неделя, 18 юни 2017 г.

Новите вълни от Майстори

Скъпи мои братя и сестри,

Идвам днес при вас с любов и вдъхновение, с радост и блага вест.

Един нов предел е преминат по Пътя към Светлината и колективното съзнание е освободено от още една мрежа с негативни влияния.

Това се случва благодарение на вас, на вашия труд. Във вашата страна в момента се засилва интензивността на връзката във високите измерения дотам, че да се превърнете в една от най-активните точки. Ние, от нашата перспектива можем дори да дадем точни данни за сравнение, но няма да го направим, тъй като не е необходимо да се подравнявате по каквото и било друго, освен по собствените си сърца.

Процесът на Възнасяне е мащабен, той включва различни етапи и преодоляване на много вътрешни заблуди, илюзии, вълшебства с ниска енергетика, вманиаченост, страхови травми и неврози – всъщност всичко онова, което не резонира с най-високите ви намерения, цели, с плана на душата и вашето ново Състояние.

Несъмнено точно вие – които поемате по най-високите жизнени релси на тази своя инкарнация, преминавате през личните тунели на миналото и ще има моменти, в които повече няма да можете да бягате от сянката, а ще трябва да се изправите срещу нея лице в лице, да назовете честно името й – в трансмутиращия виолетов пламък, както и да я прегърнете, за да видите, че тя е безплътна и неистинска - плод на нечии силни мисъл-форми и поради тази степен с голяма интензивност и все пак – от висша гледна точка нетрайна, несъществена. Също така ще се наложи да видите честно идеализациите си – там, където умът проектира свои представи върху живота. Следва да разберете, че целта не е отказ от идеала, а освобождаване от нездравите и несъобразени с пътя на Душата проекции. Вашата мечта за любов, щастие, радост и творчество, си остава непокътнато чиста и подкрепена от Висшите Сили. Въпросът е по-скоро в това да оставите на Духа да прецени точния път и момент.

За вашата страна текат славни дни на трансформация и събуждане. Процесът, който върви в момента, е едновременно напълно предвидим и непредвидим. Той е предвидим днес, но утре може вече да не е, заради бързотрептящите темпове на вашето развитие.

Знаем, да, знаем как идат дните на объркване и засядане отново и отново в подвижните пясъци на миналото и на сенките на колективното съзнание. И все пак следва да знаете, че по Пътя на Духа вечното блаженство е ваше основно достояние. Въпрос на лично решене и освободен багаж е кога да се докоснете до него, за да живеете в най-голямата си радост и екстаз. Не светът е източникът, вие сте – онези, които сега се докосват до неизчерпаемите ресурси на Високите си Аспекти и Акашовите си Записи. Когато това се осъзнае, душата в човешко тяло преминава през живота с грацията на лебед. В света и около вас ще продължават да се случват неща, които умът би нарекъл „лоши”. Но душата веднага ще разбира, че това също е част от плана, че това е изчистването на една дълго тормозена планета, че това е освобождение и път към Светлината. Това знание вече ви освобождава от страданието и така вие живеете в Рая си сега. Понякога вълните на началния ви детски ентусиазъм са били попарени от факта, че след това сте били преведени през тъмните си простраства. И все пак така вие придобивате опитност и хладнокръвност. Това не бива да убива окончателно детската ви радост, защото всъщност нищо не е отменило плана и златната играчка. Просто сте изгубили фокуса за някакъв период. И това също е част от плана.

Имате основание да се гордеете тук и сега, точно в тази страна с вашата работа. Цяла нова група Майстори изгряват на хоризонта, предстоят и нови вълни. Всеки със своята изчистена връзка с Висшите измерения започва да достига високи светлинни нива, по този начин изграждайки нови и нови кръгове от Светлина около себе си. Лека-полека се изгражда цяло общество от Просветлени хора.

Колкото по-уверено крачите по този път, толкова повече дивиденти ще виждате и във външния план. Нека ви уверим за онова, което не виждате. Всички зрънца, които сте посели, зреят. Всичките ви изчиствания работят. Всичките ви активации работят. Въпросът е там, че онова, което се случва в нашите измерения пряко и ефектно, при вас преминава през много пробивания, докато стане реалност – в земното проявление пътят на реализация минава през тесни, сложни улеи, понякога изкривявания, за да достигне крайния чист вариант на проявление, предусетен от Душата.

Ние ви съветваме да действате като Майстори и да пиете от проявлението на Собственото си творение ежедневно още във фините му планове. Това означава да имате добра връзка с Истината и Светлината, защото когато виждате какво наистина се случва, имате безкрайно спокойствие и търпение, тъй като знаете, че всичко е наред. И именно това спокойствие ви помага да настроите вашия GPS и да вървите напред с минимално необходимите за растежа ви грешки и обърквания.

Предстои да ви дадем по-подробна информация за вашата страна – коя е и каква е нейната най-дълбока, непозната история – историята на Естагон, имперската Космическа станция.

Ускоренията, предвидени за тази година са факт – много от вас преминаха предели, очаквани и дори неочаквани от висшите ви Аз-ове.

И все пак никоя сила не може напълно да предреши свободната воля. Вие направихте крачките, любими – по своята свободна воля пробихте много завеси и свалихте много воали.

Превъзбудата е голяма на моменти – там, където се освобождават модели от минали животи, дълбочинни емоции. Физическата и нервната система се претоварват понякога, затова ние ви съветваме да намирате достатъчно време за почивка, заземяване, добра храна, движение – всичко онова, което съставлява здравия подход за поддържане на физическия ви носител.

Темите за красотата, светлинните промени в тялото, интегриране на вечността и новите типове на светлинно захранване също ще се изправят пред вас, за да преосмислите основите си и да въведете в живота си нови, градивни навици, както и да разширите представите си за продължителността на живота, капацитетите на тялото и способността си да съдържате още и още Светлина.

Бъдете бързи когато трябва и в същото време си давайте и мигове за отмора. Невъзможно е да се даде едновременен алгоритъм за всички, ето  защо следвайте импулсите на Висшия АЗ.

Научете се едновременно да правите пробиви и да почивате. Много от вас вече усещат, че стават все по-ефективни и все по-малка е нуждата от дълга почивка. Други може да усещат летаргия и желание за повече сън. Следвайте вашите вътрешни усещания, без да се сравнявате с другите, защото всеки път е индивидуален, въпреки че основните етапи са общи за големи групи хора.

Естествено е по пътя да има моменти на досада, умора, усещане за буксуване. Доверете се, че тези моменти също са необходими, защото те ви предпазват от прегряване. Оставете се на умората за миг и в следващия ентусиазмът ще се появи отново – вече органичен и естествен.

Плъзгайте се по вълните на Възнасянето с много радост и благодарност, защото ние виждаме усилията ви и ви помагаме с всички сили. Много Майстори работят с вас по различни проекти и в неподозирано големи висоти.

Изчистете помежду си връзките на сътрудничество, тъй като това е основна част от цялостния ви успех като общество. И помнете, че Аз, АА Михаил, както и цялото ангелско братство сме с вас и ви подкрепяме. Колкото повече се сливате с тази подкрепа, толкова повече осъзнавате, че вие сте Светлината и следователно няма нужда какво да чакате, а можете като спокойни Майстори да запретнте ръкави и да творите онова, което мечтаете да видите проявено.

С любов, уважение и поклон пред групата в България


АА МихаилНяма коментари:

Публикуване на коментар