вторачване в някаква фиксирана самоцел към приемане на един огромен Процес. Този процес може да мине през една или друга фаза, но не местата и формите са важното, а разгръщането на еволюционния план. И - според динамиката на момента, се определя и най-съвършената форма. Тя идва като вариант за най-добро енергийно протичане, но в никакъв случай не е крайна, защото може да се променя гъвкаво. В този ред на мисли някъде по пътя идва прозрението, че най-съществени са вътрешните постижения – освобождаване от много болезнени пристрастявания и неверни представи, че точно някаква външна форма или събитие определят нашата вътрешна ценност, любов към себе си,  независимост от другия, следване на истинските цели на космическия договор, вдигане на сексуалната енергия, еволюция и осъзнаване. Когато ни откопчат от пипалата на егото, остава само ресурсът на Духа. И там намираме истинската си сила, и дълбоката любов и свързаност между пламъците близнаци, която – между впрочем, просто си съществува, независимо от каквото и било.

И това откритие е черешката на тортата. То идва като манна небесна, като освобождение от всичко онова, което ни е смазвало в миналото, като еликсир и чувство за безгранична свобода. То е осъзнаването, че винаги, винаги си обичан, no matter what. Осъзнаването че вътрешната връзка винаги захранва, че никога няма как да бъдеш изоставен, нито предаден, освен ако сам не решиш така. То е състояние на пълна отдаденост на мига и плътно вливане в златния поток. И тогава….пълното приемане и отдаване прави възможен най-добрия сценарий – онзи на душата.

Ние имаме много дълбочинни емоции, които периодично ще ни казват точно обратното. Тогава когато - благодарение на вътрешната си работа, сме открили ядрото обаче, ставаме наистина безкрайно отдадени и окрилени. Знаем, че каквото и да се случва, единствената истина е, че то е така за наше висше благо и ни носи безценен дар.

Истината ни помага да продължим да тласкаме лекичко лодката по вълните на златния поток към някакво следващо развитие, но и да оставяме бог и ангелите да съ-творят в нас.

И когато усетим безкрайния дар и благодат от това израстване, ще сме склонни да се обърнем назад и да благодарим на пламъка си близнак, че ни е довел дотук.