четвъртък, 25 юли 2013 г.

Послание на АА Михаил за България.

Днес несъмнено се отваря една нова възможност за вас като нация, както и за  човечеството като цяло. Наричайте тази възможност портал, събитие – както желаете. От наша перспектива се случва следното – вие дълго и упорито работите върху някаква тема, имате периоди на естествен полет и ентусиазъм, после задържане, буксуване, спад и отново ентусиазъм. Това са естествени цикли на развитие. Ние разбираме, че  периодите на задържане, инкубация, спад и връщане на някое старо предизвикателство, което сте смятали, че сте победили завинаги, ви опечаляват и обезверяват. Ние не ви съдим за това. Имаме специфично разбиране за хората в България. Често съм повтарял, че във вашата страна има огромно скупчване на светлинни труженици от най-различни традиции, измерения и опитности. Това е така, защото целта ви е най-вече да възродите енергетиката във всичките й планове. Именно това възраждане ще доведе страната ви постепенно до 1. Освобождаване от миналото. 2. Получаване на нови правомощия, идеи, модели за управление. 3. Постепенно и поетапно материализиране на вашите енергийно-светлинни проекти.

Всичко това е в ход, възлюбени, нищо никога не е било отменяно и нищо никога не е пропадало, както си го мислите понякога. Онова, което се случва в момента с вашата страна, е едно огромно изчистване и освобождаване от гнева. За някои от вас е добре да отидат на улиците и да излеят насъбраните негативни емоции. Ония , които работят със светлина и са там, нека не забравят да изливат виолетов пламък, така че изразяването на тези негативни емоции не повлияе отрицателно върху никого.

Разберете, любими, естествено е да изразите гнева си, но вашето негодувание само по себе си няма да ви доведе до резултатите, които желаете. Това не означава, че не трябва да издигнете гласа си. Напротив – казвайки ясно, че не желаете да сте роби на много нива, вие предявявате правата си на Майстори и Господари на собствения си живот. От гнева, разочарованието, негодуванието обаче следва да се освобождавате колкото се може по-бързо и ефективно и не бива да забравяте, че ние сме тук с вас, за да ви помагаме да го направите.

Изчиствайки централните точки на управление и власт и вливайки нови порции светлина, вие ще сторите следното: ще промените пространството и операционната среда. Когато го направите, властимащите, дори да желаят, повече няма да могат да действат по старите начини и ще започнат да възприемат нови – често, дори без самите те да знаят защо.

Това няма да е насилие над ничия воля, защото онези, които не могат да поддържат по-високи вибрации просто сами ще се оттеглят към други пространства. В момента е от съществено значение – изчиствайки всичко старо, да вливате и светлина във всички горещи точки на България. Не забравяйте да го правите, защото всеки – от позицията на която работи, е извънредно ценен и важен за цялото.

Много от вас се чувстват като във вакуум – без да знаят на кое пространство принадлежат и как да продължат живота си. С цялата ни любов искаме да ви кажем, че ви съчувстваме за това, защото разбираме колко тягостни могат да бъдат промъкванията през тунелите на пространството и как човек понякога се чувства заклещен и отново върнат назад към годините си на безпомощност и мрак. Нека ви уверим, че всяко такова стеснение, през което минавате, ви води към още по-голям прозорец.

Старото несъмнено си отива. Всичко го доказва. Нищо не може да работи вече добре по стария начин. А няма нов. Но нека ви кажем нещо. Много от вас не виждат новия модел, защото не виждат цялото. А ние ви уверяваме, че всеки от вас държи по една частица от тези нови модели на управление и има своя идея. Когато ви просветне от пушилката и истерията на ставащото, ще започнете да се виждате още по-ясно едни други, както и моделите, които носите. Тогава ще започнете да слепвате парченцата си – обгорели в битката и научени на търпение и единство. Когато това стане, ще видите цялото и новото.

Всичко ставащо в момента е просто едно претъркулване на варианти, непрекъснати проби и грешки, докато се достигне до работещия модел.

Не се отчайвайте и още нещо. Вие винаги имате власт да промените нещата. Дори ако не виждате още какви нови политически и икономически модели могат да се окажат ефективни и как точно ще стане това, вливайте много любов и светлина във всичко ставащо. Правейки това, вие освобождавате етерното пространство, така че да можете да доловите нашите напътствия и да възприемете новите модели.

А такива има, любими! Защо да няма?  Нима пак забравихте, че животът ви не е безнадежден хаос, а мъдър план, предвиждан преди раждането ви, мъдро и вещо напътстван от Висшия ви аз и ангелите? Нима забравихте, че Висшият аз не ви е пратил без цел, посока, чертежи и пакети от знания?

Нека ви уверим отново – под хаоса и бъркотията се ражда новият ред, новата хармония, новия свят.

Вдигнете всички поглед за малко или го обърнете навътре – важното е фокусът да е във фините ви планове. Там ще видите отново Кои сте, защо сте тук, както и цялата хармония, любов, ред и сигурност, които са ваши още начаса. Няма нужда да чакате. Те са ваши сега.

Ние се отнасяме много загрижено и подкрепящо към вас по време на кризите на духа и физическото тяло, през които минавате и искаме да ви уверим, че – дори да има такива тъмни нощи на душата, в които забравяте, че има ангели и светлина, дори да ви се стори, че всичко пропада, че нищо никога няма да се подреди, то знайте, че на сутринта светлината със сигурност изгрява, а връзката ви с нас ще стане още по-чиста, блестяща, даваща покой, радост и стабилност. Стига да не се откажете, стига да вървите напред.

Изключително уважаваме и подкрепяме групата, която действа тук, защото тя се съгласи да работи при по-тежки условия на финансова несигурност и с много по-малки облаги за егото.

За този подвиг ние се прекланяме пред всеки служител на Светлината тук, както и пред всяко добро, честно сърце, което иска да помогне на това безценно късче плът от Гайа да разцъфти в пищните фонтани от цветове и светлини, които представляваше преди еони.

Помните ли първите ви срещи под вълните на Възнасянето, помните ли ентусиазма си тогава, чувството, че нещо ново и прекрасно се ражда? Имаше ли тогава нещо външно, което да ви го докаже – не! Просто сърцата ви се разбудиха и си спомниха. И вълната тръгна от вас, любими. Спомнете си това – вълните тръгват от вас и когато достигнат определен пик, който съвпада с космическата вълна,  се отварят нови портали-възможности. Един такъв се отваря днес за България и света. И вие сте онези, които го инициираха..

Уважавайте пъстроцветието, което имате в страната си и бъдете единни в различията.

Нека бъдат благословени дните ви – изпълнени с любов, нова надежда, кураж, вярност смелост и всичко онова, което сърцето ви пожелае.

Винаги ваш, с особен трепет към България.


АА Михаил

Няма коментари:

Публикуване на коментар