сряда, 30 януари 2013 г.


За здравето и подмладяването - АА Михаил, АА Рафаил, Учиелят Иларион, майка Мария, Иисус Христос


Много се говори за подмладяването, но все пак аз не виждам живи примери - въпреки масажите, кремовете, спа-то, лазера и пластиката, никой досега не е бил в състояние да укроти процеса на остаряване - Холивудските звезди са добър пример за това - колкото и да са богати, колкото и да могат да си позволяват най-доброто в материален план, не постигат траен успех с преодоляването на пораженията от възрастта. Откъде-накъде сега тъкмо ние ще можем?

Житейските теми винаги са комплексни - взаимосвързана мрежа от обстоятелства, фактори, колективни и лични решения. Тъй е и с темата за старостта и смъртта. Хилядолетия наред плътността на материята, сковаността на времето и гъстотата на изкривяванията в третото и четвъртото измерения правеха почти невъзможно преминаването отвъд бариерите на човешката генетика. Такъв подвиг се отдаваше само на неколцина смели души, които успяваха да преодолеят у себе си натиска на колективните нагласи.

По ония времена изкривяванията в тези теми бяха в синхрон с уговорката контрастността на светлината да бъде увеличена до краен предел - така възникнаха много драматични архетипи, много разклонения и варианти на човешките емоции. Тогава тази опитност ви обогатяваше, вие обичахте драмата на смъртта и старостта....крехкостта на красотата, която - едва-що днес напъпила като роза, утре си отива с един замах, покосена от страшната ръка на старостта и насетне...от косата на смъртта. Макар и страховити, тези образи ви изпълваха с едно особено усещане за преходност, те създаваха най-голямо разнообразие от човешки страсти. В много култури старостта е била почитана като свещена и доста хора са я очаквали едва ли не с нетърпение - кога ще дойде мигът, в който ще са отработили своето и ще заслужат почит и авторитет, кога ще им се кланят като на мъдреци.

Първата крачка към Космическото подмладяване е да се отдадете почит старостта, да целунете съсухрената й ръка, да почитате, обгрижвате и пазите като святи възрастните и страдащите хора по земята. Първата крачка към космическото подмладяване е да се преклоните пред предците си - да им благодарите за многобройните жертви и решението да идват на тази Земя, за всичко онова, което те са преживели, отстояли, за всичко,с което са се преборили с цел да ви има вас, ТУК и СЕГА.

В същото време - не се страхувайте, че ако възродите генетиката и активирате телата си от светлина, ще прекрачите традицията. Всяка традиция си има пазачи и разчупвачи. Просто изберете от коя страна желаете да сте в момента.

Космическото подмладяване не е и не може да бъде акт на суета - то е една дълбоко осъзната вътрешна потребност от сливане с Божественото, един акт дори на саможертва. Защо? - защото онези, които ще направят тази крачка осъзнато,трябва да имат смелостта да бъдат различни, да се откроят, да бъдат пионери. Колкото и добре да звучи това на думи, в реалността то се оказва най-трудната задача за хората, тъй като колективните стереотипи ви дърпат мощно към старите вибрации, модели, обичаи, връзки и храни.

Космическото подмладяване не е самоцел  - то може да бъде "постигнато" само от високо осъзната личност, която в достатъчна степен е прегърнала Божественото си Аз. Този процес изисква овладяване, трансумтиране и балансиране на всички минали негативни модели, пречистване на кармата в достатъчна степен - след като бъде премината критичната маса, следва бърз наниз от Божествени благоволения, с които се улеснява пътя ви. При всеки човек веригата от процеси е различен, но като цяло се започва от пречистване на менталните нагласи, оттам и на емоциите - особено дълбочинните, след което започва активно пречистване на етерното тяло и като цяло физическото тяло остава на последен етап.

За хората, отдадени на лечителство, може процесът да започне по обратния ред - от физическото тяло. Трябва да разберете, че всичко зависи от вашето Космическо наследство, от моментното ви състояние, от възрастта и здравето на тялото, кармичната натовареност и фокуса на внимание.

Както обяснихме вече по-горе, най-добрият подход към темата е просто да следвате пътя на Възнасянето, Еволюцията, Просветлението или - както изберете да ги наречете. По този път етапите следват естествено един след друг - когато вашата главна цел е добруването ви като Могъщ Творец на реалности ТУК и СЕГА, на Земята, когато вашето сърце копнее да дари човечеството с нови модели на здраве, дълголетие и красота, когато истински искате да служите на другите, да облекчите страданията им с небесна съпричастност, то знайте, че ефектът на подмладяването ще дойде по пътя от само себе си, без прекомерни усилия от ваша страна.

Искаме да уточним още нещо - докато в предишни времена натискът на измеренията и гъстотата на материята не са позволявали бързи и ефективни действия, поради което хората са губели нишката причина-следствие, то сега вече не е така. Когато можете да проследите ефекта от положителните си мисли, чувства и действия по-бързо, вие придобивате неизмеримо по-голям ентусиазъм. Карантинната обвивка около Земята е правела контакта с нашите измерения много трудна, информацията често е била изкривявана, а и много недоброжелателни сили са правели всичко възможно тя да не достига до масите. Ето как вие сте били лишени от животворящите и живото-изграждащи ингредиенти, наречени диамантени частици - безцена съставка на пълноспектърната Светлина На Бога. Сега вие вече постигнахте толкова много, че изтънихте воалаи Светлината на Създателя вече пробива през много от свещените портали, а онези от вас,които смело пристъпиха напред и обявиха, че искат първи да отдадат живота и телата си на Просветлението -  онези, които отвориха Свещените си сърца, вече могат да използват тази безценна субстанция - както от вътрешните си активирани центрове, така и "отвън" - през харомнизираната си аура и чрез Висшето Аз, което излива тази Светлина на порции и във вибрационни модели, най-подходящи за вашата индивидуалност.

Знам какво ще запитате – това са интересни знания, ще речете, ама какво правят те в реалния ми живот – с какво ми помагат тези частици, пълноспектърни Светлини и тела от Светлина.

Ако искате прост и «земен» отговор, не ще ме затрудните много. На ваш език захранването и потъването в пълноспектърната Светлина с всички необходими активации означава живот в здраве, радост, благодат, изобилие – означава, че вашите намерения се изпълняват хилядократно по-бързо и лесно, че вече ще можете да виждате понякога дори на секундата реализирани творческите ви намерения във всяка една област от живота. Така е у Дома, помните ли? И каквото е горе, такова и долу – затова дойдохте и затова сега ви припомняме всички тези истини от първоизточника.

Времето също така вече започва да се усуква - онова забързване, което сега регистрирате, не препуска към края на дните ви, а напротив то образува отделни завихряния, които всъщност ви отвеждат до безвремието на висшите измерения. Ето как факторът време лека-полека започва да отслабва мъртвата си хватка върху вас.

Същото важи и за пространството, както и за гравитацията. Вашата аура - етерното ви тяло се изпълват с все по-хармонични честотни модели, като по този начин образуват около вас една свещена златна сфера, която поддържа непрекъснато около вас атмосферата на Дома. По този начин - каквото и неравновесно влияние отвън да ви засегне, вие бързо се връщате към баланса. Това непрекъснато поточно вливане на вибрационни модели от Висшето ви Аз, заедно с пълноспектърната Светлина на дома, както и изградената около вас тънка енергийна сферична мрежа също ви помага да се освободите до голяма степен от чувството си за стриктно-триизмерна геометрия и - заедно с абсолютно препоръчителните за момента дихателни практики, да задвижите светлинните полета около себе си, изграждайки по този начин необходимата енергия за изграждане на Онова Оригинално - Адамово/Евино Кадмоново тяло от Светлина, което обитавахте някога; сега дори можете да го надградите многократно.

Когато - в съвършен темп, тези вихри от светлина, придружени от непрекъснатия поток от родни честоти, залее напълно вашите фини тела, тогава идва ред и на физическото.

Сега ще кажа едно - много положителни промени вече са видни в етерните ви тела. Крачката до физическите промени е вече много малка.

Редно е да си зададете и въпроса: За какво ми се искат тези промени - каква е причината да желая активирано светлинно тяло, разтворени мембрани от светлина, регенерирано ДНК?

