вторник, 30 декември 2014 г.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас послание на трите М - Михаил, Метатрон и Мелхиседек, за 2015 и България.


Ето защо би било подвеждащо да се даде само една обща насока. Като цяло ние често говорим за процесите на единение. Ако си спомняш – в нашето послание от началото на 2012 говорихме много за обединението, а след това в същото послание аз ти казах, че идва „време разделно“ и ти веднага забеляза противоречието. След което изживя това послание на практика, виждайки много добре, че силната и ярко обединителна Христова енергия действа понякога точно по обратния начин – тя разпръсква елементите с центробежна сила. Както вече се досещаш, за нас това не е противоречие, защото – за да се обединиш като цялостна светлинна същност с другите в Христовата енергия, следва най-напред да осъзнаеш себе си; не можеш да го направиш, ако не си преминал през личните си етапи на Майсторство и изцеление. Ето защо – след силното сливане на енергия идва и центробежната сила, в която всеки продължава по своите индивидуални пътеки, докато намери точно онази мощ и висша енергетика у себе си, които да могат да го поддържат в Христовата решетка с другите Майстори, но по един нов и осъзнат начин. Когато това себе-отстояване и Просветление настъпи, моментната форма – в големи групи заедно, или в отделни звена, ще се сформира според случая. Много по-същественото е обединяването в полетата на Духа и умението да работите с чувство на разбирателство и яснота помежду си.

За онези, които са изминали по-голямата част от този път, 2015 – която носи знака на осмицата,  при всички положения ще донесе едно разширяване и качествен скок – иглата на плочата най-сетне ще мине напред и ще престане да чегърта на едно място, много от вас ще изпитат своите дългоочаквани изцеления, себеразкривания, качествени промени, скокове в кариерата и дори от едно работно или житейско място на друго. Пламъците близнаци ще имат възможност най-сетне да преминат от зоната на хаотичната турбулентна борба към един нов тип по-плавни и хармонични отношения и това е тенденция, която ще се разширява и в идните години.

В други отношения това може да се окаже много предизвикателна година, защото осмицата предизвиква всичко – тя  преекспонира и откъм двата края; така че в някои точки на Земята усещането за избухване, размирица и хаос може да нараства. В този смисъл ще се увеличава чувството за разделение –  по-плътният слой ще продължи да се нагнетява с Космическия огън през тази и следващите години, докато миазмите не бъдат изчистени напълно. От друга страна – единици и групи хора ще започват да намират своята пълна свобода в Христовото съзнание – магични  коридори с имунитет, в които да се движат и живеят в един изцяло по-фин слой, който да ги поддържа вече и материално.

Финансовите системи също ще  продължат този двустранен процес – от една страна разчистване на стари сметки, а от друга – активиране на нови пътеки, фондове и възможности.  Процесът, който е започнал отдавна, ще се разширява и през идната година като лека-полека всички кармични и тежковибрационни финанси ще започнат да бъдат пречиствани по един или друг начин, а средства, подпомагания, разкрития и пренасочвания ще бъдат осъществявани към онези, които искат да живеят изцяло в сърцето и Любовта. Разбирам, че това все още ви звучи доста уточпично, но всъщност процесът отдавна е факт. За много от вас изглежда, че все едно нищо не се случва – все едно „лошите“ все още владеят финансите и ключовите позиции, но това далеч не е така, защото подмолният процес на прокопаване на техните позиции е започнал. Както говорихме още преди – това е един процес на изгасване на старите системи и създаване на нови типове обществени структури, лидери, звезди, пътепоказатели. То наистина не е процес за един ден, нито за една година.  Но потокът вече е запуснат и не може да бъде спрян. От друга страна – с решителния си избор към осъзнаване, вие можете да го ускорите и направите по-плавен и безболезнен – това е изцяло във вашите ръце.

Разбирам че много от вас - Служители на Светлината, все още се чувствате като фини листове от прозрачна хартия, които треперят всеки месец, не знаейки откъде ще дойде следващият доход. И все пак нека за пореден път ви уверя, че именно вашият път е най-сигурният, защото той се опира на връзката с Висшия Аз и Духа. Да  - може би пред очите ви няма огромна структура, със сгради и офиси, която да ви поддържа или пък – ако работите в такава, копнеете да я напуснете и тук идва вашето умение да разберете, че не всичко е такова, каквото изглежда и че най-огромната структура може да колабира буквално за дни, както е ставало. Пътят на Духа обаче, е гъвкав и той не зависи от финансови кризи, политически игри….много от вас вече го изживяват от няколко години – каквото и да си мислите, колкото и да се плашите, вие не само оживявате, но и процъфтявате, занимавайки се с онова, което наистина ви пали и разгаря. А бъдещето принадлежи именно на онези бизнеси и занимания, които се опират върху Космическия огън в сърцата ви и служат на Духа.

Ето защо дори да ви се струва, че вие не получавате все още пълните бонуси от вашите акции, всъщност процесът никога не е спирал и вашите небесни лихви се трупат. Висшият Аз знае точно кога да ви отключи бонусната ситуация и синхронизация , но вие не трябва повече да се съмнявате, че тя е там, на пътя ви – по-сигурна от данъците и смъртта:))

2015 година носи възможности за новооткривателства или излизане на бял свят на дълго укривани технологии – тя ще е годината, в която много дълго натрупвани количествени усилия ще дадат своите първи видими плодове. Всеки Служител на Светлината ще има възможност да получи своето разширение и нарастващо усещане за сигурност. Все повече от вас ще измайсторят умението да не се поддават на кризите на околния свят, а да запазват своето непрекъснато усещане за спокойствие и от тази позиция да помагат с каквото могат.

Много от вас окончателно ще загърбят старите модели на драмите, което ще доведе до нови състояния, безпрецедентни възможности за подобряване на здравето, както и до революция в изкуствата, които най-сетне ще се наситят на пресолените и нездравословни адреналинни подправки и ще започнат да изискват по-леки, нежни, дълбоко любящи енергии, повече пряко вдъхновение от Духа, за сметка на заучените форми и канони. Дори традиционните изкуства ще бъдат обновявани и освежавани с нов енергиен поглед и заряд.

Една голяма част млади хора приблизително между 20 и 30 години започва своето образование в различни учебни заведения, но тази група ще изпита силно недоволство от остарелите методи на преподаване. Лека полека тези млади хора ще започнат да търсят нови начини да открият и наситят духа си и между тях се крият много от ключовите личности на бъдещето. Те ще се възпротивят на съществуващите учебни модели и ще започнат да замислят реформи.

Други от вас, които са на средна възраст към момента, ще започнат да отключват силите на Младостта в себе си, за да променят отново стереотипите за възрастта и за това какво и кога се прави.

По планетата и във вашата страна започват да се раждат децата от семейството на „Е“ (терминът е въведен от Стийв Родър за пръв път, сега с уточнението, че и в България идват децата от това семейство.) Със самото си присъствие те вече носят огромен еволюционен заряд и – дори и без да говорят или проповядват, със самото си физическо присъствие те започват буквално да променят въздуха около себе си и цялото статукво. Моля ви – не превръщайте тази информация в сензация или в желание вашето дете да е най-специалното, защото всяка искра божия, всяка линия и всяко ангелско семейство са еднакво ценни за еволюцията.

Енергиите ще продължат да се смесват, а всеки от вас ще търси многоизмерността в себе си. Като начало у много хора това би могло да създаде хаос, объркване и депресия, тъй като – от една страна новото зове, а от друга – за да пристъпиш към него, следва да се пуснеш от закостенелите, но сигурни и познати калъпи на миналото. Все пак, импулсът ще е толкова силен, че все повече от вас ще искат да направят прекрачката и да поемат риска.Така лека полека полярностите ще започнат да се сливат – младите ще могат да действат със зрелостта на възрастни, а възрастните – да бъдат ентусиазирани и свежи като младите, мъжете ще се научат да развиват и женската си страна, а жените – при нужда, да се справят и с типично мъжки задачи. И когато добиете тази самодостатъчност, ще започнете да разбирате, че не е важно какво точно правиш, за да изразяваш определен тип полярност. И че е енергията е енергия, независимо от това дали шофирате или бъркате яйца. Можете да шофирате прекрасно по женски и да бъркате яйца смело и по мъжки. Важен е зарядът, с който правите нещата.

Тогава ще можете да дефинирате точно онази полярност на енергията, в която да се чувствате най-добре и в която да се изявите във връзките от нов тип. Така или иначе вашата женска или мъжка част е само малка издаденост от цялото ви многоизмерно аз.

България ще продължава да претърпява своята трансформация, като вълните на Светлината ще се разпространяват във все по-широки и дори светски кръгове. Това обаче зависи и от вас, както и от желанието ви да не се отделяте в малки, враждуващи или отричащи се групи, а да смесвате енергиите във все по-всеобщи вълни, да намирате диалог помежду си в зависимост от конкретната задача. Така много нови кръгове на взаимодействие ще бъдат наченати и те ще произведат по-масово разпространение на вашите идеи и продукти.

България е и си остава един от силовите стратегически пунктове на Възнасяне. Вашите деди (твоите включително) са живеели живот, в който всеки ден са били готови да умрат за родината, да се жертват радостно за нейната свобода и благо. От вас сега не се иска да умирате, а да преосмислите живота си, освобождавайки се от робските окови на миналото, които сега поддържате в съзнанието си, да определите много точно коя енергия ви дава Сила, Полет и Ентусиазъм, макар и да не ви ласкае с бързи дивиденти и коя ви дава бърза наслада, изчерпвайки обаче енергията ви от линиите на бъдещето. 
Това наистина е много фин процес, който изисква непрекъсната бдителност, постоянство да изковете своята истина  и все пак – в този живот не ви грози бесило, клада или сабя, а само някоя друга тъмна нощ на душата.

