вторник, 5 февруари 2013 г.


Послание за мен и за България от 29.01.2013 от АА Михаил

Имате моята дума, че основите са положени, а вариантите - пред вас.

.......Пречистващият период ще продължава още известно време, защото всички активации, инициации, заземявания на светлина и практики заредиха аурата ти с много прекрасни дарове, и активираха всичко по пътя си. В същото време трябва да знаеш, че реализирането става постепенно, в съвършен за теб темп. Т.е. - когато направиш една активация, тя остава в полето ти, но се задейства постепенно. Например - ако имаш други силни доминанти, активацията ще бъде задържана до момента, в който ти ще можеш да се отдадеш в по-голяма степен - ако не и изцяло, на интегрирането й, което задължително минава през фаза на пречистване, фаза на осъзнаване и фаза на интегриране.

В момента паралелно пречистваш нагънати линии във времето, които изхвърлиха към теб известни пластове кал от миналото - така ти освобождаваш място за някои вече направени активации, като по този начин изграждаш и бъдещето си СЕГА. Виждаш ли - това не е толкова трудна задача за теб, прекрасна.

Тялото ти страда от изключителна умора затова, защото то се обвобождава от пластове и пласдтове олепени по пътя слоеве за пречистване, които ти пое поради причината, че знаеше - ще се справиш. И се справи.

Всъщност - колкото повече помагаш на другите и на цялото ,толкова повече енергетика събираш и толкова повече място освобождаваш - за още по-интензивни потоци собствена светлина, изобилие, разгърнатост.

Разбира се - балансът е важен, понякога можете да скачате от едно нещо на друго, буквално да летите, да чувствате сили да повдигнете планини и все пак дори и любовта към човечеството и земята не трябва да се превръщат в единствена самоцел и невротично чувство за отговорност.

В съвършения момент Висшето Аз ще ви казва кога да натиснете газта и кога- спирачките. Движението неизменно ще е свързано и с общите приливи и отливи на светлина. Като казваме отлив, това е само лекото отдръпване на вълната, преди изграждането на нови пластове и слоеве.

В идната година няма да чувствате толкова мощни и определими вълни, въпреки, че ще има нови приливи; всъщност това е един непрестанен процес, просто усещанията ви за това са различни вече. Възприятието ще е по-скоро за заземено изграждане върху вече поставените основи и едно по-обозримо, плавно и осъзнато приемане на новостите.

Де факто - базата основни програми, клонове, кодове, знания, решетки са вече заземени, още една голяма фина пелена от нови програмни версии ви чака в пространството, но имате всичко необходимо, за да започнете изграждането.

Ти, Роханна, започваш вече да преизграждаш физическото си тяло, в съгласие с всичко онова, което умело заземи в пластовете на собствената си аура и във фините полета на родната земя. Работата с ДНК неизменно продължава.

Също така неизменно е свързана твоята задача и с фините структури - това е сферата на действията ти. Следва още по-осъзнато, непрекъснато и целенасочено да поддържаш енергетиката в тях, като продължиш активациите по места, както и в някои нови ключови точки.

Паралелно с това организирането на едно ново общество - па макар и само енергийно като начало, е от решаващо значение; сега е съществено да преминете турбуленциите от вълната на 21.12 и да основете общност, изцяло изградена врху принципите на Христовото съзнание още сега, за да може тази вибрираща структура да ви помогне като нация да се освободите от всички все още действащи програми за бедност, както и да привлечете към себе си нови, много по-мащабни енергийни ресурси и изграждащи структурите проекти.

Всичко това е на длан, пред теб, пред твоята страна и - разбира се, цялата планета.

Наистина, има горещи точки в страната ви и по света, които продължават да се нуждаят от твоите и всеобщите грижи, но не е нужно да се уморявате в желанието си да огреете навсякъде с любовта си. Ако видите нещо, което ви разстройва в местните или глобалните явления, не винаги дори е необходимо да отдавате много време; в повечето случаи е достатъчно просто да пратите ангел, който да донесе част от вашата любов на това място и толкова. Другото ще бъде свършено от вашите небесни приятели; често не е необходимо повече от няколко секунди осъзнаване - а, да, аз няма да реагирам на тази новина и да потъвам обратно  в тъга и отчаяние, но - като пълновластен господар, ще пратя частица чисто намерение, многократно обвито в огромни потоци любов от ангелите.

Роханна-Ваня, знам, че всеки път, когато ме питаш за себе си, ме питаш и за страната си, защото ти пое специфичната задача да дойдеш тук и да помогнеш за повдигането на вибрациите й, заедно с други твои съратници.

Всичко в тази страна вече е макетирано - очертани са контурите, открити са проходите. Оставащото е въпрос на вашето осъзнаване - доколко бързо ще възприемете изцяло факта, че пълноспектърната светлина е активирана в това място и че ще можете да започнете да ги използвате, доколко бързо ще съумеете да излезете невредими от турбуленциите, които разтърсват трето и ниско-четвърто измерните реалности тук?