Онези, които имат интерес към темата, ттрябва да знаят, че носят у себе си потеницала да възродят моделите на цяла Нова Раса. Същевременно - за да стане това прекрасно явление факт, трябва да изпълните едно условие - разбира се не се закачайте за термина "условие", защото никой и никога не би ви принудил да направите нещо против свободната си воля. И все пак условие има, макар и "условно" - вашите помисли следва да са кристално чисти, изпълнени с любов, благородство, доблест, състрадание и желание за творчество, но от висш порядък - такъв вид творчество, което служи на Божествения план - както в индивидуален, така и в колективен аспект. Божественият план е залегнал в сърцевината на вашите висши аспекти; ето защо - когато започнете сливането с тях, този план вече няма да ви се струва като нещо "извън" вас, а като ваше собствено, неутолимо и страстно копнение.

Казвате,че сте планета на Свободната воля. Това е така и винаги е било. В същото време е вярно, че векове наред вашата свободна воля беше "отнемана" - понякога чрез пряко физическо насилие - понякога чрез измама и манипулация.

Сега ние ви казваме - всички онези, които вярвате че Бог е отредил на човечеството страшни болести и унизителна смърт, се запитайте - що за Отец би причинил това на рожбите си. И ако вие, със свободната си воля, или под натиска на не-ваши страхове и убеждения, сте се съгласявали векове наред подсъзнателно с този постамент, то сега си задайте въпроса - това ли е вашето желание?

Успехът ви - от друга страна, не ще е възможен, ако пазите и капка презрение към онези, които все още не са се освободили от старото. Тачете цялата история на Земята, защото тя ви е научила на много.

И все пак, ние сега ви казваме - вие можете да създадете и покажете и нов модел - модела на блестящото здраве, дълголетие, премахването на смъртта. Когато казваме "премахване на смъртта", имаме предвид следното - вие все още можете да изберете да «съблечете» сегашните си плътски дрехи, само че това ще става по ваш избор и няма да го наричате смърт, а пътуване - то ще предизвика у вас толкова драма, колкото да отидете до Австралия, от където ще можете отново да комуникирате с близките по интернета или телефона. Всъщност - връзката ви ще бъде много по-дълбока и ясна, отколкото чрез сегашните ви комуникационни средства, но за това ще говорим по-нататък.

Прекрасни мои, смели сърца - призовавам ви към баланс и заземеност по отношение на Светлинната ви работа. Подхождайте мъдро, благо, съсредоточено и центрирано. Приемете най-големите си дарове, нечуваните си чудотворни възможности и все пак останете с мир, покой и ведрост в сърцата - без еуфория, изстъпления и истерия. От вас се очаква най-напред да демонстрирате ведрост в бурята, тъй като вие водите парада.

И все пак искам да ви припомня: Ако сте наистина планета на свободната воля, то тогава би следвало да има избор. Досега не се виждаше избор по отношение на края на живота и дегенерацията на тялото.

Но вие може да поставите един прецедент - да осветите нов път, да оставите нова светла диря. И нека тогава човеците на Гайа имат избор - дали да поемат по пътя на традицията или да прегърнат Божественото здраве, красота и Космическата младост - едно безкрайно, равновесно положение, при което имате мъдростта на всичките си опитности, но приютени от сияещо тяло без определима възраст? Така ще можете да съдържате у себе си прелестта и мъдростта на всички сезони.

Щом сте планетата на свободната воля, то трябва да имате избори - при това видими. И ако едната пътека е била скрита с хилядолетия, то сега - сега е мигът, в който всеки  човек с горящо сърце и искрен плам може да открие новите хоризонти.

Приемете ни със здраве, мъдрост, почит и любов

Архангел Михаил, Сен-Жермен, Иларион архангел рафаил, Майка Мария.

P.S. Намесва се Иисус Христос - един от най-големите Лечители на всички времена. Той казва: "Ще ви дам точен процент на излечимостта на всички болести....той е ...100 % - тогава, когато сте готови. Всичко останало е просто път и ако приемете, че той ви води към пълното ви излекуване, то тогава ще можете да приемете даровете и мъдростта, на която се учите чрез симптомите на тялото, дори без да се чувствате болни и онеправдани. Това е пътят на приемането. Но аз ви казвам сега...болести, които са се считали за нелечими, вече претърпяват чудотворни трансформации. Насъпва векът на светлинно-енергийното лечение, а неговите възможности са несравними с всички досегашни постижения на науката. Приемете, опростете и възлюбете до последния атом вашето човешко наследство. И вземете избор - да направите ли поредната крачка към Светлината или не.

Както и да решите, аз съм винаги с вас, облян от непресъхваща любов.

ИИсус Христос

<photo id="1" />

Няма коментари:

Публикуване на коментар