Енергийните заряди и вибрационни модели ще продължат да се вливат на талази, включително към вашата страна и ние ще сме благодарни ако отново застанеш на поста си, за да рефрактираш тези мощни светлинни вълни в честота и обхват, подходящи за тези земи (тъй вярно, сър!:))

Както сме говорили често – България има скрит потенциал от ресурси – както вътрешни, така и външни – такива, които ще се вливат от други страни. Тези потенциали могат да бъдат отключени едва тогава, когато човешкият ресурс бъде готов да действа в единство в Христовата енергия. Висшите ви Аз-ове наблюдават внимателно вашия прогрес и преценяват кое кога и как да бъде отключено. Сама разбираш, че ако тези ресурси се отключат преди да бъдете готови, това отново ще доведе до ограбване, завист и хаос.

Ето защо връзката с Висшия Аз, умението да отстоявате Себе Си, да говорите Истината, да се просветлявате продължава да бъде ключово умение, което ви води към всеобщо благоденствие. Това нарастване на светлинния потенциал – противно на всичко, което знаете от досегашната си опитност, е и най-сигурният път към вашето финансово процъфтяване, макар че то ще бъде в една изцяло нова концепция за Изобилието и ти вече усещаш много често това ново състояние. От друга страна - ако вие си кажете отново и отново, че животът в благодат е утопия, а че реалността е само такава, каквато я познавате – сива, инертна, бавна и пълна с интриги, това за вас ще си остане така – по закон Божи.

В навечерието на Новата Година забравете малките и неизбежни експлозии на растежа и просто разгърнете Висшите си Азове в пространството – така че другите да ги усетят и без думи. Без никакъв задължителен алгоритъм просто вижте как преставате да играете сами със себе си на криеница и показвате своя Божествен, Могъщ, Светлинен Аз на другите. С разгърнати криле обхванете България и вижте как буквално я покривате с любовта и закрилата си. Защото вие сте нейните ангели и предците ви са до вас и с вас, в техните висши форми; и те искат да видят делото, за което дадоха физическия си живот, завършено.

В глобален план вълните на Светлина, прииждащи през порталите и астрологичните отваряния ще ви дават нови и нови постъпления от възможности, вдъхновение, таланти, здравословни подобрения.

Много от вас ще бъдат освободени от последните кармични товари или остатъците от такива (защото често - дори когато товарът е бил свален на фин план, остава могъщият локомотив на инерцията в по-ниските астрални и физически нива, но идва моментът, в който и те се разтопяват.)

За много от вас това ще е година на приключване на един цял цикъл и започване на нов. Помнете – каквото и да преживявате в момента, Духът ви ви води само към по-добро за вас.

Много бутилки с шампанско ще бъдат отворени през 2015 година, за да честваме нови и нови преминати предели от човечеството.

И онези, които го правите, намерете в себе си търпението към частите от вас самите или от хората, които още не са се настроили към Новото. Знайте, че вие не зависите от бавността или бързината, с които другите напредват, макар че често ви се струва така. Всеки от вас -  разтваряйки воалите, може да пие от своя най-висш потенциал и сега. Дори когато това ви се струва самотно занимание, знайте, че това не е така, защото когато си мислите, че сте сами, всъщност цялата Вселена ликува с вас.

Където и да сте в момента, вие можете да запалите най-висшия си потенциал и да го изживеете. Да, не винаги това ще изглежда по един и същ начин, не винаги то ще прилича на нещо, което егото желае, но какво значение, след като вие можете да се почувствате екстазно щастливи, доволни от живота, изпълвайки го с нов смисъл и възторг? Може би за много от вас това е само приятна концепция, а не основно изживяване, но ако прегърнете тази идея с цялото си същество, ще започне да става обратното – вие ще изживявате основно екстаза, а всички други обстоятелства ще ви се струват като временно объркване, разместване на пластовете – турбуленция, която ви изкарва през облаците към нови и нови хоризонти.

Пътят е открит, а годината на безкрайните възможности – пред вас. Как ще я използвате, ще сложите ли себе си в центъра на енергията или ще изчаквате пасивно, зависи от вас. Ние сме положили новия пакет Светлинни акции на масата.

Бъдете благословени и обичайте себе си безкрайно, защото ние сме много горди с вас, с труда ви, с цялата ви всеотдайност.

АА Михаил, АА Метатрон и АА Мелхиседек.
-         


Няма коментари:

Публикуване на коментар