Всичко това зависи от вас. Ако се взирате в кризите, ще бъдете в тях, ако се взрете в съвсем ясно очертаните контури на вашето ново пространство, ще се озовете в него. Въпрос на префокусиране, любими.Разбира се, вие постепенно ще преминавате от старите в новите структури, изграждайки последните до такова съвършенство, че те да могат изцяло да поддържат живота ви. Нали разбирате - цялата вселена ще ви подкрепи в това начинание, стига основният импулс да идва винаги от сърцето и в съгласие с Висшата воля на Създателя.

От друга страна - няма сила, която да ви тегли напред, ако вие кажете: "О не, всичко това са дивотии без смисъл." Ако това е вашето становище, ние ще ви уважим и ще ви оставим там, където желаете да сте.

Ето защо - не изхвърляйте и бебето с мръсната вода. Много сили - няма да им давам етикет, се опитваха да преиначат голяма част от истината, да я представят в една нелепа и сензационна форма, за да може после голямата маса ентусиазирани да остане разочарована от липсата на фантасмагорични ефекти и да се откаже от цялото.

Такъв отказ в момента не е възможен на колективно ниво, прекрасни мои, защото прагът вече е прекрачен. Още известно време ще бъде възможно да поддържате старите модели по личен избор обаче.

Ето защо ви препоръчвам колкото се може по-бързо да се освободите от излишните съмнения, да пречистите зърното от плявата и да продължите със свеж и ентусиазиран дух, вече много по-спокойно, осъзнато и целенасочено да изграждате новите структури.

Ключовите спускания и отключвания на варианти са били винаги по пътя ви и в момента те светят още по-ярко. Вашето непрекъснато желание да държите факлата високо и да светите на другите, да покажате, че наистина желаете да организирате едно ново общество активира тези отключвания, така че те да станат факт.

Разбирате добре защо ви казваме, че имате ковчеже със злато в свещеното сърце и ключът към него е безусловна любов.

Казваме ви го, защото единствено желанието наистина да изоставите старите модели и да изградите нови задейства могъщия прилив на светлина, който от своя страна води към вас новите проекти, планове, възможности и............да, цялата финансова подкрепа, от която се нуждаете както индивидуално, така и като народ.

Но няма как да влезете и изградите тези структури с наведени глави, вечно възмутени, негодуващи и пазещи старите робски нагласи. Ето защо говорим толкова много за царственост - позволете си вътрешно, прекрасни светлоносци, да бъдете вие онези мъдри управници, вместо да съдите вече съществуващите. Те са плод на вашата национална нагласа, нали така? Някакво мнозинство ги е избрало, мнозинство, което е средна извадка на вибрациите тук.

Повишете вибрациите, разстелете светлината и ще видите, че изборите дори на национално ниво ще станат други. И не забравяйте никога, че това повишаване започва от вас самите, от честността, с която чистите собствената си градина. Тогава - по естествен път, светлината ви възпламенява и всяко друго готово сърце по пътя ви.

Имате моята дума, че основите са положени, а вариантите - пред вас. Дали ще вземете твърдо решение да ги активирате, да изберете най-прекрасното, мащабното, сияйното и петоизмерното за себе си и страната си, отново е ваш избор. Вие сте онези, които следва да кажат "О да, това е истина, ние сме Майстори и господари на живота си, ние сме стопани на тази земя. Ами дайте да си вземем всички правомощия тогава, дайте решително да освободим паяжините на миналото, па каквото сабя покаже. Тази сабя или меч нека се превърнат сега в една мълниеносна сила, с кято да материализирате всичко по-бързо и лесно.

Лекота и благодат се спускат над земите ви за всеки, който иска да ги надене като мантия.

Накъде ще обърнете поглед и върху какво ще се фокусирате?

Възражда се нова линия на живот, нов обществен слой и цял нов елит, но не в стария високомерен, а в новия смисъл - елит на светлината, толерантността, добротворчеството, щедростта, лекотата и красотата.

Поискайте и ще ви се даде, почукайте и ще ви се отвори. А може да се каже и така: Вече ви е дадено, вратите са отворени, само вземете плода и направете следващата крачка.

Днес България получава специален благослов и подкрепително от висшите съвети на вселената и помнете, че този нов пакет е във вашите ръце, да го превърнете в реалност!  Ние не можем да го сторим вместо вас и ако изберете да стоите в ъгъла и да умувате, вместо да правите крачки, пакетът ще си остане в пространството и ще ви свети като надежда, но няма да влезе във физическите планове.Ако решително заявите, че сте готови, взимате си правомощията и искате своята част от тази програма, ще получите каквото сте заявили с чисто намерение и вдигната глава.

Погледнете, разтворете чакрите, почувствайте и усетете - истината е в сърцата ви, те ще ви кажат кое е вярно.Звънти ли чистият тон в аурите ви, вибрират ли ви вече новите пространства?

Бъдете честити и обединени в Новото Време, защото то дойде.

АА Михаил, ИИсус Христос, Ащар Шеран, Бениса Дуно, АА Гавраил, майка Мария, Мария Магдалена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар