неделя, 26 февруари 2017 г.

Ден на подготовка за Космическите вливания.

В днешния ден ние ви подтикваме да направите едно дълбоко преосмисляне на земните си дни. В какво влагате енергията си? Къде вашата светлинна работа все още удря на камък, когато стане въпрос за „реалния“ живот, който все едно се различава от оня, другия - хубавия, но нереалния.

Помолете се на мен и на Архангел Сандалфон да ви помогнем да стигнете до същността на нещата и да освободим заедно онези заседналости, които стоят като стражи – там, където влизате в реалния живот, и все още казват не! Въпреки всичките ви инвестиции, те още не са убедени в правотата ви. Но вие сте майсторите и днес е ред да строите тези ваши Пазители в Божията воля, за да може да дадете достъп на Светлината до все-по-близко-до-материята-линкове.

В момента много от вас са между двата свята – единият е построен във фините тела – там вече има яснота, пространство, чистота – цел, но и отпускане и приемане на всичкото. Това пространство е точно толкова реално колкото и всичко останало – то е напоено с благодат, любов и всичко онова, което си спомня душата.

И на ръка разстояние е другият свят – той все още си е обърнат с краката нагоре, макар и от време на време да проявява някаква логика и разум – колко учудващо!

Някои от вас са прокарали линкове между двата свята, но само донякъде. Оттам нататък все още има боязън, свиване. Любими, ние не ви упрекваме затова. Ние разбираме много добре степента на вашите травми, силата на вашите емоции и страхове. Понякога плачем с вас, когато ни молите за готовия продукт и със сълзи на очи ни питате защо не ви го даваме. Но ние сме с вързани криле заради вашите договори. Който има договор за Майстор, е помолил да не му се дава наготово. За да може сам да изпита Майсторството си – във всяка сфера. Да разбере, че може собственолично чрез енергия да създава материя през обединеното Христово съзнание. Ние помагаме в процеса, но стъпките ги правите вие. Другите може би са избрали животи с повече улеснения. А може би точно обратното – въпреки усещането ви за нестабилност, вие сте улеснените. Но не сравнявайте. Вашата награда – образно казано, е по-многоизмерна и за вас тя е най-сладкото изкушение. Ликуването на Духа. Вие го избрахте.

Сега ще ви подтикнем да преосмислите дните си. Къде все още ви е страх? Къде не се доосмелявате? Коя крачка отдавна знаете, че трябва да направите и все пак нещо ви стяга отвътре? Какво вярвате вътрешно, но не проверявате все още в „истинския“ свят?

Нека ви припомним, че всичко във вселената е материализация на база вътрешни данни. И често – дори когато във вътрешния софтуеър е направена корекция, физически не смеете да проявите. И доколкото това са ваши избори, ние няма как да ви повлияем, нарушавайки свободната ви воля. Например – ако пътят ви е в това да поемете в нова посока, да се заемете с мисията на сърцето, но ви е ужасно страх, че няма да успеете финансово, ние ще ви помагаме чрез куп знаци и подсказки, ще ви покажем стъпките, хората, начините, ще ви помогнем енергийно, но в повечето случаи – освен ако няма изрична клауза в договора, не можем да ви дадем готовия продукт – парите, така че да се успокоите. Защото вие така или иначе няма да се успокоите. Ще изхарчите сумата и после ще ви трябва пак. И пак няма да знаете как. Това не означава, че не ви помагаме с акумулирането на средства за вашите проекти. Напротив – ние ви подтикваме да мислите все по-мащабно и да генерирате все повече изобилие. Но тогава, когато има връзка със сърцето, тези средства идват органично, по точния начин и точно за онова, от което се нуждаете.

Повечето от вас разбират това съвършено добре. И все пак ви трябва малко енергийна помощ. Днес го направете за себе си – простете на себе си и другите за онези неадекватности, които все още ви пречат. Помолете ангелите и водачите ви да ви изяснят следващата стъпка. Простете на всеки и всичко в миналото, защото напред не можете да продължавате с товари. На всеки предел има оголване. За да настъпи обогатяване.

Вижте себе си пред вашия нов предел. И попитайте Висшия Аз какво следва да освободите. Отворете се за новите възможности. Забравете какво не сте могли вчера, защото днес е нов ден. Свалете „обиците“ от миналото на ушите, защото те не са вечни. Благодарете за вашето сега, виждайки благодатта проявена вече по много начини. Така се отваряте за едно естествено и органично разширение.

2017 отваря ускорителни капсули. През последните години на много от вас бяха дадени отсрочки след първите силни повсеместни светлинни вълни. Тази година обаче много Висши Азове са преценили, че отсрочките са си изиграли ролята и започва едно ново преструктуриране на съдбите за онези, които са избрали да вървят по най-висшите линии на живота. Много от онези, които са с отворени договори, ще изберат също така най-висшето за себе си. Задават се нови вълни на Събуждане.

Нека това не ви плаши. Защото при всяко престрашаване за нов предел има хиляди ангели, които да ви държат, да ви помагат.

Тази година вашите групови събития и свещените места също започват да се отварят в небивала досега степен за нови вливания, активации, разкриване на междуизмерни пространства. Усетете вашата мисия и я последвайте. През тези активации ще получите така необхидимите ви линкове към материализирането.

Защото сте работили за този час. Защото има смисъл. Защото нашата обща работа напредва неотменимо.

Освободете багажа от миналото в още една степен, любими деца на Светлината, гответе се за нови, светли, велики дела.

Ние сме във вас и вие сте в нас. Обичаме ви и ви пляскаме с крила. Така Е.


АА Мелхиседек

Няма коментари:

Публикуване на коментар